Ateivių įsiveržimo inscenizavimo planai |2022 gegužės 14 d.

05/14/2022

Kokia mūsų laukia ateitis? Ne apskritai, o santykyje su vadinamuoju ateivių klausimu, nes dabar atrodo šis klausimas iškeliamas į dienos šviesą. Tai ir tarkim kelius žodžius apie tai. Tie, kas kol kas užsako muziką Žemėje numatė ne tik holografinius vaizdus ("Blue Boom"), bet ir daug blogesnius dalykus: didžiųjų miestų sunaikinimą iš kosmose dislokuotų (jau dabar) ginklų, inscenizuotą "ateivių" įsiveržimą į Žemę, panaudojant sukurtas neva ateivių biologines formas ir neva jų kosminius lavus (žr. filmą "Independent Day"). Kas be ko, panašu, kad sekantis žingnis bus inscenizuotas krikščionių laukiamas antrasis Kristaus atėjimas (Vatikano kruopščiai rengiamas: čia galima prisiminti Mount Graham observatorijas, kurių svarbiausias įrenginys, skirtas vadinamųjų egzoplanetų paieškoms, oficialiai turėjo labai įdomų pavadinimą - "Lucifer" (dabar sutrumpintas iki "Lucy"), ir kuriose Vatikano astronomai turėjo galimybę dirbti (Vatikanui ir šiaip viena priklausė viena iš Mount Graham observatorijų) bei Katalikų Bažnyčios (o ypač jėzuitų ordino) puoselėjamą egzoteologiją (https://www.ateitiesaidas.lt/l/mount-graham-ir-nezemiskos-civilizacijos-kataliku-egzoteologija/), pagal kurią Jėzaus Kristaus išganymas apima ne tik Žemės protingas būtybes (žmoniją), bet ir kits protingas būtybes už jos ribų arba kurios yra tapatinamos su šventraščių angelais), kai esą "gyvųjų ir mirusiųjų teisti" atėjęs Kristus išgelbės mus iš "ateivių" vergovės. Tačiau tai visiškai nereiškia, jog Žemė tėra vienintelė protingų būtybių gyvenama kruopelytė gigantiškame Kosmose. Nieko panašaus: Žemėje kartu su mumis gyvena priešiškos mums civilizacijos, kurių galia pasiremdami ir veikia tie, kurie inscenizuotu "ateivių" įsiveržimu ir norėtų užsitikrinti absoliučią valdžią žmonijai. O tie, kurie norėtų mums padėti turi skaitytis su laisvos valios principu. 

O čia kelios ištraukos konspekto forma iš S. M. Greer knygos. Dr. Carol Rosin: priklausė "Fairchild Industry" vadovybei. Taip pat ji buvo Wernher von Braun spaudos atstovė paskutiniais jo gyvenimo metais. Pasak jos, 1974 - 1977 m. dirbdama "Fairchild Industried" ji susipažino su dr. Wernher von Braun. Jis jai pasakė, kad ji dirbs "Fairchild ir bus atsakinga už tai, kad jokie ginklai kosmoso erdvėje nebūtų dislokuotas ginklas. Kai jam pasidarė taip blohgai, kad jis nebegalėjo įmonėje drbti, jis paprašė jos tapti jo asmenine spaudos atstove. Pavyzdžiuui apie panikos kėlimo strategiją. Toks metodas labai parankus valdantiesiems manipuliuoti visuomene. Von Braun pasakė jai, kad kitas po SSRS priešu paskelbtas bus teroristai, taip pat "bepročiai" iš trečiojo pasaulio. 1977 m. (atkreipkim dėmesį į datą) Carol Rosin dalyvavo "Fairchild Industry" suorganziuotoje konferencijoje, įvykusioje vadinamajame "karo kambaryje". Dalyviai buvo įtakingi žmonės, dirbę patarėjais pas kariškius, slaptosiose tarnybose. Ant sienų kabėjo grafikai, nurodantys priešus. Tai Saddam Hussein, Gaddafi ir kiti. Tuo metu tai buvo ateities priešai ir esą jiems įveikti buvo numatyta dislokuoti kosmose galingus ginklus. Būsimajam karui Persijos įlankui buvo numatyta investuoti 25 milijardus dolerių į ginklus kosminėje erdvėje. Ir štai po daugelio metų, 1990 m., Carol Rosin sėdėjo savo bute ir mintyse skaičiavo pinigus, numatytus kosmoso tyrimui. Gavosi kaip tik suma 25 milijardai dolerių. Ji pasakė savo vyrui, kad ji dabar čia sėdės ir lauks CNN pranešimo apie prasidėjusį Persijos įlankoje karą. Ir tiksliai pagal planą karas prasidėjo (p. 328). Von Braun įsitikinimu kitas priešas bus asteroidai. Po asteroidų seks ateiviai ir taip bus sukelta galutinė panika. Carol Rosin prisimena, kad jis nuolat kartodavo jai: "Neužmiršk, Carol: kita korta, kuria jie sužais, bus ateiviai. Mes dislokuojame ginklus kosmose prieš ateivius, ir visa tai dėl melo". Galiausiai jis pasakė jai, kad dabar mes įžengėme į pagreitėjimo fazę. Richard Doty (specialusis agentas Air Force, priklausė Air Force-Biuero ypatingiems reikalams (AFOSI). Jis prisimena kaip buvo inscenizujami įvykiai, susiję su ateiviais. Tai vykdė AFOSI. Buvo Fort Belvoir doslokuota speciali grupė, 7602nd Air Intel Wing atšaka, špionažo grupė, užsiėmusi tam tikrų dalykų inscenizavimu (p. 329). Jie surasdavo kaip nors deformuotus žmones, neįgalius ir jie buvo panaudojami kaip "ateiviai". Taip pat buvo vykdoma panašaus pobūdžio "Tacoma" operacija (1986 - 1987 m.). Doty žino, kad tai buvo fabrikuojama laivyno atramos punktuose - bazėse (Navy-Stuetzpunkt) Seatlle, Whidby Island ir kitur. Ruošiamasi inscenizuotam su ateiviais susijusiam įvykiui. "

Steven M. Greer apibendrino Carol Rosin ir Richard Doty liudijimus. Pasak jo jau yra sukurti antigravitaciniai erdvėlaiviai, atkurti pagal ateivių erdvėlaivių technologijas. Jie laikomi Air Force bazėse Edwards ir Nellis, taip pat bandymų teritorijose Dugway (Pine Gape, Australija) ir kitose labai slaptose požeminėse bazėse (p. 330). Taip pat yra sukurtos ir užprogramuotos biologinės formos pagal masinėje sąmonėje suformuotą ateivių vaizdą. Jiems implanuota atitinkama programinė įranga (pagaminta "EGandG"). Dabar šie "ateiviai" saugomi bazėse Dulce (Newmexiko), Pin Gape (Australija) ir kitur. Kai prasidės su ateivių įsiveržimu susijęs įvykis, elektromagnetiniais ginklais iš kosmoso bus sugriauti kai kurie miestai. Religiniai fanatikai surengs antrąjį Jėzaus atėjimą. Ginklai kosmose jau parengti, o holografinės kosminės projekcijos jau paruoštos, išbandytos ir laukia būti aktyvuotomis (Steven M. Greer "Offiziel geleugnet! (Das Buch zur Netxlix-Sensation unacknowledged): Das groesste Geheimnis der Regierungen enthuellt: wir sind nicht allein!" (Amra, 2020, p. 331)).

https://biz9.lord-film-cc.me/85956-den-nezavisimosti-1996.html