LIETUVOS ISTORIJA: 1940 – 1990 M.

 

Žymaus lietuvių rašytojo Juozo Baltušio (1909 - 1991) dienoraštis kaip niekas kitas puikiai atskleidžia sovietinės Lietuvos kultūrinio elito mąstyseną ir pasaulėžiūrą. Ir būtent komunistinio - dar prieš okupaciją tapusio komunistiniu, ar bent suartėjusios su komunistais, dalyvavusio vadinamojoje revoliucinėje veikloje, pasitraukusio karo metais į...

Per kone visą pokario partizanų kovų laikotarpį skambėjo vienas šūkis - nepriklausomybės atstatymas ir kova su bolševikais. Visa buvo pajungta šiam siekiui, o bet koks pritarimas sovietų valdžios iškeltiems socialinio teisingumo šūkiams buvo laikomas išdavyste. Ir tik sovietų represinėms struktūroms baigiant palaužti ginkluotą pasipriešinimą,...

Pokaris lietuvių tautai buvo nepalyginamai tragiškesnis už karo metus. Didžiuosiuose miestuose to tragiškumo nesijautė, tačiau kadangi Lietuva buvo kaimiška, visa Lietuva buvo apimta kovų ugnies. Žuvo dešimtys tūkstančių į miškus išėjusių vyrų, dešimtys tūkstančių neginkluotų kaimo žmonių ir ne vienas tūkstantis ginkluotų naujosios valdžios gynėjų...