Šiek tiek iš šiuolaikinės futurologijos ir konspirologijos apie koronaviruso pandemiją | 2020 spalio 20 d.

10/20/2020

Trumpai apie konspirologų požiūrį į koronaviruso ištakas, remiantis video "COVID19: dekonstrukcija - QdraLT" (https://www.brighteon.com/335c752a-5850-4852-92a4-eaa6b38d370f; 1:35-1:41 val.). Tūkstančiai gydytojų vadina plandemiją globaliu nusikaltimu ir pasaulio diktatorystės pateisinimu. 2 metai prieš covid - 19 atsiradimą ES, Amerika ir kitos didžiosios valstybės pradėjo staiga eksportuoti dešimtis milijionų koronaviruso testų rinkinėlių. 2013 m. vienas žinomas muzikantas sukūrė dainą, kurioje dainuojama apie globalią koronaviruso pandemiją, sakydamas, kad ji įvyks 2020 m. Jis tai žino, nes sakosi nagrinėjęs konspiracijos teorijas. 2017 m. Anthony Fauci paskelbė, kad per pirmąją Trampo kadenciją įvyks didžiulė pandemija. Prieš pat koronaviruso epidemijos pradžią (2019 m. spalio mėn., o "epidemija" prasidėjo gruodžio mėn.) Bilas Geitsas (jo fondas) organizavo renginį "Event 201", kuriame buvo mokomasi veikti pandemijos sąlygomis. Prieš pat įvykį Globalaus pasiruošimo stebėjimo valdyba pasaulio visuomenei paskelbė būti pasiruošusiems koronaviruso pandemijai. 2018 m. Ligų modeliavimo institutas paskelbė globalią pandemiją su gripo virusu, kylančiu iš Kinijos, iš Wuhano provincijos. 2018 m. Bilas ir Melinda Geitsai pranešė, kad ateinančiais metais bus globali pandemija. Su dirbtiniu virusu. SARS-COVID-2 buvo sukurtas biologinėje 4 pavojingumo lygio laboratorijoje Wuhane, kuri gavo 3,7 milijono dolerių iš A. Fauci. Gerokai prieš 2019 m. buvo sukurti filmai, kuriuose koronaviruso pandemija nusakyta labai detaliai, netgi paminint vaistus nuo covid - 19 - hidroxichloriquinas. Vasaros olimpinių žaidynių Londone atidarymo metu buvo parodyti koronaviruso epidemijos vaizdai. Žurnalistas Harry Voxas numatė 2014 m., kad įvyks globali pandemija ir kad valdančioji klasė taip bandys įdiegti autoritarinę kontrolę. Žurnalistas Anthony Patch numatė, kad pandemijos metu bus imta naudoti vakcina, keičianti DNR. Dr. Carrie Madej studijavo vakcinas ir padarė išvadą, kad vakcinos bus panaudotos pradėti transhumanizavimo programai ir DNR perprogramavimui. Buvęs ČŽV pareigūnas John Colemaan priėjo išvados, kad slaptųjų organizacijų tikslas yra įvykdyti žmonijos depopulizaciją. Džordžijos valstijoje XX a. 9 - ame dešimtmetyje pastatytas didžiulis monumentas iš akmeninių plokščių su užrašu dešimčia eilučių 8 kalbomis su nuoroda, kad žmonija turi būti sumažinta iki 0, 5 milijardo. Bilas Geitsas gerokai iki 2019 m. pasakė, kad vakcinos gali būti panaudotos tam, kad sumažinti žmonių skaičių 15 procentų. Sveikatos specialistas Mike Adams prieš kelerius metus numatė tai, kas vyksta dabar - bioginklų išleidimas su privaloma vakcinacija, didžiule valstybių parama vakcinų bizniui. Jis numatė, kad valcina nužudys didžiulį žmonių skaičių per keletą metų. 2010 m. Rockefelerių fondas publikavo scenarijus, kuriuose numatyta globali pandemija, kurios išdava bus griežtas kontrolės mechanizmas, kuris tik intensyvės po pandemijos. 2020 m. fondas publikavo knygutę kurioje aprašoma kaip sukurti kontrolės sistemą žingsnis po žingsnio. Joje sakoma, kad nebus grįžta į normalų gyvenimą, kol visas pasaulis nebus užrakintas totalia autoritarine kontrole nuo viršaus iki apačios. Bus siekiama priversti priisimti ID mikročipus, įvedamus per vakcinavimą. Be to, į "rinkinį" įeina kaukės, socialinė distancija, priverstiniai užrakinimai, ekstremalus kontaktų sekimas, įvedimas totalios cenzūros gydytojams ir mokslininkams. Galiausia totali interneto cenzūra.