Šiek tiek apie Slaptosios kosminės programos ištakas | 2020 gegužės 7 d.

05/07/2020
D. Vilkokas, Kori Gudas, V. Tompkinsas
D. Vilkokas, Kori Gudas, V. Tompkinsas

Tekstas rašytas remiantis Davido Wilkocko pokalbiu su Kori Gudu ir JAV Slaptosios kosminės programos veteranu - insaideriu Viljamsu Tompkinsu, vykusiu 2016 m. liepos 26 d. (https://divinecosmos.e-puzzle.ru/page.php?id=706). V. Tompkinsą JAV Karinio jūrų laivyno atsakingi pareigūnai pirmą kartą pastebėjo, kai jam buvo vos 9 metai ir jis gyveno Long Biče Kalifornijoje. Tėvas vesdavosi jį į uostą, kur jis galėdavo stebėti karinius laivus. Tokio amžiaus būdamas jis puikiai piešė ir kūrė laivų modelius. Šie jo sukurti modeliai mažai skyrėsi nuo originalų. Tai ir atkreipė Karinio jūrų laivyno pareigūnų dėmesį į jį. Būtent tuo metu Tompkinsas pradėjo prie savo modelių pridėti ir superslaptus įrenginius. Antrojo pasaulinio karo metu Tompkinsas buvo įtrauktas į JAV karinio jūrų laivyno smegenų centrą. Po karo Tompkinsas perėjo dirbti į "Douglas" kompaniją. Ten jis ėmėsi projektuoti karinius jūrų ir kosminius laivus bei visa tai, kas reikalinga Slaptajai kosminei programai (SKP).

V. Tompkinso dar vaiko laivų piešiniai
V. Tompkinso dar vaiko laivų piešiniai
V. Tompkinsas Karinio jūsų laivyno pareigūnams demonstruoja savo modelius
V. Tompkinsas Karinio jūsų laivyno pareigūnams demonstruoja savo modelius
V. Tompkinsas su savo laivo modeliu
V. Tompkinsas su savo laivo modeliu
Straipsnis apie V. Tompkinso modelius spaudoje
Straipsnis apie V. Tompkinso modelius spaudoje

Tompkinsas dirbdamas tokiose institucijose turėjo pakankamai duomenų, kad JAV karinis jūrų laivynas karo metais gavo informaciją apie tai, ką vokiečiai išrado XX a. pradžioje. Antrojo pasaulinio karo metais kontradmirolas Rico Botta siųsdavo agentus į Vokietiją. Kai kurie jų pranešė, kad Hitleris užmezgė ryšius su ateiviais - reptiloidais, sudarydami su jais sutartį. Jiems padedant buvo sukurti šimtai pažangių ginklo rūšių. Tarp jų - apvalios skraidančios lėkštės 18, 76 m. ir 176 metrų diametro. Kai kurie NSO buvo pagaminti iš chromuoto plieno ir svėrė daugybę tonų. Minėti ateiviai perdavė vokiečiams ar patys pagamino elektromagnetinio antigravitacinio judėjimo technologijas. Sutartis numatė, kad vokiečiai pastatys kosminį laivyną, paralelų reptiloidų kosminiam laivynui ir dirbs kartu su jais visoje galaktikoje, užkariaujant planetas ir pavergiant juose gyvenančius žmones. Vokiečiai pasiekė labai daug. Visoje Vokietijoje ir okupuotose teritorijose jie turėjo NSO, neįtikėtinų formų judėjimo technologijas ir lazerinio ginklo sistemas. Be to, jie sukūrė kolosalius požeminius gamybinius įrenginius tankų ir net jūrų laivų statybai. Tokiuose požeminiuose statiniuose buvo pastatyti ir 11 NSO. Būtent tai agentūra pranešė admirolui Rico Bottai. Tą patį pranešinėjo ir jūrų laivų kapitonai. Tompkinsas dalyvavo kai kuriuose laivų kapitonų ir admirolo pokalbiuose jo kabinete. Vėliau Tompkinsui buvo pavesta speciali misija, pasirašyta gynybos ministro Džeimso Forrestolo (vėliau jis buvo išmestas pro langą dėl to, kad bandė atskleisti amerikiečių bendradarbiavimo su ateiviais faktą) - dalyvauti Vokietijoje dirbusių JAV agentų apklausose. Jis dalyvavo 29 agentų 1200 - uose apklausų. Taigi Tompkinso žinios apie Slaptąją kosminę programą paremtos būtent šia milžiniška informacine baze (beje pokalbyje su Davidu Wilkocku dalyvavęs Slaptosios kosminės programos insaideris Kori Gudas patvirtino matęs tuos mašinėle rašytus stenografuotus lapus).

Kontradmirolas Riko Botta
Kontradmirolas Riko Botta
Vokiečių aparatų brėžiniai
Vokiečių aparatų brėžiniai
Vokiečių aparatų brėžiniai
Vokiečių aparatų brėžiniai
Nacių sukurto aparato su gerai matomu svastikos ženklu nuotrauka
Nacių sukurto aparato su gerai matomu svastikos ženklu nuotrauka
JAV agentų, veikusių nacių Vokietijoje apklausos protokolo fragmentas
JAV agentų, veikusių nacių Vokietijoje apklausos protokolo fragmentas

Tuo metu nė viena šalis, išskyrus Vokietiją, nežinojo apie ateivius. Kai viso to, ką pasiekė Vokietija, mastai atsiskleidė, karas jau ėjo į pabaigą. Paaiškėjo, kad vokiečiai ketino užkariauti visą planetą. Jiems tai lengvai galėjo pavykti. Jie net turėjo specialiai parengtų kareivių grupę - ištisą klonuotų kareivių batalioną. Kalba eina apie pažangias medicinos sistemas ir galimybę prailginti gyvenimą. Ilgainiui buvo sukurta gyvenimo prailginimo programa, susijusi su genetine manipuliacija. Pasak Tompkinso JAV tokia programa atsirado tik prieš kelis metus ir dabar ji prieinama tik nedaugeliui žmonių planetoje. Jos taikymo išdavoje žmonių biologinis amžius pailgėja, t.y., žmonės jaunėja. Tokioje būklėje žmonės gali gyvent kelis tūkstančius metų (šią technologiją perdavę nordikai galėjo gyventi nuo 1400 iki 2200 metų). Labai padidėja smegenų darbingumas: jei paprastai mes išnaudojame 2, 2 procentus smegenų tai taikant šią programą šis procentas išauga iki 400 - ų. Į tokią programą įtrauktos 5 svarbiausios tyrinėtojų grupės ir šimtai kompanijų. Čia vyksta realus darbas. Tai, ko mes mokomės universitetuose, tėra priedanga. Taigi Tompkinsas 1942 - 1946 m. apklausinėjo 29 agentus, dirbusius nacistinėje Vokietijoje. Jie būtent ir pranešė apie tai, kad vokiečiai sudarė sutartį su reptiloidais (drakoniečiais). Kori Gudas spėja, kad jis matė būtent Tompkinso agentų apklausas. Tompkinso teigimu net admirolo Riko Bottos pagalbininkas neturėjo prieigos prie šios informacijos. Kori Gudas tai patvirtina: dažnai būna, kad prieš pranešant kokią informaciją 5 ar 10 žmonių turi palikti kabinetą, nes neturi leidimo susipažinti su šia informacija. Pats admirolas Botta ne kartą kartodavo, girdėdamas agentų parodymus apie vokiečių ryšius su ateiviais, kad tai nesąmonė. Tompkinso teigimu vokiečiai dirbo glaudžiame kontakte su reptiloidais (drakoniečiais), tačiau į Vokietijos Slaptosios kosminės programos darbą buvo įsimaišę ir nordikai. Reptiloidų tikslas, kaip minėta, buvo nacistinės Vokietijos materialinių resursų ir personalo panaudojimas tarpplanetinės, tarpžvaigždinės užkariautojų armijos sukūrimui. Kori Gudas pabrėžia, kad tai puikiai koresponduoja su tuo, ką jis kalbėjo apie Tamsųjį Laivyną, kuris dabar kartu su reptiloidais dirba už Saulės sistemos ribų ginant savo teritoriją ir užkariaujant naujas. Kodėl vokiečiams turėjo rūpėti kitos planetos? Galbūt dėl užkariautojų mentaliteto. Kori Gudas patvirtina Tompkinso nuomonę apie tai, kad NSO buvo statomi požeminėse patalpose. Dėl laivų svorio: jie gali sverti ir 1000 tonų, tačiau naudojant torsionines ar antigravitacines technologijas tai neturi reikšmės. Kori Gudas patvirtina ir Tompkinso informaciją apie gyvenimo pratęsimą. Siekiant sugrąžinti buvusius Slaptosios kosminės programos dalyvius į įprastinį daugumai žmonių gyvenimą, taikoma amžiaus regresija, grąžinanti juos į 16 - 17 metų amžių. Labai įtikėtina, kad vakcinavimą pasauliui valdanti grupuotė siūlys visai žmonijai, žadėdama už tai gyvenimo pratęsimą. Tačiau vakcinoje gali slypėti nanitai, dirbtinio intelekto agentai.


Telepatė Marija Orsič
Telepatė Marija Orsič

Vokietijos Slaptos kominės programos plėtojime svarbų vaidmenį suvaidino telepatė Marija Orsič ir jos ryšiai su nordikais. Vėliau atsirado dar kelios merginos, turinčios ypatingų sugebėjimų. Joms telepatiškai buvo įtaigojama būtinybė statyti kosminius laivus. Kai kuriais atvejais jos bendradarbiavo tiesiogiai su Hitleriu ir jis leido SS dirbti su jomis nepriklausomai nuo visos programos. Taigi Vokietijoje buvo vieša ir slaptoji programos. Merginos norėjo, kad laivai būtų naudojami tik kelionėms. Tačiau, kaip žinome, jie buvo naudojami karo tikslams. Galiausiai merginos atsidūrė Antarktidoje, didžiulėse požeminėse patalpose. Reptiloidai turėjo tris didžiules požemines erdves. Vokiečiams jie leido naudotis dviem mažesnėmis (tačiau jų dydis prilygo Kalifornijai; beje, Tompkinso žiniomis reptiloidai ilgainiui paliko visas savo turimas požemines erdves Antarktidoje ir visas jas perdavė vokiečiams). Tose erdvėse yra miestai, gamybiniai įrenginiai, Hitlerio grupė darė tą patį. Kai vykstant karui tapo aišku, kad vokiečiai jį greičiausiai pralaimės, buvo priimtas sprendimas viską perkelti į Antarktidą. Daugelis žinome, kad po karo buvo surengta admirolo Richardo Berdo (Richard E. Byrd) ekspedicija į Antarktidą, aprūpinta geriausiais Karinio jūsų laivyno lėktuvais, laivais, ginklais. Amerikiečiai ketino suduoti smūgį Antarktidos vakarinėje srityje, o po to dvi grupės būtų judėjusios į žemyno centrą. Tačiau jiems dar nespėjus tinkamu būdu išdėstyti savo pajėgų, iš okeano išskrido didžiulės skraidančios lėkštės ir padarė didžiulių nuostolių amerikiečiams. Vis dėl to tai nebuvo tik vokiečių Antarktidoje pagaminti įrenginiai - neretai jie buvo bendros, vokiečių ir ateivių gamybos.

Grįžtant prie Marijos Orsič, galima pastebėti, kad ji greičiausiai kontaktavo su keliomis ateivių grupėmis, iš kurių viena buvo nordikai. Marija Orsič pradėjo nuo automatinio rašymo šumerų kalba. Tie šaltiniai, su kuriais kontaktavo Orsič automatinio rašymo būdu, reikalavo, kad ji pieštų tai, ką mato ir ieškotų tam tikrų senų dokumentų, kurie suteiktų impulsą technologijų kūrimui. Įdomu, kad Marijos grupė norėjo, kad kosminiai aparatai būtų naudojami tik transportavimo reikmėms. Taigi, jai padėjo gal ne drakoniečiai (reptiloidai). Kori Gudas patvirtino, kad taip paprastai būna, kad kai negatyvi grupė užmezga kontaktus su tam tikros grupės lyderiais, tuo pat metu neretai (kaip Marijos Orsič atveju per automatinį rašymą) draugiškos grupės stengiasi perspėti, siūlydamos atsisakyti raketų, manais už tai siūlant technologijas, leidžiančias prailginti gyvenimą, kosmines keliones. Tompkinsas savo knygoje aprašo visą eilę žmonių, kurie XIX a. pabaigoje suėjo į tiesioginį telepatinį kontaktą su ateiviais ir buvo pašvęsti į kosminę programą. Tos draugiškos ateivių grupės stengėsi įnešti lygsvarą į situaciją. Jei negatyvios jėgos perdavė mums galingas technologijas karinio ginklo kūrimui, tai draugiškos jėgos, perduodamos savo turimą technologiją norėjo taip pasipriešinti negatyviosioms jėgoms.