Nežemiškų civilizacijų atstovų (ateivių) charakteristika ir klasifikacija | 2020 rugpjūčio 20 d.

08/20/2020

Remtasi filmu "Пробуждение-3". Šiuo atveju svarbiausia, kad nuomonėmis ir patyrimu dalijasi mokslininkai, tyrinėtojai, politikai, astronautai, kariškiai: Natalija Batala (NASA astrofizikė), Set Šostakas (astronomas), Saimonas Morrisas (paleontologas), Čarlzas Boldenas (buvęs NASA direktorius (2009 - 2017)), Emeri Smitas (karinis gydytojas), Paulas Hellyeris (Kanados gynybos ministras ir premjero pavaduotojas), Timoti Gudas (buv. JAV vyriausybės patarėjas), Michailas Borodačevas (biologijos mokslų kandidatas), Vladimiras Vojejkovas (biologijos mokslų daktaras, Maskvos universiteto profesorius), Stivenas Griras (medicinos mokslų daktaras) ir daugelis kitų. Jie nepateikia jokių dokumentų, tačiau šioks toks įrodymas jų pareigos ir visuomeninė padėtis.

Visų pirma akcentuojamas faktas, kad mūsų galaktikoje esama apie 100 milijardų žvaigždžių su planetomis. Ir jeigu kiekviena žvaigždė turi 10 planetų, tuomet turėtume trilijoną planetų vien mūsų galaktikoje. Buvęs NASA direktorius Čarlzas Boldenas įsitikinęs, kad esama apie 20 tūkst ateivių civilizacijų kitose planetose. Kyla klausimas: kodėl tiek mažai žmonių susiduria du ateiviais? Pateikiami tokie atsakymai: ateiviai maskuojasi, jų laivai skraido pernelyg greitai. Maskavimasis gali būti toks: jūs galite pamatyti linzės pavidalą debesį arba jų kosminis laivas gali atrodyti kai "Boingas". Jis gali atrodyti  taip pat kaip švytintis rutuliukas ir pan. Tokiame rutuliuke gali būti ištisas laivas su 500 įgulos narių. Trečia priežastis: ateivių taisyklės, kodeksai ir įsitikinimai neleidžia jiems kištis į kitų civilizacijų gyvenimus tiesiogiai, matomai, atvirai, kol nesulaukiama oficialaus prašymo, nes tai būtų laisvos valios pažeidimas. Juk daugeliu atvejų ateivių ir ir tų, kuriuos jie lanko galios ir žinių santykio mastas nesulyginamas. Vis dėl to neviešai jie be abejo dalyvauja mūsų gyvenimuose, stipriai veikdami istorinį procesą.

Filme apibendrinama informacija apie ateivius, juos suklasifikavus. Kliffordas Stounas, dirbęs specialiuose padaliniuose, veikusiuose NSO katastrofų vietose, bendravo su šiuose padaliniuose dirbusiais gydytojais. Jis sužinojo, kad jie turi žinyną, kuriame aprašytos 57 ateivių rūšys. Dauguma ateivių (kai kurių nuomone - apie 95 procentai) humanoidinio tipo būtybės, turinčios bruožus, panašius į žmonių. Nedidelė jų dalis susiformavę reptilijų, vabzdžių, paukščių, žuvų ar kitokių vandens gyvūnų ar kitų rūšių pagrindu. Tai susiję su tuo, kad intelektas gali vystytis įvairiausių biologinių formų pagrindu. Tai priklauso tik nuo gamtinių klimatinių sąlygų, kurios sudaro sąlygas įsivyrauti vienos ar kitoms rūšims ir atitinkamai protingų būtybių susiformavimui vienos ar kitos biologinės rūšies pagrindu. 

Humanoidinio tipo ateiviai dominuoja. Tai vadinamasis pentagramos pavidalo darinys (galva, dvi rankos ir dvi kojos). Jie praktiškai neatskiriami nuo žmonių. Ir tas jų begalinis panašumas į žmones leidžia jiems be problemų adaptuotis Žemėje ir gyventi praktiškai bet kur, dirbant bet kokį darbą. Dažniausiai jie stengiasi užimti vadovaujančias pareigas stambiose kompanijose, valstybės institucijose, tampa milijardieriais, bet mokslinio eksperimento dėlei jie dirba ir indų plovėjais restorane. Kai kurie jų labai panašūs į mus. Sutikę juos gatvėje mes jų neatskirtumėme nuo žmonių. Pavyzdžiui tokie yra nordikai. Jeigu reikia, kai kurie jų gali keisti savo išvaizdą.

Vabzdžių formos ateiviai iš esmės skiriasi nuo humanoidinių rasių. Jie panašūs į didelius vabzdžius. Puikūs genetikos specialistai. Jie vysto ne technologinę civilizaciją, tačiau visus savo tikslus įgyvendina biologiniu būdu per vabzdžių tipo būtybių kūrimą. Jie kuria vabzdžius, kurie gali gaminti vienas ar kitas medžiagas. Neturi emocijų. Dėl to juos galima vadinti amoraliais. Jų protas kolektyvinis. Disponuoja galinga mentaline magija: gali veikti tūkstančių žmonių sąmonę vienu metu. Naudojasi savotišku kamufliažu iš nanotechnologijų. Gali vaikščioti Žemėje ir likti nematomi, priversdami matyti aukas tai, ko nebuvo.

Taip pat esama vadinamųjų pilkųjų ateivių. Tai biologiniai robotai (androidai), užprogramuotos gyvybės formos. Šiaip žinomi maži pilkieji - iki 1, 5 m., bet gali būti ir aukštieji pilkieji, kurių ūgis 2, 5 m. Buvęs JAV karinių jūrų pajėgų vado Ramiajame vandenyne vadas Miltonas Kuperis teigia, kad 1954 m. JAV prezidentas D. Eizenhaueris pasirašė susitarimą su šia rase visos žmonijos vardu. Jam buvo pažadėtos pažangios technologijos, užsimerkiant akis į masinius žmonių grobimus.

Reptilijų pavidalo ateiviai. Slaptųjų kosminių programų dalyviams tenka susidurti su drakoreptilijomis ir reptilijomis, gyvenančiomis Marse. Drakoniečių įsitikinimu Žemė yra jų prigimtinė planeta, kad jie čia pirmosios protingos būtybės. Žemės reptilijos 2 - 3 metrų ūgio. Bendrauja telepatiškai, bet žemosios reptilijos gali bendrauti ir įprastiniu būdu. Reptiloidų kaip drakonų ūgis iki 4  metrų. Drakonų visuomenė labai hierarchizuota. Labai agresyvūs, spinduliuoja neigiamą energiją. Jie naudoja technologijas savo kūnams tobulinti. Karališkieji drakonai turi sparnus, ūgis - iki 4, 5 metro, nenešioja drabužių. Drakonai turi bazes Antarktidoje terminio aktyvumo zonose po ledu. Reptiloidai labai įtakoja žmonių gyvenimą Žemės paviršiuje, manipuliuodami slaptomis jėgomis.

Yra plazminės būtybės, gyvenančios eteriniame arba elektromagnetiniame Žemės lauke.

Esama transdimensinių būtybių, sugebančių keliauti keliauti iš vienos realybės dimensijos į kitą. Tai vienos toliausiai pažengusios būtybių. Jos disponuoja savo formos keitimo galia. Gali pereiti iš šviesos kūno į trimatį kūną. Patekdamos į mūsų realybės lygmenį jie turi priimti tam tikrą formą, mūsų pasaulio formą, bet gali išlikti ir su šviesos kūnu ir tada žmonės mano, kad mato angelus. Pasak D. Aiko fiziškai tos būtybės niekur neatsiranda ir niekur neišnyksta, bet tiesiog patenka į tokį realybės lygmenį, kurį mūsų sensoriniai organai gali užfiksuoti.

Yra infernalinės būtybės, kurios sugeba pajungti žmonių valią. Tai parazitinės būtybės. Krikščionys vadina šias būtybes demonais. Jie sukelia baimę ir maitinasi mūsų baimių ir kitokių negatyvių emocijų energija. Tos infernalinės būtybės turi ryšius su Žemės požeminių erdvių gyventojais ir ateiviais kosmose. Jos užmezgusios ryšius su slaptosiomis draugijomis ar šiuo metu su slaptąja Žemės vyriausybe.

Kokiais tikslais nežemiškų civilizacijų atstovai lankosi Žemėje ar Saulės sistemoje? Įvairiais: mokslinio pažinimo, genetinių eksperimentų, o kai kurie tiesiog įsitvirtinimo ir Žemės resursų išnaudojimo tikslu. Dauguma jų nusiteikę draugiškai. Kelios civilizacijos labai priešiškos. Visų pirma ateiviai atvyksta tam, kad stebėti mus, rinkti informaciją - moksliniais tikslais. Be to, daugeliu atvejų nežemiškos civilizacijos vadovaujasi labai merkantiliniais tikslais, siekdami prekiauti su žmonėmis. Be kita ko jos labai vertina mūsų meno ir muzikos kūrinius. Yra dar viena jų atvykimo priežastis. Galbūt Saulės sistema ir jos prieigos juos domina kaip vieta, patogi persikėlimui iš viens galaktikos į kitą: netoli nuo mūsų Saulės sistemos yra taip vadinami Žvaigždžių vartai - galaktinis portalas persikėlimui į kitas galaktikas ar net į kitas dimensijas.

Specifinis tikslas - genetiniai eksperimentai Žemėje. Vis stipriau girdimas balsas tų mokslininkų, kurie mano, kad žmonių kaip protingų būtybių rūšis ir buvo sukurta tokių genetinių eksperimentų metu. Panašu, kad mes visi hibridai, rezultatai genetinių operacijų. Genų atsargos buvo renkamos iš visos kosmoso. Kai kurios civilizacijos bandė sukryžminti savo genus su vietinių žinduolių rūšių genais. Jau rašėme, kad tuo užsiėmė reptiloidai prieš daugelį milijonų metų. Dar manoma, kad Žemėje apsigyveno dabartiniame asteroidų ruože buvusios planetos gyventojai, kurie kaip pabėgėliai plūstelėjo visur, taip pat ir Žemę. Jie čia atkūrė savo civilizaciją, o po kataklizmų jau Žemėje, tęsė savo egzistenciją jau po žeme. ir per tą laiką labai pasistūmėjo technologiškai. Kai kurių civilizacijų, vykdžiusių genetinius eksperimentus, kolonizacija vyko prieš 500 tūkstančių metų. Yra duomenų, kad istorijoje ir šiuo metu yra apie 22 genetinius eksperimentus vykdžiusios ir tebevykdančios civilizacijos (tarp jų - vadinamieji fermeriai). Yra duomenų, kad mažiausiai 6000 metų Žemėje veikia drakoniečiai ir reptiloidai, padedantys totalitariniams elementams. Kori Gudas teigia, kad jis pats asmeniškai kelis kartus buvo kosminėje stotyje netoli Jupiterio, kur jam teko dalyvauti Galaktikos civilizacijų atstovų tarybos posėdyje, kuriame buvo svarstomi genetiniai eksperimentai Žemėje ir tų eksperimentų dvasiniai aspektai.