PASAULIO ISTORIJA IR JOS VEIKSNIAI

 

Kas charakterizuoja pasaulio istorijos sampratą - cikliškumas, nuoseklus kilimas civilizacijos pažangos pakopomis ar progresas, pertraukiamas katastrofų ir kataklizmų? Aiškinsimės istorinių erų ir civilizacijų kaitos dvasinius, ideologinius ir gamtinius veiksnius, ypatingą dėmesį skirdami krikščioniškajai erai - paskutiniesiems dviems tūkstančiams metų - bei jos pagrindu susiformavusiai sekuliariai vakarų civilizacijai su jos naujųjų laikų ideologinėmis srovėmis (socializmu, komunizmu, liberalizmu ir kt.). Mūsų dėmesio lauke bus taip pat vakarų civilizacijos peraugimo į globalią civilizaciją XX - XXI a. sandūroje eiga, pasaulio globalėjimo pasaulėžiūrinės, kultūrinės ir technologinės apraiškos. 

Apžvelgsime antroposofinį požiūrį į žmogų, remdamiesi Bernardo Livehudo knyga "Žmogus ant slenksčio (Бернард Ливехуд "Человек на пороге" (Калуга, 1993)). Bernardas Livehudas (1905 - 1992) buvo olandų gydytojas, vaikų psichoterapeutas, turintis ilgą darbo psichoterapijos srityje patirtį. Jis taip pat Rotterdamo universiteto profesorius, Nyderlandų...

Įprastinės moralės normos, Vakarų pasaulyje paprastai išreiškiamos vadinamuoju dekalogu - negatyviais įsakymais nemeluok, nevok, nepaleistuvauk, nežudyk, gerbk savo tėvą ir motiną ir pan. - tėra orientyrai, rėmai, kuriais įmanoma vadovautis tik tos visuomenės, kurioje jie funkcionuoja interpretaciniuose rėmuose, kurie numato jų taikymo ribas. Pav....