Žmonijos kelias į ateitį: lemiamas istorijos momentas | 2020 birželio 18 d.

06/18/2020

Naktį iš gegužės 11 į 12 d. netoli Rio de Žaneiro, Megre gyvenvietės teritorijoje (Brazilija) sudužo greičiausiai amerikiečių lazerinio ginklo, esančio orbitoje, numuštas nežemiškos kilmės kosminis aparatas. Įdomu tai, kad šį kartą įrodymų pakanka: filmuoti kadrai su įvykio vaizdais, vietinių gyventojų liudijimai apie mobilių telefonų ir visų kitų filmuoti galinčių aparatų surinkimas, interneto ryšio nutraukimas, kariškių pokalbių audioįrašas, kuriame minimi nehumanoidinės kilmės būtybių kūnai ir t.t.

Ką visa tai reiškia? Reiktų platesnio konteksto. Šiais metais NSO visoje Žemėje suaktyvėjo: jų stebima daug daugiau, o pastaraisiais mėnesiais jie aktyvūs būtent Brazilijos teritorijoje. Amerikiečių kariškiai informavo savo Brazilijos kolegas apie šį aktyvumą ir ragino būti itin budriais gegužės mėnesio pradžioje. Po minėto įvykio, nežemiškos kilmės aparato sudužimo, vienas brazilų kariškis pasidalijo turima informacija. Jo nuomone amerikiečiai numušė savo lazeriniu, orbitoje esančiu, ginklu nežemiškos kilmės aparatą ir jis nukrito netoli Rio de Žaneiro. Preziddentas Trumpas iš karto davė nurodymą JAV kosminių pajėgų vadui nusiųsti į įvykio vietą JAV kariškių grupę. Tai ir buvo padaryta gegužės 13 - 14 d. Brazilijos kariškiai atlikinėjo tik logistikos užduotis. Visas aparato nuolaužas ir aparatą valdžiusių būtybių kūnus surinko amerikiečiai. Tačiau per brazilų kariškius insaiderius pasiekė audioįrašas, iš kurio matyti, kad amerikiečių kariškiai matė nehumanoidinės kilmės būtybių kūnus, atrodo pusiau biologinius, pusiau dirbtinio intelekto suformuotus, o taip pat susidūrė su trimis gyvomis būtybėmis, kurių dvi sugebėjo neutralizuoti, o kitą paimti į nelaisvę. Tomis dienomis insaideriai gavo telepatiniu būdu Galaktikos šviesos federacijos atstovo Žemei ir Saulės sistemai (savo kilme plejadiečio - draugiškos Žemei Plejados sistemos gyventojo) pranešimą, iš kurios aiškėja, kad šiomis dienomis vadinamieji "pilkieji", ilgus tūkstantmečius įsitvirtinę Žemėje,  sudarė susitarimą su Šviesos federacija ir paliko Žemę jiems sudarytu kanalu taip jiems garantuojant išlikimą. Labai įdomu, kad šis palikimo momentas buvo užfiksuotas stebėtojų: vaizdo įrašuose matomas šviesos taškelių judėjimas nuo Žemės gilyn į kosmosą. Galaktikos šviesos federacijos atstovas savo pranešime paaiškino, kad žmonija šiomis dienomis išgyvena lemiamą savo istorijos tarpsnį. Tamsos - totalitarinio režimo įvedimo globaliu mastu siekiančios - jėgos jau arti savo tikslų įgyvendinimo. Nepaisant to, kad Žemė Šviesos federacijos pastangų dėka valosi nuo ją tūkstantmečiams pavergusių išorės jėgų - reptiloidų ir jų pagalbininkų pusiaubiologinių būtybių - "pilkųjų" (beje Brazilijoje ir sudužo būtent kelių reptiloidų ir pilkųjų pilotuojamas aparatas), tų priešiškų mums nežemiškų civilizacijų išugdytas kenkėjiškas elitas iš žmonių savo tikslų ne tik neatsisakė, bet viliasi, kad šiomis dienomis jie ir bus galutinai įgyvendinti, kas reikštų žmonijai katastrofą. Jų tikslų įgyvendinimas įmanomas dėl žmonių per menko solidarumo, sąmoningumo, materialistinio mąstymo. Didžioji žmonių dalis neprabudę savo situacijos suvokimui ir tėra bejėgiai įrankiai priešiško žmonijos elito rankose. Šviesos federacija galėtų bet kada sunaikinti tą elitą, bet tai neprabudusiųjų atžvilgiu vėl būtų eilinė prievarta, niekaip negalinti pakeisti jų sąmonės, taigi, iš esmės ir jų likimo. Mažiausia reiškia tai, kad traibalistiškai mąstantys kariškiai ne kartą užpuola Šviesos federacijos pajėgas. Daug svarbiau tai, kad bandymas prievarta, jėga išlaisvinti žmones nieko jiems neduoda. Žmonės patys turi siekti šviesos, sąmoningumo. Pradžia tam galėtų būti meditacija, kreipimasis pagalvos į Šviesos federaciją.