LIETUVOS AKTUALIJOS IR ATEITIS

 

Čia aptarsime Lietuvos geopolitinė orientacijos, politines bei kultūrines aktualijas žmonijos šiuo metu išgyvenamo perėjimo iš materialistinio mąstymo į informacinį-energetinį-dvasinį realybės supratimą atsivėrimo nežemiškoms civilizacijoms kontekste. Bandysime suformuluoti lietuvių tautos išlikimo bei sėkmingo tolesnio vystymosi būdus. 

Prieš pradėdami kalbėti apie šiuolaikinės lietuvių visuomenės pasaulėžiūrines ir ideologines nuostatas bei jų įtaką lietuvių identitetui ir potencialioms Lietuvos geopolitinėms orientacijoms, apsibrėžkime svarbiausius analizės markerius. Prieš suformuluojant juos galima pastebėti, kad žmonių nuostatas apibrėžia jų realybės plačiąja prasme samprata,...