Ateiviai konservatyvių krikščionių akimis |2022 gegužės 30 d.

05/30/2022

Čia pateikiamas konservatyvių krikščionių samprotavimo apie NSO pavyzdžiai. Tai tipiškas retrogradiško mąstymo vadovaujantis griežtai dualistiniu vieno, istorinio pagrindo neturinčio tikėjimo tiesomis remiamu pasaulėvaizdžiu, pagal kurį pasaulis padalintas į dvi griežtas stovyklas, lagerius - Dievo ir velnio, tarp kurių nėra nieko bendro, o taip pat materiją ir dvasią, atvejis. Tokiame mąstyme NSO, ateiviai virsta velnio tarnais ir pačia velnio manifestacija. Remiantis NSO neįprastais Žemės gyventojams NSO judėjimo būdais, formomis - neįprastai dideliu judėjimo greičiu arba atvirkčiai - sugebėjimu begalo ilgai sklandyti, staiga keisti judėjimo kryptį, staiga atsitrasti žmonių akiratyje ir netikėtai vėl išnykti, teigiama, kad NSO yra ne materialūs, o dvasiniai reiškiniai. Taigi čia matome dar vieną krikščionybės retrogradiško poveikio žmonių mąstymui pavyzdį - remiamasi pasenusiu, XIX a. būdingu materialistiniu arba krikščionišku dualistiniu materialistiniu (liaudiškos realybės pavyzdžiu) - dvasiniu pasaulėvaizdžiu, užsimerkus visam naujausiųjų laikų fizikos mokslo progresui, pradedant XIX a, pabaigos - XX a. pirmos pusės atradimais (attomo dalumo, radioaktyvumo, reliatyvumo teorijos, sujungusios erdvę, laiką, masę, energiją, kvantinę fiziką, išplovusią liaudiškos reaalybės pamatus (realybės kosrpuskulinis ir banginis egzistavimas vienu metu, dalelių judėjimo priklausomybė nuos stebėtojo ir pan.) ir baigiant naujausiais fizikos atradimais, o visų pirma labai subtilios materialia prasme terpės visoje Visatoje (taip pat ir tariamai visiškai tuščiame vakuume) atradimas. Taip pat ir griežtas moralinis dualizmas neturi atramos visapusiškoje žmogiškoje patirtyje, nes nėra jokių absoliučių gerų ir blogų realijų, kurias galima būtų kaip nors patirti - visos mūsų patirtys tėra sąlyginai geros ar blogos ir tokiame kontekste bandymas NSO fenomeną vertinti išaugusios žmogaus sąmonės jau įveiktų praeities amžių dualistinėmis pasaulėžiūrinėmis schemomis yra visiškas retrogradizmas, be galo kenksmingas žmonijai, nes įraukiantis jį į praeities prieštaravimus.

Konservatyviųjų krikščionių tekstus, atskleidžiančius jų požiūrį į ateivius, NSO, pristatysime fragmentais. Kita vertus, antrasis tekstas įrodo, kad net tokie konservatyvūs krikščionys priversti pripažinti, jog NSO, ateivių fenomeno neįmanoma sugrūsti į primityvią krikščiomišką schemą. Taigi ši schema yra tik viena iš tendencijų, su kuriomis reikia skaitytis, ir kuriomis valdantysis pasaulio elitas naudojasi savo valdžiai ir galiai išlaikyti. Tekstai versti pasinadojant Deepl translate. 

Maggie D. "UFO-Alien-Geheimhaltung" (https://liebezurwahrheit.info/die-daemonische-ufo-alien-taeuschung-exposed/)

Šiuo straipsniu norėčiau suteikti jums galimybę susipažinti su NSO ir jų "astronautų" pasauliu. Jis toli gražu nėra išsamus, tačiau tai yra įvadas į procesus politikoje ir žiniasklaidoje, su kuriais susiduriame kasdien. Daugiau informacijos rasite straipsnyje "Ar NSO vis dėlto yra tikri?".

Peržvelgiau gausybę vaizdo įrašų, kad galėčiau jums pateikti išankstinę atranką, kuri neturėtų jūsų pernelyg suklaidinti. Kol kas, kai susidarysite išsamų vaizdą, tikrai patartina jų laikytis. Rašau tai todėl, kad šioje srityje, žinoma, yra daugybė eso šiukšlių, kurios visai nerekomenduotinos. Tačiau yra ir tokių vaizdo įrašų, kuriuos krikščionys fundamentalistai atmestų, nors jie atitinka tiesą. Priežastis - tikėjimo sistema, kuri turi remtis tik Biblija. Bet kadangi Biblijoje nieko nerašoma apie nežemišką gyvybę, kaip klaidingai interpretuojama, visatoje taip pat neturi būti jokios gyvybės ir tikrai jokios, kuri būtų pranašesnė už "kūrinijos vainiką - žmogų". Taigi krikščioniška indoktrinacija! Tuo tarpu aš nuo to išsilaisvinau ir galiu tik stebėtis tuo, ką jau galima įrodyti, ir tuo, kokios labai įdomios ir jaudinančios yra šios temos. Todėl tikrai nenoriu riboti visatos kūrėjo uždarydamas jį savo vaizduotės dėžėje! Ne, priešingai. Esu toks pat smalsus kaip visada ir ateityje nieko neslėpsiu ir nesuteiksiu velniui su jo įtaka per daug galios, nes tuo tikiu. Juk Dievas kiekvieną kartą yra didesnis ir tikrai gali išsaugoti savo kūrinį!

NSO ir ateiviai naudojami kaip išorinė grėsmė žmonėms gąsdinti. Nežemiška grėsmė turi būti sureikšminama, kad būtų galima stumti NWO (todėl pirmosios 40 filmo minučių yra apie NWO), nes tie, kurie bijo invazijos iš kosmoso, nori bendros pasaulinės gynybos ir apsauginių galių sąjungos, kad galėtų atremti išorinę grėsmę.

Tačiau kas iš tikrųjų slypi už kosminių laivų pasirodymų, ateivių pasirodymų ir pagrobimų?

Billas Cooperis patvirtina demonų buvimą NSO. (Johnas Toddas taip pat, bet jis yra prieštaringai vertinamas informatorius!). Rogeris Morneau taip pat patvirtina, kad yra planas suklastoti ateivių buvimo vietą. Fritzas Springmeieris netgi kalbėjo apie demonų hibridus, kuriuos "apšviestieji" (iliustr.) veisė ateivių sąmokslininkams, ateivių invazijai. Tačiau Springmeieris taip pat yra prieštaringai vertinamas informatorius! Tačiau mums nereikia jo informacijos, kad susidarytume vaizdą, kas iš tikrųjų yra ateiviai. Kaip iliuminatai galėjo išvesti demonų hibridus? Šiek tiek keista! Dave'as Huntas taip pat tai patvirtina: NSO akivaizdžiai nėra fiziniai ir, atrodo, yra apraiškos iš kitos dimensijos, siekiančios pakeisti žmonių mąstymą.

Negalima nepastebėti, kad visi šie liudytojai yra krikščionys ir, kaip paaiškinau pradžioje, atmestų bet kokį kitokį reiškinių paaiškinimą. Taigi lieka tik demono variantas, nes tai, kas stebima, yra, kaip jis sako, "ne fizikinis", t. y. vyksta ne pagal mums žinomus fizikinius dėsnius šiame materialiame pasaulyje. Čia nekrikščionys ir mokslininkai paprasčiausiai žino daugiau, nes yra atviri ir atlieka tyrimus. Šiandien mes žinome, kad galima patekti į kitus tankumus ir kad materija taip pat yra tik energijos forma. Tam yra fizikinių paaiškinimų, pavyzdžiui, Dieterio Schallo (Dieter Schall).

Kyla daugybė klausimų, pateikiame tik keletą pavyzdžių: - Kodėl negalime matyti 5-ojo matmens būtybių? Kodėl žmogus staiga išnyksta mūsų akyse ir tampa tariama niekybe? Kodėl prieš mūsų akis staiga atsiranda daiktai ir būtybės, kurių anksčiau nebuvo? Kaip penktosios dimensijos civilizacijos sugeba keliauti pas mus iš toli?

Visa tai galima vertinti techniniu ir (arba) moksliniu požiūriu - tai susiję su medžiagos savybėmis skirtingose agregatinėse būsenose.

Interviu su NATO NSO informatoriumi. Šis asmuo paaiškina, kad ufonautai (4 skirtingos rūšys) yra daugiamatės būtybės, galinčios net manipuliuoti materija ir laiku!

Melo ženklai danguje ? - ar būtybės ir mašinos, galinčios transformuotis į kitus vibracinius tankumus, kad dematerializuotųsi? https://www.youtube.com/watch?v=dmCLIUgInhI. Jei pažiūrėsite šį filmo reportažą, galėsite patys sau paaiškinti, kodėl NSO nepasirodo radarų ekrane! Dabar taip pat žinau, kaip tai įvyko su mano paties tuo metu pastebėtu reginiu. Prieš 35 metus atostogavau Portugalijoje. Baltas vakaras gerai lankomo baro terasoje, kai staiga, tyliai ir iš niekur nieko, priešais mus pasirodė apvalus objektas su spalvotomis šviesomis ir po kelių sekundžių vėl "išsijungė", palikdamas sumišusius veidus.

Argumentai prieš fizikinį reiškinį: požymiai (pvz., kad vienas žmogus NSO mato, o kitas šalia jo - ne; kad jų nemato radarai, kad jie staiga tyliai išnyksta, tarsi būtų išjungta šviesa; kai kuriose nuotraukose jų nesimato; taip pat ateivių pasirodymas kambariuose ir šviesos kamuoliai, kai jie skrieja pro sienas) rodo, kad tai dvasinis reiškinys.

Labai nustebau sužinojęs, kad J. Allenas Hyneckas, garsiausias NSO tyrinėtojas ir netikintis blaivus žmogus, po ilgamečių tyrimų padarė išvadą, kad tai buvo demonai! Johnas Toddas: "Jie gali būti bet kokio pavidalo, įskaitant astronautus (žmones), taip pat kietus ir kietus skraidančius diskus."

Taip, daugiamatės subtiliosios būtybės, turinčios aukštą vibraciją, gali keistis kartu su savo sąmone! Slaptoji iliuminatų vyriausybė bent 25 metais lenkia mus visomis žiniomis ir raida. Vos tik kas nors prasiskverbdavo į viešumą, pvz., apie tyliuosius skraidančius aparatus, tai būdavo įtraukiama į NSO dėžutę (neatpažįstamas skraidantis objektas, tikriausiai karšto oro balionas), o žmonės, net ir vyriausybės darbuotojai, patyrę tokius dalykus, būdavo išjuokiami, kartais atleidžiami iš darbo. Bent jau taip būdavo anksčiau. Po to buvo pateikta dar viena dezinformacija. Bet argi ne daugelis žinomų žmonių dabar liudija, kad jie iš tikrųjų matė NSO ir buvo raginami laikyti tai paslaptyje? Vadinasi, ateivių teorija turi būti pagrįsta? Taip, aš taip pat taip manau! Tačiau tai, kaip ji mums pateikiama, kaip mums įteikiama grėsmė, kuri mus paralyžiuoja ir skatina mus veikti "kartu" visame pasaulyje vieningai prieš šią grėsmę (nesvarbu, ar ji tikra, ar melaginga), - atrodo, kad tai ir yra "Rokfelerio tikslas". Projektą "Atskleidimas" (buvusių aukštų kariškių ir buvusių vyriausybės pareigūnų vaizdo konferencija spaudai) iš tiesų remia ir finansuoja Rokfelerio fondas (Iniciatyva). Tai turėtų paskatinti susimąstyti! Kartu su iliuminatų kontroliuojama žiniasklaida ji užtikrina, kad dezinformacija, kuria siekiama išgąsdinti žmones ir vaizduoti ateivius kaip nežemišką grėsmę, pasiektų žmoniją. Taigi dabar ir šiandien (laikas jau pribrendo) elitas ne tik leidžia rengti šias NSO atskleidimo konferencijas, bet ir jas skatina. Geras pavyzdys - "Meksikos NSO incidento" viešas pristatymas 2004 m. pavasarį. Vietoj masinio šmeižto, kaip anksčiau, žiniasklaidoje vis dažniau pristatomas NSO fenomenas; NSO paprastai pristatomi kaip priešiški, nes NWO netolimoje ateityje bus įgyvendinta imituojant NSO ataką. Taigi kasdien vis labiau artėjame prie galutinio tikslo! Atminkite: jie tikrai egzistuoja! Bet kažkas turi būti imituojamas šone, kad mumis manipuliuotų! Tai tipiškas "Fals-Flag" stilius! Tai jau žinome iš kitų karo žaidimų! Pasaulio vyriausybės puikiai žino, kas vyksta! Daugelis jų pasidavė šėtonui (drakonui, gyvatei, velniui arba, geriau, Santiniui), iš kurio gauna valdžią likusiam pasauliui. Holivudo kino pramonė taip pat yra įsitraukusi. Ji puikiai žino, kaip paruošti žmoniją ateivių NSO invazijai.

Maggie D. "Sind UFOs doch echt?" (https://liebezurwahrheit.info/sind-ufos-doch-echt/)

NSO ir ateivių slaptumo pabaiga: Po ilgų tyrimų ir pokalbių su kitais broliais ir seserimis priėjau prie išvados, kad šis ateivių ir NSO reikalas yra absoliuti šėtono viršūnė. Didysis ir paskutinis pasirodymas vyks "Žvaigždžių naktyje", kur viskas, kas buvo ruošiama daugelį metų, bus pristatyta per vieną naktį. Kad nesusipainiotumėte, verta aiškiai išdėstyti visus faktus. Atmesti skraidančius diskus (NSO) kaip besisukančius jau seniai nebėra prasmės, nes jie buvo nufilmuoti radarų ekranuose ir kosmose, be to, apie juos liudijo pernelyg daug garsių ir patikimų liudininkų.

Taigi vienintelis klausimas - kas iš tikrųjų yra tie skraidantys objektai. Tyrimo rezultatai parodė penkias galimybes (papildyta 1.4.14), kurios jokiu būdu nesudaro vienovės, bet turi būti vertinamos viena šalia kitos. Pavyzdžiui, yra tikrų nežemiškų būtybių, taikių, labai išsivysčiusių būtybių, kurios jokiu būdu nekelia grėsmės Žemei - priešingai, mes jiems esame karinė galia ne todėl, kad iš tikrųjų galėtume būti jiems pavojingi, o todėl, kad trikdome taiką visatoje! Šie kosmoso keliautojai susisiekia su mūsų vyriausybėmis, kad paskatintų jas taikai, deja, be rezultatų!

Dar yra demoniškos būtybės, kurios užgrobia tarpdimensinius elektromagnetinius dažnius, kad galėtų pasirodyti. Tai jie vagia iš mūsų žmonių dalis, kad galėtų atlikti hibridinius eksperimentus. Jie taip pat yra tie, kurie užima ir vadovauja vyriausybės vadovams, stumdami NWO darbotvarkę. Jie gyvena ne kosmose, o požeminėse bazėse, vadinamose sąvartynais.

Todėl, jei įmanoma, nereikėtų maišyti šių dviejų grupių, kurios tada skiriasi ir detalėmis, ir reikėtų pasirūpinti, kad negatyviomis vidinėmis žemiškomis grupėmis nepasinaudotų NWO ateivių darbotvarkė (ypač VSA), kad sukurtų pretekstą tarpžvaigždinei kosminei atakai, kuri galiausiai turėtų sukelti pasaulinę vyriausybę (NWO). Daugiau apie tai skaitykite kituose straipsniuose.

O kaip dėl plėšikaujančių užsieniečių? Kai kurie ateiviai tikriausiai yra labai žemiški, būtent "žemiškai demoniški"! Jie yra žemiškos kilmės, nes kadaise buvo žemiški angelų ir žmonių hibridai, kurie susilaukė neįprasto dydžio ir gebėjimų palikuonių (nefilimų, refaimų, enakimų, milžinų) ir kurių skeletų galima rasti visame pasaulyje, taip pat jų didžiulių statinių, tokių kaip piramidės ar kiti monumentalūs pastatai ir tunelių sistemos. Po jų mirties šių hibridinių būtybių dvasios likdavo žemėje ir ieškodavo naujų kūnų, kuriuose galėtų veikti. Iš dalies jie užvaldė žmones (apsėdimas), iš dalies pradėjo eksperimentus, siekdami išvesti naujus kūnus, kuriuos, matyt, sėkmingai atlieka iki šiol. Šiuo tikslu jie grobia žmones dėl jų organų, taip pat iš jų išsiurbia liaukų skystį, kuris jiems reikalingas gyvybei, kraują, spermą ir kiaušides, skerdžia gyvulius (galvijus). Iš to vėl atsiranda mišrios būtybės, siaubingos būtybės, kurios vėliau vadinamos "ateivių rasėmis". Štai kodėl yra tiek daug skirtingų rūšių; kai kurie kalba apie 80 skirtingų rūšių. Bet kokiu atveju tai yra NSO katastrofos metu rasti kūnai. Billas Cooperis pasakojo apie pagautą ateivį, kurį buvo labai sunku sulaikyti, nes jis vis pabėgdavo pro sienas. Normalios būtybės tokių gebėjimų neturi. Tačiau gali būti, kad dematerializuotis gali ne tik demonai, bet ir kitos būtybės?

Be to, egzistuoja ir didžiulės būtybės, panašios į roplius ir turinčios sparnus, vadinamos drakonais. Jos šiek tiek primena Biblijoje aprašytas būtybes, esančias net danguje (bet kokiame danguje?). Ką apie juos galėtume manyti? Tarp jų yra net labai geranoriškų, kurie prašė vyriausybės palikti branduolinį karą. Tačiau JAV vyriausybę tikriausiai spaudžia piktieji ateiviai, kurie nori užvaldyti pasaulį ir užvaldyti Žemę. Tačiau apie tai daugiau skaitykite kituose straipsniuose. (Įtraukta 1.4.14)

Tačiau astrofizikas Illobrandas von Ludwigeris (Illobrand von Ludwiger) kalba apie žmogiškus robotus, ypač mažųjų pilkųjų atveju, tačiau juos taip pat lydėtų žmonės. Labai įdomus interviu, išskyrus jo paties idėjas apie keliautojus laiku; bet kas žino? Jei dabar žinoma, kad vyriausybių vadovai palaiko ryšius su nežemiškos kilmės ateiviais, tuomet tai yra faktas, bet ar tikrai tai išimtinai kontaktai su demoniškais ateiviais? Deja, aš labai įtariu, kad taip, nes jūs, tikrieji ateiviai, labai išsivysčiusios būtybės, kurie kreipėsi į vyriausybes su prašymais dėl taikos, buvo atmesti.

Toliau rekomenduosiu jums keletą straipsnių, kurie, mano nuomone, suteikia gerų žinių. Rekomenduoju pirmiausia žiūrėti tik mano rekomenduojamus vaizdo įrašus ir įgyti įžvalgumo, o tik po to pradėti tirti toliau. Vis dėlto manau, kad mano gairės jums leido skirti pakankamai laiko, kad žinotumėte, ką turėtumėte žinoti. Gerų ir įtikinamų filmų atranka užima daug laiko, todėl, jei pirmiausia pradėsite nuo šių filmų, išvengsite painiavos. NWO ir ateivių darbotvarkė yra tas pats!

Miltonas Williamas "Billas" Cooperis (* 1943 m. gegužės 6 d.; † 2001 m. lapkričio 5 d. Eagare, Arizonoje) - buvęs Karinių jūrų pajėgų žvalgybos tarnybos narys, JAV rašytojas, trumpųjų bangų transliuotojas. Jis kaltina JAV vyriausybę: 1. sudaryti slaptą sutartį su nežemiška tauta, prieštaraujančią Konstitucijai ir neturinčią Kongreso nutarimo; 2. suteikti šiai nežemiškai tautai žemę ir bazes Jungtinių Valstijų teritorijoje; 3. šioje sutartyje mainais į ateivių technologijas iškeitė žmonių gyvybes, gyvulius ir žemę, taip nepaisydami konstitucijos garantuojamos žmonių apsaugos, kurią užtikrina vyriausybė.

Philas Schneideris - JAV geologas ir architektas - dešimtojo dešimtmečio viduryje prabilo apie tai, nes sužinojo, kad serga vėžiu (jis buvo apšvitintas mėlynuoju lazeriu per ateivių išpuolį), todėl nebegalėjo pakęsti nuolatinės tylos: Philas Schneideris, 13 požeminių bazių, kuriomis vyriausybė, matyt, dalijasi su ateiviais, statybos architektas. (1995 m. 131 JAV, 1147 visame pasaulyje) Jo pasakojimai sutampa su Billo Cooperio ir kitų (Stan Dale) pasakojimais. Po oficialaus pasirodymo jį bandyta nužudyti 11 kartų, bandyta pagrobti jo dukrą, tačiau tai nepavyko, o vieną dieną jis rastas negyvas. (Jis buvo rastas su savo kateteriu, kelis kartus apvyniotu aplink kaklą) Oficiali versija buvo "savižudybė" Jo draugas Ronas Rummelis taip pat mirė tokiu pat būdu! Filas buvo krikščionis; jis kalbėjo apie šventą Dievo kūriniją. Tai Filas Šneideris pateikė nuotrauką, kurioje matyti humanoidinis ateivis su savo tėvu (https://www.abovetopsecret.com/forum/thread970697/pg1).

Jei dabar viskas iškils į viešumą, žmonės, neturintys tikėjimo atramos, reaguos paniškai, o tada išsigandusias mases bus lengva įtikinti sutikti su Naująja pasaulio tvarka, nes jos skleis šį šūkį: Kartu esame stiprūs ir galime sėkmingai įveikti grėsmę. - Tačiau tada tikroji NWO ateivių darbotvarkė neabejotinai norės smogti, perimdama valdžią į savo rankas.

Šiuose kongresuose aiškiai sakoma, kad visi turime kovoti, kad atskleistume tai, ką vyriausybės nuo mūsų slepia apie NSO ir jų nežemiškus gyventojus. Vyriausybė akivaizdžiai nenori, kad nemokamas kosminių laivų energijos tiekimas taptų viešas, nes tada išnyktų visos Žemės problemos, susijusios su energija ir gamtiniais ištekliais, pavyzdžiui, dujomis ir nafta, ir nebebūtų jokios priežasties išnaudoti kitas šalis, o tai galiausiai atneštų taiką! Tačiau iliuminatai (Liuciferiai) nori ne to, jie nori viską valdyti ir iš to uždirbti pinigų! Todėl jie netgi išnaudoja tariamus nežemiškuosius ir skatina kosminius ginklus bei kosminius karus, o ne taiką su bet kokia Dievo kūrinija.Tai dar vienas svarbus faktas, susijęs su nežemiškais NSO, į kurį reikia atsižvelgti.

NSO yra realūs - ateiviai palaiko ryšį su Žemės planeta (https://www.youtube.com/watch?v=SQka2id-2Bk). Neabejotini įrodymai, kad ateiviai neateina iš kitų galaktikų.