LIETUVOS ISTORIJA: 1918 – 1940 M.

 

Šiame tekste pristatysime rašytojo Kazio Maruko romaną "Žaliakalny šluoja gatves" ("Žaliakalny šluoja gatves. Kam patekės saulė. O mūsų tiek mažai" (Vilnius: Vaga, 1981); pirmą kartą romanas išleistas 1962 m.). Mūsų tikslas vis dėl to ne pats šis romanas, tačiau pastangos suvokti komunistinių pažiūrų sklidimo lietuvių visuomenėje - inteligentų ir...

Šį atvejį pristatė rusų istorikas Aleksandras Diukovas (g. 1978 m.) savo veikale "Protektoratas "Lietuva"" (А. Р. Дюков "Протекторат "Литва". Тайное сотрудничество с нацистами и нереализованный сценарий утраты литовской независимости, 1939 - 1940 гг." (М.: Фонд "Историческая память", 2013, 264 с.), kuriame paskelbė be galo svarbios 1939 - 1940 m....

Konspekto (bei tiesioginio citavimo) su paaiškinimais forma pristatysime visų pirma Vytauto Jokubausko straipsnį "Lietuvos kariuomenės "R" planas (1939-1940 m.)" (Istorija, t. 93, 2014, Nr. 1), o plačiau žvelgiant - 1939 - 1940 m. Lietuvos istorijos tarpsnio šiuolaikinės lietuvių istoriografijos kontraversijas, pasiremdami kolektyviniu darbu...

Konspekto (bei tiesioginio citavimo) su paaiškinimais forma pristatysime Vinco Rastenio (1905 - 182) - teisininko, politiko (1931 - 1935 m. buvo Lietuvių tautininkų sąjungos generalinis sekretorius, iki 1940 m. tautininkų žurnalisto ir redaktoriaus (1937-1938 m. - "Pažangos" bendrovės laikraščių leidybos direktorius. 1939-1940 m. dienraščio...

Liaudis kaip anoniminis istorijos veikėjas pastaruoju metu retai tampa tyrimo objektu. O vis dėl to tai svarbus istorijos veiksnys, nes tai gausiausias visuomenės sluoksnis, į kurį turi atsižvelgti kiekvienos šalies politinis ir kultūrinis elitas. Liaudies mąstymas įtakoja visos šalies ar jos dalies - regiono - raidą. Dėl šių priežasčių liaudies...

XX a. 4 - o dešimtmečio viduryje Lietuvos katalikiškoje padangėje veikė labai įdomi jaunimo organizacija - Lietuvos Darbo jaunimo sąjunga - kuri savo ideologijoje derino katalikiškus, tautinius (ir net fašistinius-korporacinius) bei komunistinius šūkius. Ši jaunimo organizacija buvo įkurta katalikiškos Darbo Federacijos (LDF) vadovų iniciatyva,...