Vatikanas ir vadinamųjų ateivių klausimas |2022 birželio 1 d.

06/01/2022

Pateikiama informacija iš įvairių šaltinių, liudijanti, jog Vatikanas labai rimtai priima informaciją apie realų nežemiškų civilizacijų (vadinamųjų ateivių) egzistavimą ir jų kontaktavimą su žmonija.

Informacija iš Daniel Prinz knygos "Wenn das die Menschheit wüsste...:Wir stehen vor den größten Enthüllungen aller Zeiten!" (Fichtenau: amadeus-verlag.com, 2017): Vatikanas tikriausiai turi daugiau žinių apie nežemiškąjį intelektą nei politikai. Ji turi, nes tiesiogiai su jais kontaktuoja. Popiežius Jonas XXIII (1958-1963) kartą pasakė: "Dievo sūnūs yra visur. Kartais mums sunku atpažinti savo brolius." Tai jis pasakė po to, kai Gan- dolfo pilies sode nusileido NSO ir su popiežiumi 20 minučių kalbėjosi gana žmogiškos išvaizdos būtybė, išskyrus kelias vizualines išimtis. Kardinolas Loris Capovil- la dalyvavo kaip liudininkas, kai tai įvyko. Nuo to laiko Vatikanas ir NA- SA dar glaudžiau bendradarbiauja slaptame tyrimų centre, kad dieną ir naktį stebėtų ateivių ir jų erdvėlaivių judėjimą (p. 523). Pavyzdžiui, Vatikanas nuo XVI a. turi ne tik savo observatoriją Castel Gandolfo mieste, bet ir kitą teleskopą ant Grahamo kalno JAV Arizonos valstijoje, kuris yra šventas ten gyvenantiems indėnams, vadinamą Vatikano pažangiųjų technologijų teleskopu (VATT), galintį stebėti regimąją ir infraraudonąją šviesą. Visai šalia yra Didysis binokulinis teleskopas (LBT) - didžiulis binokulinis teleskopas, sudarytas iš dviejų 8,4 m ilgio pagrindinių veidrodžių, kurių šviesos surinkimo galia prilygsta vienam 11,8 m ilgio teleskopui. Naudojant interferometriją (specialus matavimo metodas fizikoje), optinę skiriamąją gebą galima padidinti net iki 22,8 m veidrodžio skiriamosios gebos. Tai taip pat leidžia išryškinti centrines žvaigždes, kad būtų matomos galimos jų planetos (p. 524). Ir net jei Vatikanas oficialiai neturi nieko bendra su LBT, dėl VATT buvimo netoliese ir Romos dalyvavimo galima būti visiškai tikriems, kad Vatikanas užsitikrino prieigą prie didžiausio pasaulyje teleskopo. Tačiau ypatinga LBT savybė yra specialus integruotas modulis su spektroskopu ir kamera, kurį kartu su Makso Planko institutu sukūrė LBT NIR Spektroskopinis įrankis su Ca- mera ir Integral-Field Unit for Extragalactic Research, turintis santrumpą LUCIFER ir leidžiantis daryti vaizdus artimajame infraraudonajame spektre. Santrumpa buvo pervadinta į LU CI, nes, matyt, daugelis pagrįstai skundėsi dėl ankstesnės versijos. Ufologai sutinka, kad infraraudonųjų spindulių diapazone galima pamatyti daug daugiau žmogaus akiai nematomų dalykų, ypač NSO (p. 524). Tad ko tiksliai siekia Vatikanas, kai pasitelkia "Liuciferį", kad pasiektų mūsų galaktikas? Galbūt jos "dievai", kurių atvykimo ji laukia? Kodėl Vatikanas vykdo didelę astronomijos programą ir turi savo didelę observatoriją Castel Gandolfo mieste, kuriai iki 2015 m. vadovavo argentinietis kunigas jėzuitas ir astronomas José Gabrielis Funesas? Pastarasis 2008 m. duodamas interviu Vatikano laikraščiui "LOsservatore Romano" teigė, kad nežemiškos protingos gyvybės galimybė neprieštarauja Katalikų Bažnyčios mokymui, "nes negalime apriboti Dievo kūrybinės laisvės" (p. 524). "Jei žemiškąsias būtybes laikome "broliais3 ir "seserimis", kodėl negalėtume kalbėti ir apie "nežemiškąjį brolį"? Jis vis tiek priklausytų kūrinijai." Kalbant apie teologinį klausimą dėl brolių kosmose išganymo, Funesas, kaip rašoma "World" straipsnyje, samprotavo, "kad galbūt tik mes, žmonės, esame "pasiklydusios avys" kosmose, o ateiviams nereikia išganymo, nes jie nėra nusidėjėliai". Kai 2015 m. liepą NASA kosminis teleskopas "Kepler" paskelbė atradęs į Žemę panašią planetą Kepler-452b, jėzuitas Funesas tame pačiame Vatikano laikraštyje rašė: "Naujos planetos Kepler-452b atradimas atgaivina mintį, kad netolimoje ateityje gali įvykti kontaktas ir, kodėl gi ne, susitikimas su protingomis nežemiškomis ateivių civilizacijos būtybėmis". 2015 m. rugsėjį popiežius Pranciškus paskyrė G u y J o s e p h C o n s o l m a g n o naujuoju Vatikano observatorijos direktoriumi. Taip, jis taip pat yra jėzuitas astronomas, kuris, kaip rašo spiegel.de, kartą interviu apie "nežemiškuosius" pasakė: "Tikiuosi, kad mes suprasime, jog gyvybė egzistuoja net mūsų Saulės sistemoje. Net jei tai būtų tik bakterijos. Esu pakankamai didelis mokslinės fantastikos gerbėjas, todėl svajoju apie dieną, kai galėsime sutikti kitas būtybes. Turime mąstyti plačiau. Turime manyti, kad tokių būtybių yra daugiau nei žinome iš mokslinės fantastikos filmų, kuriuose jos yra žmonės juokingais kostiumais (p. 525). Dėl nežemiškų būtybių Korado Balducci, tuometinis Vatikano vyriausiasis egzorcistas ir artimas popiežiaus Jono Pauliaus II bičiulis, daug aiškiau pasisakė jau dešimtojo dešimtmečio pabaigoje. Paklaustas, ką atsakytų žmogui, teigiančiam, kad ateiviai jau yra tarp mūsų, jis prieš kamerą atsakė, kad mums nebereikia diskutuoti, ar tai tiesa, ar netiesa ir ar "jie" yra tikri, ar ne. Šiandien galėtume tvirtai pasakyti, kad šios būtybės yra tikros. Dėl milžiniško žvaigždžių ir galaktikų skaičiaus negalėtume tuo abejoti. Kitame interviu jis pasakojo, kad būtybės iš kitų planetų taip pat turi sielą ir kūną, kaip ir mes, keliauja NSO ir taip pat pasirodo žmonėms Žemėje. Jo nuomone, NSO fenomenas turėtų būti tiriamas moksliškai ir kaip fizinė realybė, o ne kaip angelų ir demonų sritis. Be to, pasak jo, Vatikanas per savo ambasadas visame pasaulyje rinks informaciją apie ateivius ir jų ryšius su žmonėmis. Be to, Baldučis nuolat kartojo, kaip svarbu, kad liudijimai apie NSO ir ateivius būtų priimti kaip tikri faktai, o ne atmesti kaip haliucinacijos. Taip pat pranešama, kad Baldučis kartą pasakė, jog kosmose negali būti nieko "žemesnio už žmoniją". Deja, Stevenas Greeras savo paskaitose pasinaudojo šiuo teiginiu, kad sustiprintų melą, jog egzistuoja tik teigiami ateiviai. krikščioniškuose sluoksniuose (bet tam tikru mastu ir kitose religijose) iš tikrųjų skleidžiama nesąmonė, kad nežemiškos būtybės yra pau- kiai demonai ir kad, jei žmogus tiki jų egzistavimu, jis su šiais "demonais" sudarys sandėrį. Tai panaši nesąmonė kaip ir "plokščios žemės" teorija (p. 526). Net toks popiežius kaip Pranciškus leido suprasti, kad bent jau netiesiogiai nekvestionuoja būtybių iš kitų planetų egzistavimo. 2014 m. gegužę per mišias jis kalbėjo apie nežemiškas gyvybės formas ir sakė, kad pakrikštytų marsiečius, jei jie kada nors apsilankytų Žemėje. Jie bus laukiami bažnyčioje, kad galėtų tai padaryti. Jo kalboje daugiausia dėmesio buvo skirta klausimui: "Kas mes tokie, kad uždarytume duris Šventajai Dvasiai?" Jame jis sakė, kad krikštas yra atviras visiems. 2010 m. britų laikraščio "The Guardian" pranešimo duomenimis, minėtasis Vatikano astronomas Consolmagno taip pat sakė, kad ateiviai - nesvarbu, kiek jie turi čiuptuvų - taip pat turi sielą ir kad jis norėtų pakrikštyti ir juos, jei jie to paprašytų (p. 527).

Vatikanas apie NSO atskleidimą, kontaktus su ateiviais ir nežemišką gyvybę. "Vatikanas bando užbėgti už akių nežemiškiems klausimams prieš didžiųjų pasaulio vyriausybių pranešimus" (2011 m. balandžio 28 d.; https://www.educatinghumanity.com/2011/04/the-vatican-on-ufo-disclosure-alien.html): Vatikanas atlieka pagrindinį vaidmenį ruošiant pasaulį nežemiškų būtybių atskleidimui. Šiame gyvenime yra tik keli dalykai, kurie yra tikri, ir vienas iš jų yra tas, kad Vatikanas niekada neišeitų ir nepasakytų pasauliui, jog tiki, kad nežemiškos būtybės yra tikros, neturėdamas svarių įrodymų, neturėdamas išankstinių žinių, kad tam tikras atskleidimas yra neišvengiamas. Vatikanas nėra pažangiausia grupė, jie paprastai juda taip lėtai, kad tai skausminga didžiajai daliai pasaulio susirinkusiųjų. Juk tai ta pati organizacija, kuri iki šių dienų neleidžia moteriai būti kunigu ar bet kokios formos kontracepcijos. Tai ta pati organizacija, kuri privertė Galilėjų atšaukti savo atradimą ir likusiam gyvenimui jį suėmė už tai, kad pasauliui pasakė, jog žemė nėra visatos centras. Dažniausiai Vatikanas yra užsisklendęs, archajiškas, lėtai sprendžia svarbius klausimus ir apskritai atsilieka nuo laikmečio. Tad kas paskatino juos žaibišku greičiu imtis sudėtingų nežemiškų būtybių gyvenimo ir visiško atskleidimo klausimų. Na, iš savo ambasadų jie gaudavo informacijos, kurią sunku paneigti, ir dalyvavo slaptame susitikime Niujorke, JT, kuris viską pakeitė. Netrukus po to Vatikanas davė liūdnai pagarsėjusį "Interviu su ateiviais - mano broliais", kuris turėjo sulaukti pasaulinio masto antraštės, tačiau pagrindinė žiniasklaida jį paprastai sumenkino. Naujas Vatikano atvirumas nežemiškos gyvybės klausimu atitinka pranešimus apie slaptas diskusijas Jungtinėse Tautose, kurios prasidėjo 2008 m. vasario mėn. ir tebesitęsia iki šiol. Pranešama, kad Vatikano nuolatinis atstovas JT arkivyskupas Celestino Migliore kartu su daugeliu kitų žymių valdžios pareigūnų dalyvavo diskusijose, kuriose buvo aptariami padažnėję NSO stebėjimai ir nežemiškų vizitų pasekmės. Reikšminga tai, kad Migliore'o pareigos reikalauja palaikyti glaudžius ryšius su Vatikano Popiežiškąja mokslų akademija. Slaptų JT diskusijų metu Migliore skaitė pranešimą apie moralinius klausimus, susijusius su tokiomis mokslinėmis problemomis kaip klimato kaita. Svarbiausia, kad JT diskusijos, kaip pranešama, paskatino maždaug 30 valstybių patvirtinti naują atvirumo politiką, kuri prasidės 2009 m. ir baigsis visišku informacijos atskleidimu pasauliui. Tai labai svarbu, nes maždaug 22 valstybės jau pradėjo visiškai arba iš dalies atskleisti informaciją! Visą sąrašą šalių, kurios iš dalies atskleidė, bylinėjasi dėl atskleidimo arba atskleidė svarbią informaciją apie NSO ar ateivius, rasite čia (https://www.educatinghumanity.com/p/ufo-and-alien-disclosure-list-of.html). Vatikano susitikimuose su JT Niujorke taip pat dalyvavo daugybė JAV vyriausybinių agentūrų, kurios greitai paspartino šio pranešimo paskelbimą. Galime tik spėlioti, kokios agentūros dalyvavo ir koks turinys buvo aptartas. Galite būti tikri, kad tai buvo stulbinanti informacija, nes netrukus po to ir JT, ir Vatikanas paskelbė savo stulbinančius pranešimus. Vatikano pareigūnas per nacionalinę televiziją pareiškia: nežemiški kontaktai yra realūs, ne mažiau kaip penkis kartus! Kai kurių dalykų tiesiog neįmanoma paneigti, kad ir kaip žmonės to norėtų, kad ir kaip stengtųsi paneigėjai, kartais tiesa vis iškyla į paviršių, ir tai vienas iš tokių atvejų. Monsinjoras Corrado Balducci, teologas, Vatikano Kurijos (valdymo organo) narys ir aukštas pareigas užimantis Vatikano pareigūnas, kuris yra artimas popiežiui, Italijos televizijos laidoje ne mažiau kaip penkis kartus pareiškė, kad nežemiški kontaktai yra tikras reiškinys. Balducci pateikė nežemiškų būtybių analizę, kuri, jo nuomone, atitinka Katalikų Bažnyčios teologijos supratimą. Monsinjoras Balducci pabrėžia, kad susitikimai su nežemiškomis būtybėmis "nėra demoniški, jie nėra susiję su psichologiniais sutrikimais, tai nėra prisirišimo prie būtybių atvejis, tačiau šie susitikimai nusipelno būti atidžiai ištirti". Kadangi monsinjoras Baldučis yra demonologijos ekspertas ir Vatikano konsultantas , o Katalikų Bažnyčia istoriškai demonizavo daugelį naujų reiškinių, kurie buvo menkai suprantami, jo teiginys, kad Bažnyčia šių susitikimų nesmerkia, dar labiau stebina. Esmė ta, kad Vatikanas itin sudėtingu nežemiškųjų būtybių ir religijos klausimu juda greitai kaip žaibas, jie dalyvavo slaptame susitikime Jungtinėse Tautose kaip tik šia tema. Jie dar kartą slapta susitiko su daugybe JAV pareigūnų ir, įvertinę visą informaciją, paskelbė stulbinantį pranešimą. Tikrai nėra jokio skirtumo, ar tikite, kad Vatikano ir JT pranešimas yra netikro įvykio preliudija, ar jis tikras. Viena yra tikra, kad tam tikro pobūdžio atskleidimas (tikriausiai dalinis arba ribotas) yra neišvengiamas ir netrukus (greičiausiai 2012 m. pabaigoje arba 2013 m.) įvyks. Kiekvienas žmogus pats spręs, ar tikrasis pranešimas yra autentiškas.

"Vatikano valstybės ateiviai yra mano broliai, interviu su religiniais lyderiais apie ateivius" "Ateiviai yra mano broliai"" (2012 m. balandžio 7 d.; https://www.educatinghumanity.com/2012/04/vatican-states-aliens-are-my-brothers.html): Vatikano laikraščiui "L'Osservatore Romano" duotame interviu, pavadintame "Ateiviai yra mano broliai", Vatikano observatorijos direktorius tėvas Gabrielis Funesas teigė: "Mano nuomone, tokia galimybė (gyvybės kitose planetose) egzistuoja"; "kosmose gali egzistuoti protingos, Dievo sukurtos būtybės" ir "kai kurie ateiviai gali būti net laisvi nuo gimtosios nuodėmės". Kitas Vatikano observatorijoje dirbantis astronomas, jėzuitas brolis Guy Consolmagno, kalbėdamas apie į Žemę panašių pasaulių paieškas, kurias netrukus pradės Keplerio kosminis teleskopas, BBC sakė: "Mes, jėzuitai, aktyviai dalyvaujame į Žemę panašių planetų paieškose. Mintis, kad gali būti kitų protingų būtybių, kurias sukūrė Dievas ir kurios palaiko ryšį su Dievu, neprieštarauja tradicinei judėjų-krikščionių minčiai. Biblijoje yra daug nuorodų į nežmogiškas protingas būtybes arba jų aprašymų; juk tokie yra angelai. Mūsų pusbroliai kitose planetose gali turėti net savo išganymo istoriją - įskaitant kitus antrojo Trejybės asmens įsikūnijimo pavyzdžius. Esame atviri viskam, ką Visata yra mums paruošusi".

Vatikanas bando užbėgti už akių nežemiškiems klausimams prieš didžiųjų pasaulio vyriausybių pranešimus" (News reports from April 7, 2012). Vatikanas atlieka pagrindinį vaidmenį ruošiant pasaulį atskleisti informaciją apie nežemiškas būtybes. Šiame gyvenime yra tik keli dalykai, kurie yra tikri, ir vienas iš jų yra tas, kad Vatikanas niekada nebūtų žengęs žingsnio, kad praneštų pasauliui, jog tiki, kad nežemiškos būtybės yra tikros, neturėdamas tvirtų įrodymų arba išankstinių žinių, kad tam tikras atskleidimas yra neišvengiamas. Vatikanas nėra pažangiausia grupė; paprastai jis juda taip lėtai, kad tai skausminga didžiajai daliai pasaulio susirinkusiųjų. Juk tai ta pati organizacija, kuri iki šiol neleidžia moterims būti kunigais ar naudoti bet kokią kontracepciją. Tai ta pati organizacija, kuri privertė Galilėjų atšaukti savo atradimus ir likusiam gyvenimui paskyrė jam namų areštą už tai, kad jis pasauliui pasakė, jog žemė nėra visatos centre.

Mons. Corrado Balducci

Vatikanas dažniausiai yra užsisklendęs, archajiškas, lėtai sprendžia svarbius klausimus ir apskritai atsilieka nuo laikmečio. Tad kas paskatino juos žaibišku greičiu judėti sudėtingu nežemiškojo gyvenimo ir visiško atskleidimo klausimu? Na, iš savo ambasadų jie gaudavo informacijos, kurią sunku paneigti, ir dalyvavo keliuose slaptuose susitikimuose JT Niujorke, kurie viską pakeitė. Netrukus po to Vatikanas davė "Interviu su ateiviais - mano broliais", kuris turėjo atsidurti pasaulinio masto antraštėse, tačiau didžioji žiniasklaida jį paprastai sumenkino.

Naujas Vatikano atvirumas nežemiškos gyvybės klausimu atitinka pranešimus apie slaptas diskusijas Jungtinėse Tautose, kurios prasidėjo 2008 m. vasario mėn. ir tebesitęsia iki šiol. Pranešama, kad Vatikano nuolatinis atstovas JT arkivyskupas Celestino Migliore (Celestino Migliore) dalyvavo šiuose susitikimuose kartu su daugeliu kitų žymių valdžios pareigūnų, kuriuose buvo aptariami vis dažnesni NSO stebėjimai ir nežemiškų vizitų pasekmės.

Reikšminga tai, kad Migliore'o pareigos reikalauja palaikyti glaudžius ryšius su Vatikano Popiežiškąja mokslų akademija. Slaptų JT diskusijų metu Migliore skaitė pranešimą apie moralinius klausimus, susijusius su tokiomis mokslinėmis problemomis kaip klimato kaita. Svarbiausia, kad JT diskusijos, kaip pranešama, paskatino naują atvirumo NSO atžvilgiu politiką, kurios nuo 2009 m. imasi maždaug 30 valstybių ir kurią vainikuos visiškas informacijos atskleidimas pasauliui. Tai labai svarbu, nes yra maždaug 22 valstybės, kurios pradėjo visiškai arba iš dalies atskleisti informaciją!

Visą sąrašą šalių, kurios iš dalies atskleidė svarbią informaciją apie NSO ar ateivius, rasite čia. Susitikimuose, kuriuose Vatikanas dalyvavo kartu su JT Niujorke, dalyvavo ir daugybė JAV vyriausybinių agentūrų, kurios šį pranešimą sumenkino. Galime tik spėlioti apie dalyvavusias agentūras ir aptartą turinį. Galite būti tikri, kad tai buvo sensacinga naujiena, nes netrukus po to ir JT, ir Vatikanas paskelbė savo stulbinančius pranešimus.

"Vatikano pareigūnas per nacionalinę televiziją paskelbė: nežemiški kontaktai yra tikri": kai kurių dalykų paprasčiausiai neįmanoma paneigti, kad ir kaip žmonės norėtų, kad ir kaip stengtųsi paneigėjai. Kartais tiesa vis iškyla į paviršių, ir tai yra vienas iš tokių atvejų. Monsinjoras Corrado Balducci, teologas, Vatikano Kurijos (valdymo organo) narys ir aukštas pareigas užimantis Vatikano pareigūnas, kuris yra artimas popiežiui, Italijos televizijos laidoje ne mažiau kaip penkis kartus teigė, kad nežemiški kontaktai yra tikras reiškinys. Balducci pateikė nežemiškų būtybių analizę, kuri, jo nuomone, atitinka Katalikų Bažnyčios teologijos supratimą. Monsinjoras Baldučis pabrėžė, kad susitikimai su nežemiškomis būtybėmis "nėra demoniški. Jie nėra susiję su kokiu nors psichologiniu sutrikimu. Jie nėra prisirišimo prie esybių atvejis, tačiau šie susitikimai nusipelno būti atidžiai ištirti". Kadangi monsinjoras Baldučis yra demonologijos ekspertas ir Vatikano konsultantas, o Katalikų Bažnyčia istoriškai demonizavo daugelį naujų reiškinių, kurie buvo menkai suprantami, jo pareiškimas, kad Bažnyčia šių susitikimų nesmerkia, dar labiau stebina. Esmė ta, kad Vatikanas itin sudėtingu nežemiškų būtybių ir religijos klausimu žengė žaibiškai; jie dalyvavo slaptuose JT susitikimuose būtent šia tema. Jie taip pat slapta susitiko su daugybe JAV pareigūnų ir, įvertinę visą informaciją, paskelbė stulbinantį pranešimą. Tikrai nėra jokio skirtumo, ar tikite, kad Vatikano ir JT pranešimas yra netikro įvykio preliudija, ar kad jis tikras. Viena yra tikra, kad tam tikras atskleidimas (tikriausiai dalinis arba ribotas) yra neišvengiamas ir netrukus įvyks. Kiekvienas žmogus pats nuspręs, ar tikrasis pranešimas yra autentiškas. Kyla klausimas: Ar atkreipiame dėmesį, ar užmigome prie jungiklio? Mūsų visų laukia Galilėjaus akimirka, o tokių pasitaiko tik kas 200-300 metų. Ar esate pasiruošę?

Vatikano valstybė: "Užsieniečiai yra mūsų broliai". Interviu su religiniais lyderiais apie ateivius. Vatikano laikraščiui "L'Osservatore Romano" duotame interviu, pavadintame "Ateiviai yra mano broliai", Vatikano observatorijos direktorius tėvas Gabrielis Funesas pareiškė: Jis taip pat sakė: "Mano nuomone, tokia galimybė (gyvybės kitose planetose) egzistuoja." Jis taip pat teigė, kad "kosmose gali egzistuoti protingos, Dievo sukurtos būtybės", o "kai kurie ateiviai gali būti net laisvi nuo gimtosios nuodėmės", ir padarė išvadą, kad "gali būti (kitų būtybių), kurios išliko visiškoje draugystėje su savo Kūrėju". Kalbėdamas apie į Žemę panašių pasaulių paieškas, kurias ketinama pradėti su Keplerio kosminiu teleskopu, kitas Vatikano observatorijoje dirbantis astronomas jėzuitas brolis Guy Consolmagno BBC sakė: "Mes, jėzuitai, aktyviai dalyvaujame į Žemę panašių planetų paieškose." Jis tęsė: "Mintis, kad gali egzistuoti kitos protingos būtybės, sukurtos Dievo ir palaikančios ryšį su Dievu, neprieštarauja tradicinei judėjų-krikščionių minčiai. Biblijoje yra daug nuorodų į nežmogiškas protingas būtybes arba jų aprašymų; juk tokie yra angelai. Mūsų pusbroliai kitose planetose gali turėti net savo išganymo istoriją - įskaitant kitus antrojo Trejybės asmens įsikūnijimo pavyzdžius. Esame atviri viskam, ką Visata yra mums paruošusi".

"Bažnyčių bombardavimas ir Jono XXIII dienoraštis" (https://www.traditioninaction.org/Questions/B516_Diary.html#diary). Tai susirašinėjimo su TIA dalis.

TIA [tradicionalistinio katalikiško prtalo pavadinimo inicialai], neseniai vienas draugas atsiuntė man ištraukas iš slapto Jono XXIII dienoraščio, kuriame, kaip manoma, ranka rašyti Kristaus ir "Madonos", kaip jis ją vadina, vizijų aprašymai. Juos neva rado valytoja Vatikano sandėlyje. Tėvas DeAngelo paskelbė kai kuriuos įrašus, darytus nuo 1959 m. vasario iki 1963 m. balandžio mėn.

Mane šokiruoja tai, kad, jei tai tiesa, jis, atrodo, propaguoja būtybes iš kosmoso, kurios ateis išspręsti žmonių problemų ir atneš taiką bei gerovę. Visada buvau girdėjęs, kad šios būtybės yra velniai. Jei vizijos buvo tikros, verčia susimąstyti, kas iš tikrųjų jam rodėsi.

Yra daug įtartinų dalykų, pavyzdžiui, nurodytos tikslios datos. Be to, neminima, ar Madona rodė kojas - Malachijas Martinas visada sakydavo, kad netikruose apsireiškimuose Dievo Motina niekada nerodo kojų, - o Šventajame Rašte sakoma, kad jos sutrypia demoną. Bet kuriuo atveju, sprendžiant iš to, kas sakoma šiuose tariamuose apsireiškimuose, tai Madona be kojų. Viskas yra žmogaus ir žemiškojo rojaus - Vatikano II Susirinkimo žinios - šventimas.

Štai keletas pranašysčių:

1962 M. GEGUŽĖS 19 D. Iš dangaus pasirodys gelbėtojai. Jie atvyks 1995 m. birželio 5 d. ir pradės savo užduotį padėti išvalyti ir sutvarkyti aplinką nualintose šalyse. Daugelis bijos šių keistai atrodančių būtybių, tačiau jos ateis taikiai ir, Dievo vadovaujamos, pavers Žemę iš apanglėjusios besisukančios uolos į vešlią oazę kosmose. Išgyvenusieji klestės pasaulyje be karų, ligų ir neapykantos. Mano širdį pagaliau nuramino žinojimas, kad žmonijai yra vilties.

1962 M. LIEPOS 2 D. Madona sako, kad tai bus paskutinis jos vizitas. Tai džiugus vizitas, nes ji dalijasi didžiulėmis naujienomis. Artėjant 1998 metams, mūsų dangiškieji draugai bus pasidaliję daugeliu savo pažangių žinių. Žmonija pagaliau išnaikins daugumą savo ligų, o mūsų gyvenimo trukmė pailgės iki Biblijoje išvardytų. Lankytojai taip pat pasidalins nepaprasta prisikėlimo galia, ir minios neteisingai mirusių žmonių prisikels. Galiausiai 2000 m. gruodžio 25 d. danguje virš Niujorko įvyks nuostabus stebuklas, kai milijonai žmonių taps sensacingo mesijo, kuris paskelbs naują antrojo rojaus čia, žemėje, pradžią, pasirodymo liudininkais.

Man buvo įdomu, ką apie visa tai manote.

Ačiū už gerą darbą ir kasdienius pranešimus.

V. G.

TIA atsako: "TIA atsako:

V.G.,

Dėkojame, kad atsiuntėte šį dokumentą. Mūsų nuomonė yra tokia:

1. Gana mažai tikėtina, kad Jonas XXIII būtų turėjęs Dievo Motinos vizijų;

2. Neabejotina, kad Dievo Motina niekada nekalbėtų apie "gelbėtojus", ateinančius iš Dangaus, ir neminėtų angelų arba nesusietų jų misijos su Jos Dieviškojo Sūnaus atpirkimu;

3. Datos klaidingos - 1998 m. nebuvo ypatingo išgydymo nuo jokios - juo labiau nuo visų - didžiųjų ligų; 2000 m. gruodžio 25 d. Niujorke neįvyko joks didysis stebuklas.

Todėl ši žinia nėra objektyvi ir neturėtų būti vertinama rimtai.

Jei norite griežčiausios analizės, egzistuoja be galo maža tikimybė, kad šie regėjimai iš tikrųjų įvyko ir pasirodė velnias. Kartais jis skleidžia netikras pranašystes, kad pasityčiotų iš tikrųjų.

Vienintelis dalykas, kuris šiame dokumente mums atrodo šiek tiek prasmingas, yra hipotezė, kad nežemiškos kilmės ateiviai ateis "išgelbėti" žmonijos nuo artėjančios katastrofos. Tai paplitęs įsitikinimas tarp NSO, teosofijos, Naujojo amžiaus šalininkų, taip pat tarp kai kurių protestantų "paėmimo į dangų" teorijos adeptų.

Mes manome, kad šie ateiviai yra velniai, kurie galbūt rengia žmonėms kokį nors didžiulį blefą, kad jų kunigaikštį, Šėtoną, garbintų kuo daugiau žmonių.

Nuoširdžiai, TIA korespondencijos skyrius

"Skraidančios lėkštės altorius, skirtas Pasaulio jaunimo dienoms 2013 m." (https://www.traditioninaction.org/Questions/B625_Chinese.html). Susirašinėjimas su TIA.

Gerbiamasis TIA, pateikiame galutinį altoriaus / scenos, planuojamos Pasaulio jaunimo dienų 2013 m. Rio de Žaneire, projektą. Jis paimtas iš oficialios renginio Brazilijoje interneto svetainės, kurioje jis vadinamas "Campus Fidei" (Tikėjimo lauko), dabar įrengiamo Guaratiboje, projektu. Būtent čia popiežius Pranciškus liepos 27 d. vakare budės su jaunimu, o liepos 28 d. aukos Pasaulio jaunimo dienų uždarymo Mišias. Atkreipkite dėmesį, kad ji yra skraidančios lėkštės formos, o abiejuose "altoriaus" galuose iškyla tarsi du "ragai", o pats altoriaus "kryžius" yra be mūsų Atpirkėjo figūros. M.S.

"Ateivių krikštas ir susirūpinimas dėl cenzūros" (https://www.traditioninaction.org/Questions/B735_Alien.html). Susrašinėjimas su TIA.

TIA, daugiau naujienų apie Vatikaną ir ateivius. Jėzuitas t. Guy Consolmagno, naujasis Vatikano observatorijos fondo prezidentas, 2014 m. rugsėjo 19 d. paskelbtame vaizdo įraše toliau aptarė ateivių gyvybės formų galimybę. Jis dalykiškai pasakoja, kad tik laiko klausimas, kada bus atrastos ateivių gyvybės formos. Įdomu, ką jis žino, ko nežinome mes?! Ir jis pažymi, kad šis atradimas iškels klausimų apie Dievo santykį su protingomis būtybėmis už mūsų planetos ribų. Tačiau, sako jis, neturėtume nusiminti, nes ateivių gyvybės atradimas neįrodys ir nepaneigs Dievo buvimo. Vienintelis klausimas, kurį jis iškels, yra tai, koks yra išgelbėjimo santykis su ateiviais arba kitomis "protingomis rūšimis". Trumpai tariant, užuot įspėjus mus apie šių ateivių kaip velnių pavojų, kaip kad įrodymai verčia katalikus manyti, mums sakoma nebijoti ir priimti juos kaip kažką "įprasto", tiesiog kitą protingą rūšį. Tai pakartotų popiežiaus Pranciškaus žodžius, kuris viename iš savo pamokslų taip pat užsiminė apie ateivių gyvybės formas ir pasiūlė pakrikštyti net marsiečius, jei jie apsilankytų Žemėje. Konsolmagno lapkritį bus apdovanotas Amerikos astronomų draugijos Planetų mokslų skyriaus Carlo Sagano medaliu už darbą informuojant plačiąją visuomenę apie planetų mokslą. Naujasis Vatikano observatorijos prezidentas taip pat planuoja sausio mėnesį Tuksone (Arizona) vesti seminarą dvasininkams, vienuoliams ir pasauliečiams apie tikėjimą ir astronomiją. Ar gali būti dar beprotiškiau? M.G.

"Vatikanas pritaria NSO: "Ateiviai yra mūsų broliai"" (https://www.traditioninaction.org/Questions/B674_UFO.html). Susirašinėjimo fragmentas.

Gerbiamasis Atila, Salve Maria! Manau, kad Jums ir TIA skaitytojams bus įdomu sužinoti, kad Vatikanas dabar remia NSO, kaip teigiama toliau pateiktuose naujienų pranešimuose. Atlikau nedidelį tyrimą internete ir radau šiuos dokumentus, kurių vertę galite įvertinti patys.

Pateikiau nuorodas į šaltinius, kad jūs ar bet kas kitas galėtų patikrinti dokumentų originalus. Taip pat pridėjau nuorodas į du pagrindinius "Youtube" interviu šia tema: vieną jų davė Vatikano konsultantas šiais klausimais monsinjoras Corrado Balducci, kitą - vyriausiasis Vatikano astronomas t. Gabrielis Funesas, kurio observatorija yra popiežiaus rūmuose Kastelgandolfe.

Priimkite mano nuoširdžiausius linkėjimus, In Jesu et Maria, Manoel Ricardo Fiuza, Brazilija.

"Jonas XXIII - popiežius, kuris kalbėjo su nežemiška būtybe" (https://www.traditioninaction.org/History/G_022_PopeET.htm). Šis tekstas buvo paskelbtas 2014 m. balandžio 27 d. Argentinos laikraštyje "Diario Popular", tačiau apie jį sužinojome tik neseniai, kai pamatėme jį ispanų tinklaraštyje "Amor de la Verdad". Šaltinis, kuriuo rėmėsi laikraštis, atrodo patikimas: tai artimas monsinjoro Loriso Kapovilos, šiandien kardinolo, anksčiau buvusio Jono XXIII asmeninio sekretoriaus, giminaitis Luisas Sartori, nuo vaikystės turintis dovaną fiksuoti radionuklidinę energiją, leidžiančią pasiekti jo vizijas, pasakojo "Beyond the Mystery" [laikraščio "Diario Popular" skiltis], kad 1961 m. vasarą popiežiaus atostogų rezidencijoje Castelgandolfo mieste Jonas XXIII, gerasis, turėjo nepaprastą susitikimą su būtybe, nusileidusia iš nežemiško erdvėlaivio. Sartori pateikta informacija nėra beprecedentė, nes apie Jono XXIII ryšius su būtybėmis iš kitų planetų buvo pranešta ir anksčiau. Šį atvejį reikia pridėti prie kitų antgamtinių bruožų turinčių įvykių. Iš tiesų sakoma, kad 1959 m. tuometinis Romos vyskupas palaikė dialogą su Dievu ir Mergele, kurie jam turėjo atskleisti daugybę paslapčių apie žmonijos ateitį. Sartori cituoja liudininko pasakojimą apie popiežiaus Jono susitikimą su būtybėmis iš kitų pasaulių. Liudijimą pateikė religingasis Loris Capovilla, šeimos narys, Sartori močiutės iš motinos pusbrolis. Capovilla buvo Jono XXIII padėjėjas ir asmeninis sekretorius. Jis pasakoja, kad vieną 1961 m. liepos mėn. naktį jiedu vaikščiojo po rezidencijos sodus, kai pamatė danguje artėjantį nežinomą erdvėlaivį, skleidžiantį spalvotas šviesas.

Dokumente, kuris pateko į Sartori rankas, Capovilla tiesiogiai pasakoja apie šį nepaprastą epizodą, tvirtindamas: "Virš savo galvų pamatėme kosminį laivą. Jis buvo ovalo formos ir mirksėjo mėlynomis ir gintarinėmis šviesomis". Tuometinio popiežiaus padėjėjo pasakojime pabrėžiama, kad laivas netrukus nusileido ir nutūpė "ant pietinės sodų vejos. Iš jo išlipo keista būtybė. Ji atrodė panaši į žmogų, išskyrus tai, kad buvo apsupta auksinės šviesos ir turėjo dideles pailgas ausis". "Jo Šventenybė ir aš atsiklaupėme ant kelių. Nežinojome, ką matome, bet žinojome, kad tai ne iš šio pasaulio, taigi tai turėtų būti dangiškas įvykis", - pranešė vienuolis, kartu su popiežiumi tapęs neįtikėtino epizodo liudininku.

Skaitydamas savo tolimo giminaičio tekstą, Sartori pabrėžė kitą dalį kaip neabejotinai reikšmingesnę: "Mes meldėmės, o kai pakėlėme akis, būtybė tebebuvo ten. Tai buvo įrodymas, kad neturėjome regėjimo. Šventasis Tėvas atsistojo ir nuėjo link būtybės. Jiedu kalbėjosi apie 20 minučių. Jie manęs nešaukė, todėl likau ten, kur buvau, ir nieko, ką jie kalbėjo, negirdėjau. Galiausiai būtybė apsisuko, nuėjo link laivo ir išėjo". Jono XXIII ir nežemiškos būtybės susitikimo liudijime, patekusiame į Sartori rankas, pateikiami paskutiniai jo giminaičio pamąstymai: "Jo Šventenybė grįžo ir pasakė man, kad Dievo vaikai yra visur, ir kartais mums sunku atpažinti savo brolius." Luisas Sartori teigia, kad po šio įvykio, kurio pagrindinis veikėjas buvo popiežius Jonas XXIII, Katalikų Bažnyčia suintensyvino tyrimus, susijusius su nežemiškomis būtybėmis. "Dar daugiau, - tvirtino jis, - Bažnyčia pripažįsta nežemiškų būtybių egzistavimą ir net prisijungė prie NASA, kuri labai slaptoje vietoje, kažkokiame paslėptame tyrimų centre, dieną ir naktį stebi šių būtybių ir jų erdvėlaivių judėjimą".

(versta su Deepl Translate)