Aukų prasmė |2022 birželio 1 d.

06/01/2022

Sudėtingas yra tyrinėtojų darbas kai turima reikalo su visuomenės egzistenciją pagrindžiančiomis tiesomis, vaizdiniais, simboliais. Ar kišti savo šaltą, bejausmį proto skalpelį prie vienos ar kitos visuomenės brangios tiesos, įvykio, reiškinio ir imtis jį preperuoti, su grėsme, kad paaiškės jį buvus gerokai ne tokiu, kokiu jį mato visuomenė? Sunkus klausimas. Galbūt jei visuomenė gyvena reliatyviai saugų, aprūpintą gyvenimą ir negalima kėsintis į jos pagrindus užtikrinantį oficialų istorijos vaizdą, bet kita vertus, vertėtų nepamiršti, kad saugumo ir nesaugumo fazės keičia viena kitą cikliškai (saugumo jausmas neamžinas), todėl vertėtų palikti vietos ramybės nerandantiems "kurmiams" atlikti savo dekonstruktorių vaidmenį, nesigriebiant represijų prieš juos. Taip tik būtų užtikrinta harmoningesnė visuomenės raida pemainų laikais. Juo labiau, kad jokios simboliniu visuomenės pagrindu tapusios aukos nepraranda savo sakralinės vertės, jei tik jos pačios tikėjo savo aukos prasmingumu. Nes viską apsprendžia vidinis jų nusiteikimas, o ne aukojimo sceną parengusiųjų norai. Nesvarbu kokie yra į tragiškus žmogaus gyvybės požiūriu įvykius atvedę juos įtakojusiųjų ar nulėmusiųjų motyvai, tikslai, norai, siekiai, jei žuvusieji paaukojo savo gyvenimus, būdami įsitikinę, kad jų auka prisidės prie visuomenės, kurios nariais jie save laiko, laisvės ir ateities klestėjimo, tuomet jų auka lieka prasminga ir net sakrali. Net jei kada nors tektų permąstyti su jų auka susijusio įvykio aplinkybes, tai nieko nekeistų jų vietoje istorijoje, tačiau pakeistų įvykį įtakojusiųjų ar nulėmusiųjų istorin5 vertinim1. Kita vertus, net ir tokiu atveju dera nepamiršti, jog istorija klostosi neretai nepriklausomai nuo įvykius surengusiųjų siekių, neretai prieš jų pačių valią ir be to ta bendruomeninė valia tėra skirtingų individualių ir grupinių valių išvestinė. Tad prie žuvusiųjų sakralinę vertę įgijusios valios prisideda ir dalis tų, kurie prie tragiškas pasekmes turėjusių sprendimų priėmimo prisidėjo kitais, sutampančiais su žuvusiųjų motyvacija, motyvais. Moralas toks: matykim istorijos daugiasluoksniškumą ir nebijokim tiesos, nes tiesa, kuria mes gyvename, visa išves į gerą.