PASAULIO ISTORIJA IR JOS VEIKSNIAI

 

Kas charakterizuoja pasaulio istorijos sampratą - cikliškumas, nuoseklus kilimas civilizacijos pažangos pakopomis ar progresas, pertraukiamas katastrofų ir kataklizmų? Aiškinsimės istorinių erų ir civilizacijų kaitos dvasinius, ideologinius ir gamtinius veiksnius, ypatingą dėmesį skirdami krikščioniškajai erai - paskutiniesiems dviems tūkstančiams metų - bei jos pagrindu susiformavusiai sekuliariai vakarų civilizacijai su jos naujųjų laikų ideologinėmis srovėmis (socializmu, komunizmu, liberalizmu ir kt.). Mūsų dėmesio lauke bus taip pat vakarų civilizacijos peraugimo į globalią civilizaciją XX - XXI a. sandūroje eiga, pasaulio globalėjimo pasaulėžiūrinės, kultūrinės ir technologinės apraiškos. 

Pasaulis ant permainų slenksčio. Tai liudija ir istorija su koronavirusu, ir ne mažiau svarbūs įvykiai pasaulio metropolijoje - JAV, kurios atsidūrė ant pilietinio karo slenksčio, į kurį veda konfrontacija tarp prezidento Donaldo Trampo administracijos bei respublikonų partijos šalininkų ir demokratų partijos rėmėjų. Konfliktą dar labiau...

Mes - žmonės - visoje Žemėje pergyvename kažką neįtikėtinai didingo, globalaus. Ta vadinamoji koronaviruso epidemija, apėmusi visą pasaulį, keliems mėnesiams sustabdžiusi didelės dalies pasaulio šalių ekonomiką, privertusi išsigąsti didžiules žmonių mases ir užsidėti kaukes, užsidaryti namuose, pasirodė esanti feikas. Dabar tai akivaizdu. Kaip...

Fantastinis buvusios Rytų Vokietijos (VDR) rašytojo Peterio Lorenco (Peter Lorenz, 1944 - 2009) romanas "Homunkulai" (lietuvių kalba tuo pavadinimu išleistas 1981 m.) apie žmogaus begalinį žmogaus protą ir kūrybingumą, o taip pat atsakomybę už to proto panaudojimo pasekmes svarbą. Veiksmas vyksta 2037 - 2038 m. Siužetas labai įtakotas to meto...