LIETUVOS ISTORIJA: 1795 – 1883 M.

 

Konspekto su paaiškinimais forma pristatysime vysk. Motiejaus Valančiaus grožinius kūrinius ("Palangos Juzė", "Vaikų knygelė", "Paaugusių žmonių knygelė", "Antano Tretininko santykiai"). Pats Valančius kaip žinome kilęs iš valstiečių, dvarininkų buvo vadinamas "mužikų" vyskupu". Vyskupo didžiulis dėmesys valstiečiams buvo jaučiama per visą jo...

Konspekto su paaiškinimais forma pristatysime fiziko, etnografo, kraštotyrininko ir žymaus visuomenės veikėjo prof. Igno Končiaus (1886 - 1975) knygą "Žemaičio šnekos" (Vilnius: Vaga, 1996), pirmą kartą išleistą 1961 m. Londone, lietuviškoje leidykloje "Nida". Žemaitijoje gimęs ir visą gyvenimą žemaičiu save laikęs Ignas Končius kaip niekas kitas...

Konspekto su paaiškinimais forma pristatomi atsiminimai apie 1863 m. sukilimą (Atsiminimai apie 1863 metų sukilimą Minčios apylinkėse. - Užrašė ir parengė Algirdas Kulys // Tauragnai. - Vilnius: Versmė, 2005). Pasakojo Eleonora Pakalnienė (g. 1889 m.), Jadvyga Kulienė (Petkevičiūtė), g. 1927 m., Mečislovas Petkevičius, g. 1922 m. (p. 235). Tiek šie...

Konspekto su įvadu ir paaiškinimais forma pristatysime istoriko Felikso Sliesoriūno monografiją, skirtą 1831 m. sukilimui Lietuvoje (Sliesoriūnas F. 1830 - 1831 metų sukilimas Lietuvoje. - Vilnius: Mintis, 1974). Prieš pristatant šį veikalą ir sukilimo problematiką būtina atkreipti dėmesį į tai, kad F. Sliesoriūno monografija yra sovietinės...

Konspekto su paaiškinimais forma pristatysime Mikalojaus Katkaus atsiminimus (Katkus Mikalojus. Raštai: Balanos gadynė. - Iš liaudies kūrybos, iš atsiminimų, straipsniai, laiškai. - Vilnius: Vaga, 1965). Mikalojus Katkus (1852 - 1944) labiausiai išgarsėjo savo memuarinio pobūdžio su gausiai panaudota etnografine medžiaga kūriniu "Balanos gadynė",...

Petras Ruseckas (1883 - 1945) - knygnešys, visuomenės veikėjas, Nepriklausomybės kovų dalyvis. Aktyviai bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje, buvo 1905 m. revoliucijos ir Didžiojo Vilniaus Seimo dalyvis, vienas iš Lietuvos valstiečių sąjungos steigėjų. 1918 m. Lietuvos kariuomenės savanoriu, Krašto apsaugos ministerijoje suorganizavo literatūros...

(S. Kuzminskas // Baudžiava: atsiminimai, padavimai, legendos. Surinko ir redagavo P. Ruseckas. - Kaunas, 1936).Rietavo kunigaikštis I. Oginskis turėjo savo dvarus Rietavo, Endriejavo ir Veiviržėnų valsčiuose. Žemės valdė apie 30 000 ha baudžiauninkų ūkių, apie 15 000 ha palivarkais ir 15 000 ha servitutų. Pono administracija buvo: instigatoriai,...

Baltrus Sutkus, g. 1862 m. apie baudžiavą iš tėvo, giminių ir pažįstamų (A. Gintneris // Baudžiava: atsiminimai, padavimai, legendos. Surinko ir redagavo P. Ruseckas. - Kaunas, 1936). Tėvai baudžiavą ėjo Rūdelės dvare Lekėčių valsčiuje. Šaltyšiai varu varydavo žmones velykinės (išpažinties) ir mušdavę neklaužadas. Prie senosios Zapyškio bažnyčios...