LIETUVOS ISTORIJA: 1795 – 1883 M.

 

Baltrus Sutkus, g. 1862 m. apie baudžiavą iš tėvo, giminių ir pažįstamų (A. Gintneris // Baudžiava: atsiminimai, padavimai, legendos. Surinko ir redagavo P. Ruseckas. - Kaunas, 1936). Tėvai baudžiavą ėjo Rūdelės dvare Lekėčių valsčiuje. Šaltyšiai varu varydavo žmones velykinės (išpažinties) ir mušdavę neklaužadas. Prie senosios Zapyškio bažnyčios...

Pasakoja J. Jančaitis iš savo ir tėvo Petro pergyvenimų (Garliavos valsčius) (V. Lieponis // Baudžiava: atsiminimai, padavimai, legendos. Surinko ir redagavo P. Ruseckas. - Kaunas, 1936). Klaba eina apie dvarininką Kazimierą Garliauską. Turtus įsigijo nedoru būdu. Jis tarnavo pas savo dėdę Kaune kasininku. Pavogė daug pinigų. J. Jančaičio tėvo...

Informacija apie baudžiavą paremta Simo Ulčinsko (1840 - 1929), gyvenusio Merkinės valsčiuje, pasakojimu (Baudžiava: atsiminimai, padavimai, legendos. Surinko ir redagavo P. Ruseckas. - Kaunas, 1936). Jis baudžiavą ėjo Makniūnų dvare Merkinės valsčiuje (p. 285). Simo Ulčinsko tėvas turėjo Raitininkuose valaką žemės ir neblogai gyveno. Bet nesutarė...

Pasakoja Marija Sabonienė, gyvenanti Paukščių kaime, Žąslių valsčiuje. Apie baudžiavą girdėjo prieš 28 metus iš Galubickienės, kuriuo metu turėjo 85 metus (Andrius Sabonis // Baudžiava: atsiminimai, padavimai, legendos. Surinko ir redagavo P. Ruseckas. - Kaunas, 1936). Baudžiavą Gelubickienė ėjo Papartėlių dvaro ponui Zaleskui. Baudžiavą iš jų 7...

Pasakoja Marė Švelnikienė iš Želvos valsčiaus (Baudžiava: atsiminimai, padavimai, legendos. Surinko ir redagavo P. Ruseckas. - Kaunas, 1936). Lelikonių dvaro gyventojai baudžiavą ėjo Plaštakos dvare (Balninkų valsčius), o paskui, Lastauskui išlošus kortomis kaimą, dirbo Lastausko dvare. Dvarui dirbdavo 6 dienas ir dar iš eilės reikėdavo eiti...

(Adolfas Meškuotis // Baudžiava: atsiminimai, padavimai, legendos. Surinko ir redagavo P. Ruseckas. - Kaunas, 1936). Nepaprastais žiaurumais pasižymėjo Utenos dvaras, valdomas žiauraus savininko Krauzo. Vieną baudžiauninką ponas prikapojęs rykštėmis, nuvaręs šieno minti. Šis, bemindamas, dingo. Manė, jog pabėgęs. Bet žiemą šėrikai, pešdami šieną,...

Apie baudžiavą Krukovskių Pakalniškiuose (L. Žemaitis // Baudžiava: atsiminimai, padavimai, legendos. Surinko ir redagavo P. Ruseckas. - Kaunas, 1936). Šis kaimas buvo netoli Tverečiaus. Apie baudžiavą ten pasakojo buvusi Krukovskių baudžiauninkė, elgetaujanti Elzė. Ji pati ten ėjo baudžiavą. Vyrai ir moterys eidavę baudžiavą po 6 dienas per...

Pasakoja M., Augustas, Juozas Kevelės, Baltrus Biveinis, Ona Biveinienė ir kiti Salako valsčiaus Gruodiškių kaimo gyventojai (Baudžiava: atsiminimai, padavimai, legendos. Surinko ir redagavo P. Ruseckas. - Kaunas, 1936). Baudžiavą ėjo Giedraičių dvaruose. Bet paskui buvo išmainytas į Klementiškių dvarininko šunį. Kartą Klementiškių dvaro...

Pasakoja Kazimieras Bajoras, gimęs 1847 m. Žeimelio valsčiuje (Paulius Gumbelevičius // Baudžiava: atsiminimai, padavimai, legendos. Surinko ir redagavo P. Ruseckas. - Kaunas, 1936). Puikiai sutvarkytos baudžiavos, palankios valstiečiams pavyzdys. Štai apie tokią baudžiavą turi galvoje baudžiavos adeptai šiais laikais. Tai būdinga tik Šiaurės...