LIETUVOS ISTORIJA: 1918 – 1940 M.

 

Liaudis kaip anoniminis istorijos veikėjas pastaruoju metu retai tampa tyrimo objektu. O vis dėl to tai svarbus istorijos veiksnys, nes tai gausiausias visuomenės sluoksnis, į kurį turi atsižvelgti kiekvienos šalies politinis ir kultūrinis elitas. Liaudies mąstymas įtakoja visos šalies ar jos dalies - regiono - raidą. Dėl šių priežasčių liaudies...

XX a. 4 - o dešimtmečio viduryje Lietuvos katalikiškoje padangėje veikė labai įdomi jaunimo organizacija - Lietuvos Darbo jaunimo sąjunga - kuri savo ideologijoje derino katalikiškus, tautinius (ir net fašistinius-korporacinius) bei komunistinius šūkius. Ši jaunimo organizacija buvo įkurta katalikiškos Darbo Federacijos (LDF) vadovų iniciatyva,...