Nulinio taško energija ir pažangi judėjimo technologija | 2020 gegužės 7 d.

05/07/2020
D. Vilkokas, Kori Gudas ir Markas Makendlišas
D. Vilkokas, Kori Gudas ir Markas Makendlišas

Tai 2017 m. gegužės 30 d. Deivido Vilkoko pokalbis su Slaptosios JAV kosminės programos dalyviais Kori Gudu ir Marku Makkendlišu. Labai svarbų vaidmenį laisvosios energijos technologijų kūrimo srityje suvaidino fizikas Markas Kamingsas. Jis dirbo Berklio universitete Čikagoje su kristalais, veikdamas juos fiziniu spaudimu. Pjezoelektrinis kristalo poveikis generuoja silpną elektromagnetinę srovę. Elektrinių ričių, apvyniotų apie kristalą pagalba šis poveikis sustiprinamas, išėjimo taške sukuriant elektros srovę, kuri gali būti net didesnė nei galima tiktis iš spaudimo. Kamingsas naudojo bario titanatą ir eksperimentavo naudodamas skirtingus elektrinius krūvius, įtampą, dažnius. Vieną kartą jis pastebėjo, kad kristalas pradėjo švytėti žydra - žalia spalva ir ėmė suktis. Markas pažiūrėjo į savo prietaiso skalę ir pamatė, kad įtampa išėjimo taške buvo 125 procentais didesnė nei pradinė. O ryte Kamingso namus apsupo juodais drabužiais vyrai. Jį areštavo bei konfiskavo visus jo sukurtus įrenginius. Kamingso vėliau klausė ar jis nemano, kad sukurtas įrenginys paliko erdvėje kažkokį pėdsaką, kurį pajuto tie, kuriems tai buvo svarbu. Markas pripažino, kad kažkas užfiksavo jo buvimo vietą ir rado aparatūrą. Taigi iš tiesų egzistuoja energetinis pėdsakas, kurį palieka tokie įrenginiai. Kori Gudas patvirtino, kad būtent taip Saulės sistemoje susekami nežemiškos kilmės kosminiai laivai. Žemėje galima rasti saugių vietų, tamsių erdvių, kur galima tęsti tyrinėjimus, tačiau pats atitinkamų reikmenų įsigijimas išduoda apie tokius tyrinėjimus. O be to, kai tik padaromas reikšmingas atradimas, susijęs su laisvąja energija, jūs iššifruojamas pagal energetinį pėdsaką. Tokie žmonės kruopščiai sekami. Sudaromi jų asmenybių profiliai, bandant jos papirkti arba, atvirkščiai, jiems grasinama. Kai kurie nužudomi ar miršta nuo keistų infarktų ar insultų. Markas Kamingsas pasakojo, kad Kabala pavesdavo įrenginio, susijusio su laisvąja energija, komponentus gaminti atskiroms grupėms, o jų surinkimas buvo kruopščiai kontroliuojamas. Ir net jei tokius įrenginius bandydavo surinkti į vieną vietą su Kabala nesusiję mokslininkai ir išradėjai, jie per palydovus buvo sekami ir greitai išaiškinama, kur įvyko jų susitikimas ir iš kur jie atvyko (esama palydovų, kurie gali sekti kiekvieną Žemės centimetrą).

Markas Makendlišas teigia, kad laisvosios energijos panaudojimas reikalauja imtis kuo didžiausių saugumo garantijų. Vis dėl to jo teigimu ateis laikas kai mokslinė visuomenė susirinks vienoje vietoje ir pareikš, kad laisvosios energijos technologija yra reali. Jau atlikta pakankamai eksperimentų, užpatentuota daugybė įrenginių. Jeigu mokslininkų konsorciumas susirinks ir parengs tokios technologijos saugios energijos gavybai įdiegimo ir saugaus naudojimo planą, mes labai greitai pasieksim savo pagrindinį tikslą - išgelbėti mus supančią aplinką nuo užterštumo, iššaukto iškastinio kuro, o taip pat branduolinės energijos naudojimo, t.y. sprogimų Three Mile saloje, Černobilyje ir Fukošimoje pasekmes. Yra žmonių, kurie mano, kad Ramusis vandenynas "mirs" dėl jame besikaupiančio cezio 137. Tačiau kol kas daugelis patentų užslaptinti dėl vienos priežasties - baimės, kad jų įdiegimas sukels ekonomikos kolapsą. Juk tie, kurie kontroliuoja energetikos sektorių nenori prarasti valdžios ir pajamų. T.y. mums tenka atsisakyti laisvosios energijos tik todėl, kad kai kas nori gauti pelną. Dėl to Kabala trukdo tokius nuo jos nepriklausančių mokslininkų tyrinėjimus, distanciškai veikdama tyrinėjimus, sutrukdant eksperimentų pakartojimą. Makendlišas pažymi, kad sužinojęs apie ateivių laivų atkūrimą, jis ėmėsi asmenų, kurie teigė buvę paimti į ateivių kosminius laivus, apklausų. Jie davė teigiamus rezultatus. Buvo nustatyta, kad pasakojimai atitinka atkurtus įrenginius. Štai vienos moters aprašytas įrenginys buvo labai panašus į atkurtąjį.

Jame yra centrinė kolona, kurioje esama sukimosi į priešingas puses, kaip "Varpe". Kolona yra įgilinime, esančiame apvalios patalpos viduryje ir t.t. Centrinėje kolonoje buvo skystas metalas su nedideliu disku apačioje. Tame skystyje kažkas judėjo. Toks turbulentiškumas buvo panašus į tornado - penki tokie tornado tame skystyje. Pats skystis lyg kyla viršun. Bet jei taip, tai ji kažkur turi leistis žemyn. O leidžiasi žemyn per vidurį. Tai uždara kilpa. Tam reikia stipraus elektrinio užtaiso. Tai lyg Venturi vamzdelis. Panašiai laboratorijose žaibas formuojasi toro pavidalu. Susidaro galingas elektromagnetinis laukas - pakankamas jonų kiekis žiedo pavidalu, kuris po to nuleidžiamas žemyn kolona. Išoriniai galai trenkiasi į elektrodo kristalus ir išleidžia visą energiją, ištrauktą iš vakuumo erdvės-laiko. Taip tokios sistemos dėka iš vakuumo ištraukiama nulinio taško energija. Greičiausiai tas skystis pradžioje buvo gyvsidabris, o vėliau naudoti kiti skystieji metalai. Viduryje kristalinis vamzdis arba bangos nuvedėjas. Jame skystasis metalas. Pagrindinis sūkurys, besisukantis viena kryptimi, o kiti - priešinga. Tai ateivių naudota technologija. Ateiviai sugebėjo sukurti superlaidžią plokštelę, kuri turi labai nedidelį paviršių, bet imli milžiniškam elektros kiekiui. Tai būdinga ateiviams judėjimą kurianti technologija.

Toliau Makendlišas pasakojo apie sudužusio ateivių laivo tyrimą. Kartą jis išgirdo kaip kavinėje jaunuoliai kalbėjo apie feromagnetinių skysčių anglies pagrindu naudojimą judėjimo sistemoms ir kad tai susiję su sudužusiu skraidančiu aparatu. Galimas dalykas, kad vienas iš jaunuolių įėjo į komandą tokiems laivams tirti. Daugelis slaptų operacijų atliekamos taip - sukuriama komanda ir tik vėliau ji oficialiai įforminama. To jauno žmogaus darbas buvo susijęs su slapta misija Rytų Vokietijoje. Jo komandai reikėjo nuvykti į laivo sudužimo vietą. Pats laivas atrodė kaip juodas strėlės antgalis su labai aštriu galu. Kabina kaip naikintuvo kabina. Dar lėktuvas primena trikampį iš viršaus žiūrint. Iš šono primena piramidę. Lėktuvas sudužo, nes skrido labai žemai virš Halės miesto. Kai tas jaunuolis atvyko, prie lėktuvo sudužusio laivo, šalia jo buvo sfera, kuri pradėjo skraidžioti virš kalvos. Sfera atrodo turėjo sukurti turbulentiškumą skraidymo aparate. Sfera skraidžiojo arba kybojo netoli žemės ir skleidė elektrinį užtaisą. Norint sučiupti sferą reikėjo apskaičiuoti momentą kai jis bus rami. Visa operacija buvo stebima ir kontroliuojama kariškių su malūnsparniais - malūnsparnio, kuris ir paėmė už troso sferą ir kitų "Kobra" tipo malūnsparnių, stebėjusių aikštelę. Labai svarbu, kad ši amerikiečių operacija Rytų Vokietijoje patvirtina glaudų bendradarbiavimą tarp JAV ir SSRS. Neįmanoma buvo atskristi į Rytų Vokietiją be tokio bendradarbiavimo aukščiausiame lygyje, kuriame buvo planuojama ir Slaptoji kosminė programa. D. Vilkokas papasakojo apie tai, kad vienas jo insaiderių pasakojo apie 26 dėžių su svarbiais dokumentais pervežimo istoriją jo draugui aukšto rango masonui. Dėkingumo vardan jam leista vieną dėžę pasilikti. Viename dokumente, sukurtame JAV ir perduotame visoms šalims pasaulyje, rašyta: jei jūsų šalyje sudūžta NSO. Leiskite mums su juo turėti reikalų mums, dėl biologinės medžiagos bei radioaktyvumo nutekėjimo pavojaus.". Kori Gudas patvirtina, kad amerikiečių komandos tikrai taip dirbo visame pasaulyje. Be to, buvo viena iš programų - "Globali galaktikos nacijų lyga". Tuos pasaulinius lyderius, iš kurių atimdavo svarbius artefaktus, vėliau paimdavo į kosmines bazes dėkingumo ženklan už tylėjimą. Taigi programa buvo sukurta tam, kad suteikti kitoms šalims, supažindintoms su kosmine programa, vietą prie stalo, o taip pat, kad užsitikrinti jų tylėjimą.