LIETUVOS ISTORIJA

 

Žvelgsime į Lietuvos istoriją tūkstantmetės baltų kultūros tęstinumo ir etnolingvistinės lietuvių tautos koncepcijos kontekste. Daug dėmesio skirsime lietuvių ir kitų baltų etnosų susidūrimo su krikščioniškąja Vakarų civilizacija pasaulėžiūrinėms, kultūrinėms, religinėms pasekmėms bei pačių baltų tautų išlikimui. Aptarsime senosios Lietuvos valstybės, lietuvių vaidmens Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje Žečpospolitos sudėtyje peripetijas bei moderniosios, susiformavusios XIX a. pabaigos - XX a. pradžios atgimimo išdavoje, lietuvių tautos problemas. 

Žymaus lietuvių rašytojo Juozo Baltušio (1909 - 1991) dienoraštis kaip niekas kitas puikiai atskleidžia sovietinės Lietuvos kultūrinio elito mąstyseną ir pasaulėžiūrą. Ir būtent komunistinio - dar prieš okupaciją tapusio komunistiniu, ar bent suartėjusios su komunistais, dalyvavusio vadinamojoje revoliucinėje veikloje, pasitraukusio karo metais į...