LIETUVOS ISTORIJA: 1940 – 1990 M.

 

Ekskunigo Jono Ragausko (1907 - 1967) kunigystės metimas 1948 m. ir paskelbimas apie tai viešai "Tiesoje" padarė sprogusios bombos įspūdį. Atsivertimas ir po to sekusi jo aktyvi ateistinė veikla buvo vienas didžiausių valdžios laimėjimų. Tai rimtai sukrėtė lietuvių katalikų pasaulėžiūrą. Ne vieną katalikų tai privertė suabejoti savo tikėjimu. Juk...

Kazys Sideravičius (1907-1971) prieš karą buvo kairiųjų, ateistinių pažiūrų mokytojas, žurnalistas. Dirbdamas Žemaitijoje susidomėjo senaisiais lietuvių tikėjimais. Rašė populiarius straipsnius istorijos temomis. Kartu priklausė Raudonajai pagalbai, palaikė ryšius su komunistais. 1940 m. Liaudies vyriausybės paskiriamas Telšių apskrities...

Per kone visą pokario partizanų kovų laikotarpį skambėjo vienas šūkis - nepriklausomybės atstatymas ir kova su bolševikais. Visa buvo pajungta šiam siekiui, o bet koks pritarimas sovietų valdžios iškeltiems socialinio teisingumo šūkiams buvo laikomas išdavyste. Ir tik sovietų represinėms struktūroms baigiant palaužti ginkluotą pasipriešinimą,...

Pokaris lietuvių tautai buvo nepalyginamai tragiškesnis už karo metus. Didžiuosiuose miestuose to tragiškumo nesijautė, tačiau kadangi Lietuva buvo kaimiška, visa Lietuva buvo apimta kovų ugnies. Žuvo dešimtys tūkstančių į miškus išėjusių vyrų, dešimtys tūkstančių neginkluotų kaimo žmonių ir ne vienas tūkstantis ginkluotų naujosios valdžios gynėjų...

Neabejotina, kad Lietuvoje sovietmečiu - tiek prieš karą, tiek ir po jo, o ypač Stalino ir Chruščiovo valdymo laikais (iki Brežnevo atėjimo į valdžią 1964 m.) su trumpa pertrauka po XX partijos suvažiavimo - ateizmas buvo diegiamas agresyviai, drastiškai suvaržant katalikų teises, atiminėjant bažnyčias, uždarant, net kai kada griaunant jas,...