2020 m. rudenį Rusijoje įvyks nacionalinė socialistinė revoliucija?| 2020 birželio 8 d.

06/08/2020

Simptomatiški Rusijos gen. štabo pulkininko (atrodo buvusio, nes jis dabartinio režimo lyg ir buvo teistas) Vladimiro Kvačkovo samprotavimai apie Rusijos dabartį ir netolimą ateitį. Dabar anot jo Rusiją valdo liberalus globalistinis režimas, aklai vykdantis sorošinių sluoksnių valią. Pulkininko nuomone rudenį arba žiemą (vėliausiai kitų metų pavasarį) Rusijoje susiklostys revoliucinė situacija - įvyks rusiška nacionalinė socialistinė (akcentuoju) revoliucija, kuri atves į valdžią nacionalistinius sluoksnius, nušluodama liberalųjį elitą. Pulkininkas aiškina, kad Ukraina bus padalinta ir Novorosija bus prijungta prie nacionalistinės Rusijos. Kažkaip iškart ateina į galvą Simpsonų filmai, kurių viename su 2024 m. data buvo pavaizduota socialistinė SSRS. Ir Baltijos šalys bus tos SSRS (Rusijos) dalis. Jei taip būtų, perspektyvos liūdnos. Tapti nacionalistinės Rusijos dalimi reikštų tragišką Lietuvos baigtį. Tai štai tokias pasekmes gali turėti mūsų 30 metų taikstymasis su mūsų antitautinėmis valdžiomis, nesvarbu kas tai bebūtų - konservai, socdemai ar dabar valstiečiai. Lietuva nustekenta, praradusi vos ne trečdalį savo gyventojų, su nusilpusia tautine savimone. Kaip ji galės pasipriešinti rusiškojo nacionalizmo šūkių užvaldytai Rusijai?

Pokalbis su pulkininku Vladimiru Kvačkovu: