LIETUVOS ISTORIJA: 1918 – 1940 M.

 

Pirmasis pasaulinis karas. Lietuva okupuota Vokietijos kariuomenės. Įvestas griežtas okupacinis režimas. Lietuva tapo žemės ūkio produktų, miško medžiagos ir kitokių resursų tiekėja kariaujančiai Vokietijai. Vis dėl to Vokietijos politikai rūpinosi ir pokariniu užkariautų teritorijų statusu. Taip pat ir Lietuvos. Tiek centrinė Vokietijos valdžia,...

Šį atvejį pristatė rusų istorikas Aleksandras Diukovas (g. 1978 m.) savo veikale "Protektoratas "Lietuva"" (А. Р. Дюков "Протекторат "Литва". Тайное сотрудничество с нацистами и нереализованный сценарий утраты литовской независимости, 1939 - 1940 гг." (М.: Фонд "Историческая память", 2013, 264 с.), kuriame paskelbė be galo svarbios 1939 - 1940 m....

Konspekto (bei tiesioginio citavimo) su paaiškinimais forma pristatysime Vinco Rastenio (1905 - 182) - teisininko, politiko (1931 - 1935 m. buvo Lietuvių tautininkų sąjungos generalinis sekretorius, iki 1940 m. tautininkų žurnalisto ir redaktoriaus (1937-1938 m. - "Pažangos" bendrovės laikraščių leidybos direktorius. 1939-1940 m. dienraščio...

Konspekto (bei tiesioginio citavimo) su paaiškinimais forma pristatysime visų pirma Vytauto Jokubausko straipsnį "Lietuvos kariuomenės "R" planas (1939-1940 m.)" (Istorija, t. 93, 2014, Nr. 1), o plačiau žvelgiant - 1939 - 1940 m. Lietuvos istorijos tarpsnio šiuolaikinės lietuvių istoriografijos kontraversijas, pasiremdami kolektyviniu darbu...