KRIKŠČIONYBĖ

 

Aiškinsimės krikščionybės genezės judaizmo gelmėse problematiką, t.y. ortoksalaus ir ezoterinio judaizmo sąveikos peripetijas. Daug dėmesio skirsime krikščionybės, o ypač jos įtakingiausios denominacijos - katalikybės - doktrinai, pasaulėvaizdžiui ir vaidmeniui istorijoje. Analizuosime naujausiais laikais vykstančią krikščionybės doktrinos transformaciją, jai tampant globalaus pasaulio ideologinio antstato dalimi. 


H. Deteringas kaip visada veikia savo amplua. Šį kartą savo knygoje "Der gefaelschte Paulus: das Urchristentum im Zwielicht" (1995 m.) jis ėmėsi šv. Pauliaus istoriškumo temos. Jo atsakymas, žinoma, lauktinas: Paulius, toks, kokį mes jį žinome iš jo laiškų, istoriškai neegzistavo. Tai jau įprastinė H. Deteringo programa, nuo kurios jis ir šį kartą...

Trumpi įspūdžiai perskaičius Gerardo Galtier knygą rusų kalba "Сыны Калиостро: египетское масоство, розенкрейцество, и новое рыцарство" (Москва: Ганга, 2012).