Žmonija perėjimo į naują epochą momente | 2020 birželio 21 d.

06/21/2020

Mes - žmonės - visoje Žemėje pergyvename kažką neįtikėtinai didingo, globalaus. Ta vadinamoji koronaviruso epidemija, apėmusi visą pasaulį, keliems mėnesiams sustabdžiusi didelės dalies pasaulio šalių ekonomiką, privertusi išsigąsti didžiules žmonių mases ir užsidėti kaukes, užsidaryti namuose, pasirodė esanti feikas. Dabar tai akivaizdu. Kaip akivaizdu ir tai, kad koronavirusas turėjusi būti baisi epidemija, nušluosianti didelę dalį žmonijos, pasirodė esanti tik nekaltas gripo pobūdžio susirgimas su beveik nulinėmis tiesioginėmis pasekmėmis žmonėms. Bet ką visa tai rodo? Kas už to slypi? Kokią žmonijos istorijos sampratą ir kokią dabartį tai atskleidžia? Ar iš tiesų egzistuoja tokios tamsios ir tokios blogos jėgos, kurios siekia fizinio žmonijos sunaikinimo ir likusiųjų pavergimo? Taip, egzistuoja. Mes žinom, kad nugalėti blogio jėgas kai jos viešpatauja, neįmanoma kitaip kaip gudrumu, apsimetant, maskuojant savo veiksmus, darant tarsi tai, kas įprastinei daugelio žmonių moralei būtų nepriimtina. Tačiau iki kokio laipsnio "nemoraliai" galima veikti? Ar galima seksualiai prievartauti vaikus, ar galima juos kankinti, ar galima galiausiai juo žudyti? O jeigu tai daroma tam, kad įgauti galios, sakykim per vaikų siaubo metu į kraują išsiskiriančios medžiagos, vadinamos adrenachromu vartojimą? O jeigu vaikai baisiausiai kankinami, prievartaujami ir žudomi religinių apeigų - satanizmo - kontekste? Ne, ne, ne ir dar kartą ne. Taip besielgiantys žmonės negali būti laikomi gero žmonijai norinčiomis personomis, ką jie bekalbėtų ir kiek mes besutiktumėm su tuo, kad iki tam tikro laipsnio apsimetinėjimas (bent jau) yra neišvengiamas veikimo vardan moralių tikslų būdas. Ne, vaikų prievartavimas, kankinimas ir žudymas yra markeris, kuris signalizuoja apie siaubingų blogio jėgų - asmenų ir jų grupių - egzistavimą. O jeigu tie asmenys ne šiaip iškrypėliai, o aukščiausi valstybių pareigūnai, bankininkai, koncernų vadovai, prezidentai ir karaliai? O jeigu dar bent dalis jų yra įsipareigoję šėtoniškam kultui arba senų biblijinių pranašysčių įgyvendinimui? Kaip tuomet turi veikti tie, kurie nori jiems pasipriešinti? Jie turbūt turi priešpastatyti šėtoniškam sąmokslui savo sąmokslą. 

Apie tokį sąmokslą ir kalba apie JAV prezidentą Trumpą susitelkęs Q judėjimas, kuris mažomis porcijomis į žmonių sąmonę lašina informacijos lašus apie tas siaubingas blogio jėgas bei būdus jas įveikti. Būtent šiam šėtoniškam sąmokslui ir antišėtoniškam planui pristatyti skirtas 10 dalių filmas "Kabalos griūtis". Paskutiniosiose dviejose jo dalyse daugiau dėmesio skiriama šiam antisąmokslui - Q judėjimui ir pačiam Trumpui - pristatyti bei pasauliui koks jis bus po gėrio pergalės (sąlyginės aišku, nes istorija niekada nesibaigs, vadinasi ir kova). Siaubingam šėtoniškam ritualinės pedofilijos, vaikų kankinimo ir žudymo ir su tuo susijusiam vaikų grobimo, o taip pat kanibalizmo atskleidimui Trampas tik todėl skiria tiek dėmesio, kad jokie Overtono langai žmonių akyse šių nusikaltimų nepadarė normaliais. Tai matomiausia šėtoniškų antihumaniškų blogio jėgų blogio pasireiškimo forma. Tačiau turės būti pakeista visa finansinė, ekonominė, sveikatos apsaugos, švietimo ir kitos sistemos. 

Ir dar daugiau - ir tai labai svarbu, netgi svarbiausia - nes tuo didžioji dalis žmonių iki šiol netiki: nueis į praeitį iškastiniu kuru (nafta, dujomis, uranu, akmens anglimi) paremti energijos išgavimo būdai. Vietoj jų bus pasitelkta laisvoji ir antigravitacinė energiją, kurios panaudojimo būdus dar XIX a. pačioje pabaigoje - XX a. pradžioje buvo atradęs ir sukūręs fizikas ir išradėjas Nikola Tesla. Tačiau tas pats nusikalstamas senų biblinių pranašysčių įgyvendinimų siekiantis elitas tuomet užkirto kelią šių išradimų įgyvendinimui, nes ji nenorėjo leisti žmonėms turėti pigią, beveik nemokamą energiją, ne tik galinčią juos aprūpinti milžinišku energijos kiekiu, galinčiu iš esmės paleisti Žemės veidą per trumpą laiką, bet ir padaryti žmones nepriklausomais nuo žmonių pavergimo siaurais ir šovinistiniais biblinių pranašysčių įgyvendinimo siekiais besivadovaujančio elito. Ir labai įdomu tai, kad Trumpo tėčio dėdė buvo žymus fizikas, į kurio rankas pateko N. Teslos išradimų aprašymai. Dar daugiau: tiek Teslos, tiek kitų išradėjų ir mokslininkų, rimtai priimančių kvantinės fizikos atradimus, atradimai leidžia skaitytis su kelionių laiku galimybėmis, t.y. galimybėmis persikelti į kitas laiko ir erdvės dimensijas. Štai ant tokio pasaulio slenksčio atsidūrė žmonija. Jai būtina prabusti iš materializmo sapnų, nusimesti baimės pančius, suprasti, kad kiekvienas iš mūsų esame nemirtingos dvasinės būtybės, neribojamos gimimo ir mirties momentų. Ir dar: tai bus epocha be karų. Tačiau nepriklausomai nuo to, kiek žmonių pabus naujai realybei ir naujai epochai, planas vis tiek bus įgyvendinamas. 

Grįžkime prie dabartinio mūsų išgyvenamo momento, pradedant Trumpo prezidentavimo pradžia ir baigiant mūsų išgyvenamais 2020 - aisias, taip, kaip jie pristatomi filme "Kabalos griūtis". Svarbus vienas momentas: filme pateikiami duomenys, kurie lyg ir rodytų, kad Dalai Lama taip pat susijęs su asmenimis ir institucijomis, vienaip ar kitaip remiančiais pedofiliją ar ja užsiiminėjančiais. Mūsų šis faktas neturėtų priversti suabejoti žmonių brolybės ir vienybės idealais ir paskatinti atsisukti į retrogradines jėgas, siekiančias patriarchalinės pasaulio tvarkos išsaugojimo. Be abejo, galimas dalykas, kad Dalai Lama pasitarnauja kaip įrankis vienos pasaulinės religijos kūrimui, turinčiai tapti totalitarinio pasaulio ideologiniu antstatu, tačiau juk ir gėrio jėgos turi skaitytis su naujos pasaulio tvarkos, naujo moralinio idealo ir standarto būtinumu, kur nė viena iš esamų religijų nebegalės primesti savo doktrinos visai žmonijai. Ir jeigu jau žmonija norės naujo religinio standarto, tai bus sukurta nauja religija.

Filme įdomūs ir svarbūs ir kiti momentai. Kad ir šis: kas turės paskelbti bent jau JAV gyventojams apie visus siaubingus buvusio JAV elito nusikaltimus ir kas suvienys JAV? Galimas dalykas tai bus nužudyto JAV prezidento Johno Kenedy sūnus taip pat Johnas Kennedy, kuris galimas dalykas nežuvo aviakatastrofoje. Galbūt ji buvo tik inscenizuota, o jis pats pasislėpė ir laukia progos išeiti į viešumą. Trumpas buvo geras jo draugas ir pažadėjo atkeršyti už jo žūtį, "nusausindamas balą". Jis ir jo komanda 20 metų (nuo 1999 metų) ruošė planą kaip sunaikinti nusikalstamą, kriminalinį JAV (ir viso pasaulio) valdantįjį elitą, be kita ko ir remdamasis ir kvantiniais laiko - erdvės įveiką garantuojančiais išradimais. Štai kodėl šie planai tokie ilgalaikiai ir tokie tikslūs. Bet pasižiūrėkim patį filmą...