RELIGIJOS, IDEOLOGIJOS, DVASINIAI MOKYMAI

 

H. Deteringas kaip visada veikia savo amplua. Šį kartą savo knygoje "Der gefaelschte Paulus: das Urchristentum im Zwielicht" (1995 m.) jis ėmėsi šv. Pauliaus istoriškumo temos. Jo atsakymas, žinoma, lauktinas: Paulius, toks, kokį mes jį žinome iš jo laiškų, istoriškai neegzistavo. Tai jau įprastinė H. Deteringo programa, nuo kurios jis ir šį kartą...

Čia pateikiamas konservatyvių krikščionių samprotavimo apie NSO pavyzdžiai. Tai tipiškas retrogradiško mąstymo vadovaujantis griežtai dualistiniu vieno, istorinio pagrindo neturinčio tikėjimo tiesomis remiamu pasaulėvaizdžiu, pagal kurį pasaulis padalintas į dvi griežtas stovyklas, lagerius - Dievo ir velnio, tarp kurių nėra nieko bendro, o taip...

Tai daugiau paties Algio Uždavinio minčių iš jo knygos "Egipto mirusiųjų knyga" (2003 m.) popuri su kai kuriais komentarais. Pirmiausia, kas krinta į akis skaitant A. Uždavinio knygą - nesama žemiškos ir dieviškos srities, gamtiškumo ir antgamtiškumo perskyros, kas būdinga tradicinei krikščionybei. Dievai įvairiausiais būdais santykiauja su...

Kalbėsime apie Grahamo kalną (Mount Graham) Arizonos valstijoje JAV pietvakariuose, netoli sienos su Meksika ir jame pastatytas observatorijas, seniai siejamas su nežemiškomis civilizacijomis ir net tokia mitologine būtybe kaip Liuciferis. Oficialių sluoksnių nuomone kalnas (3190 m. aukščio) pasirinktas dėl regiono nuošalumo - čia nėra jokių...