Blogo įrašai

Pasaulio ir žmogaus samprata

Populiarus įvadas į hiperdimensinę fiziką pagal Davidą Wilkocką

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/populiarus-ivadas-i-hiperdimensine-fizika-pagal-davida-wilkocka/)

Teosofinė būties ir žmonijos evoliucijos samprata

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/teosofine-buties-ir-zmonijos-evoliucijos-samprata/)

Davidas Wilkockas: artėjanti kardinali žmonijos transformacija

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/this-is-a-blog-post-with-images7/)

Dvasinių būtybių (sielų) vaidmuo žmonijos gyvenime: dvasinio ir fizinio pasaulių sąveika

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/dvasiniu-butybiu-sielu-vaidmuo-zmonijos-gyvenime-dvasinio-ir-fizinio-pasauliu-saveika/)

Saulės sistemos padėtis Galaktikos centro atžvilgiu ir Saulės vaidmuo: naujasis pasaulėvaizdis

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/saules-sistemos-padetis-galaktikos-centro-atzvilgiu-ir-saules-vaidmuo-naujasis-pasaulevaizdis/)

Pasaulio istorija ir jos veiksniai

Naujas žmonijos moralinis standartas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/naujas-zmonijos-moralinis-standartas/)

Žydų tauta ir pasaulio istorijos procesas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/zydu-tauta-ir-pasaulio-istorijos-procesas/)

Masonai Alecho Karpentjero romane "Švietimo amžius"

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/masonai-alecho-karpentjero-romane-svietimo-amzius/)

Tradicionalizmas ir progresyvizmas pasaulio istorijos ir žmonijos ateities kontekste

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/tradicionalizmas-ir-progresyvizmas-pasaulio-istorijos-ir-zmonijos-ateities-kontekste/)

Transhumanizmas kaip scientistinės paradigmos ateities lūkesčių kvintescencija

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/transhumanizmas-kaip-scientistines-paradigmos-ateities-lukesciu-kvintescencija/)

Transpersonalinės psichologijos vaidmuo populiarinant holistinį pasaulėvaizdį

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/transpersonalines-psichologijos-vaidmuo-populiarinant-visuomeneje-holistini-pasaulevaizdi/)

2020 m. rudenį Rusijoje įvyks nacionalinė socialistinė revoliucija?

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/a2020-m-rusijoje-ivyks-nacionaline-socialistine-revoliucija/)

Peterio Lorenco romanas "Homunkulai"

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/homunkulai-peterio-lorenco-romane-1976-m/)

Žmonija perėjimo į naują epochą momente

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/zmonija-perejimo-i-nauja-epocha-momente/)

Pilietinio konflikto JAV pasaulėžiūrinis kontekstas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/pilietinio-konflikto-jav-pasauleziurinis-kontekstas/)

"Q" judėjimo ištakos ir pasaulėžiūra

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/q-judejimo-istakos-ir-pasauleziura/)

Kelios pastabos apie pasaulio galingųjų moralinę atsakomybę

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/kelios-pastabos-apie-pasaulio-galinguju-moraline-atsakomybe/)

Antroposofija: įspūdžiai perskaičius Bernardo Livehudo knygą " Žmogus ant slenksčio"

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/antroposofija-ispudziai-skaitant-bernardo-livehudo-knyga-zmogus-ant-slenkscio/)

Šiek tiek iš šiuolaikinės futurologijos ir konspirologijos apie koronaviruso pandemiją

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/siek-tiek-is-siuolaikines-futurologijos-ir-konspirologijos-apie-koronaviruso-pandemija/)

Deivido Vilkoko gyvenimo kelias: dvasinio lyderio tapsmas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/deivido-vilkoko-gyvenimo-kelias-dvasinio-lyderio-tapsmas/)

Taro kortos kaip savęs ir pasaulio pažinimo instrumentas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/taro-kortos-kaip-saves-ir-pasaulio-pazinimo-instrumentas/)

Galimi tolimesni globalaus valdančiojo elito planai: pasaulinio masto kibernetinė ataka

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/galimi-tolimesni-globalaus-valdanciojo-elito-planai/)

Kodėl valdantieji žaidžia su skaičiumi "666"?

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/kodel-valdantieji-zaidzia-su-skaiciumi-666/)

Buvusios iliuminatų ordino narės Svali interviu apie sąmonės valdymo metodus ir Ordino tikslus

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/buv-iliuminatu-ordino-nares-svali-interviu-gregui-simanski-apie-samones-valdymo-metodus-ordine-jo-tikslus-ir-vatikano-vaidmeni-jame/)

Iliuminatų ordino veikimo metodai ir tikslai pagal buvusios Ordino narės Svali liudijimą

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/iliuminatu-ordino-veikimo-metodai-ir-tikslai-pagal-buvusios-ordino-nares-svali-liudijima/)

Klauso Schwabo požiūris į artimiausią žmonijos ateitį ir galimos alternatyvos

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/klauso-schwabo-poziuris-i-artimiausia-zmonijos-ateiti-ir-galimos-alternatyvos/)

Miguel'io Serrano ezoterinis hitlerizmas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/miguel-io-serrano-ezoterinis-hitlerizmas/)

Ideologinės fikcijos kaip pažinimą temdantys proto virusai: socializmo vertinimo pavyzdys

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/ideologines-fikcijos-kaip-pazinima-temdantys-proto-virusai-socializmo-vertinimo-pavyzdys/)

Nežemiškos civilizacijos

Šiek tiek apie Slaptosios kosminės programos ištakas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/this-is-a-blog-post-with-images2/)

Nežemiškų civilizacijų technologijos ir jų tyrimai

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/nezemisku-civilizaciju-technologijos-ir-ju-tyrimai/)

Slaptoji kosminė programa ir ryšiai su nežemiškomis civilizacijomis

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/slaptoji-kosmine-programa-ir-rysiai-su-nezemiskomis-civilizacijomis/)

Boydo Bushmano liudijimas 2014 m. apie nežemiškų civilizacijų atstovus (ateivius)

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/boydo-bushmano-liudijimas-2014-m-apie-nezemisku-civilizaciju-atstovus-ateivius/)

Žmonijos kelias į ateitį: lemiamas istorijos momentas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/zmonijos-kelias-i-ateiti-lemiamas-istorijos-momentas/)

Rusų kosmonauto Pavelo Popovičiaus liudijimas apie NSO

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/rusu-kosmonauto-pavelo-popoviciaus-liudijimas-apie-nso/)

Bendradarbiavimo su nežemiškomis civilizacijomis atskleidimo belaukiant

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/bendradarbiavimo-su-nezemiskomis-civilizacijomis-atskleidimo-belaukiant/)

Nežemiškų civilizacijų atstovų (ateivių) charakteristika ir klasifikacija

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/nezemisku-civilizaciju-atstovu-ateiviu-charakteristika-ir-klasifikacija/)

Buvęs Izraelio kosminės programos vadovas H. Ashdas gruodžio 4 d. pripažino, kad nežemiškų civilizacijų atstovai aktyviai bendradarbiauja su pasaulio vyriausybėmis

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/buves-izraelio-kosmines-programos-vadovas-h-ashdas-gruodzio-4-d-pripazino-kad-nezemisku-civilizaciju-atstovai-aktyviai-bendradarbiauja-su-pasaulio-vyriausybemis/)

JAV ir SSRS bendradarbiavimas šaltojo karo metais santykiuose su nežemiškomis civilizacijomis

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/jav-ir-rusijos-bendradarbiavimas-saltojo-karo-metais-bendram-veikimui-su-nezemiskomis-civilizacijomis/)

JAV insaiderio Miltono Williamo Cooperio biografija

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/jav-insaiderio-miltono-williamo-cooperio-biografija/)

Nežemiškas protas ir žmonijos ateitis

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/nezemiskas-protas-ir-zmonijos-ateitis/)

Antigravitaciniai erdvėlaiviai ir jų sukūrimą įgalinę ryšiai su nežemiško proto atstovais XX - XXI amžiuje

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/antigravitaciniai-erdvelaiviai-ir-ju-sukurima-igaline-rysiai-su-nezemisko-proto-atstovais-xx-xxi-amziuje/)

Ateivių įsiveržimo inscenizavimo planai

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/ateiviu-isiverzimo-inscenizavimo-planai/)

Bazės Mėnulyje?

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/bazes-menulyje/)

Nežemiškų civilizacijų tikslai Žemėje sprendžiant iš NSO stebėjimų XX a. antroje pusėje - XXI a. pradžioje

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/nezemisku-civilizaciju-tikslai-zemeje-sprendziant-is-nso-stebejimu-xx-a-antroje-puseje-xxi-a-pradzioje/)

Kodėl apie vadinamuosius ateivius, Žemėje atkurtus jų skraidymo aparatus kalba reliatyviai nedaug žmonių?

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/kodel-apie-vadinamuosius-ateivius-zemeje-atkurtus-ju-skraidymo-aparatus-kalba-reliatyviai-nedaug-zmoniu/)

Žymūs visuomenės ir politikos veikėjai apie ateivių realumą

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/zymus-visuomenes-ir-politikos-veikejai-apie-ateiviu-realuma/)

Ateivių egzistavimo atskleidimo mechanizmas aukščiausiuose politiniuose ir kariniuose sluoksniuose: Edgar Mitchell ir DeLonge atvejis

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/realus-ateiviu-veikimo-atskleidimo-mechanizmas-auksciausiuose-politiniuose-ir-kariniuose-sluoksniuose-edgar-mitchell-ir-delonge-atvejis/)

Dirbtiniai objektai Saulės sistemos planetose ir jų palydovuose

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/dirbtiniai-objektai-saules-sistemos-planetose-ir-ju-palydovuose/)

JAV astronautų Neilo Armstrongo ir Buzzo Aldrino nusileidimo Mėnulyje (1969 m. liepos 20 d.) aplinkybės

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/jav-astronautu-neilo-armstrongo-ir-buzzo-aldrino-nusileidimo-menulyje-1969-m-liepos-20-d-aplinkybes/)

Vienio dėsnis: informacija apie kontaktavimą su nežemiškų civilizacijų konfederacija, atstovaujama Ra (https://www.ateitiesaidas.lt/l/vienio-desnis-informacija-apie-kontaktavima-su-nezemisku-civilizaciju-konfederacija-atstovaujama-ra-bei-paciais-kontaktuotojais/)

Naujosios technologijos

Specialaus agento Richardo Doty informacija apie naująsias technologijas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/specialaus-agento-ricardo-docio-informacija-apie-naujasias-technologijas/)

Slaptosios vadovybės Vokietijoje patarėjo Timo informacija apie naująsias technologijas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/slaptosios-vadovybes-vokietijoje-patarejo-timo-informacija-apie-naujasias-technologijas/)

D. Wilkockas "Paskutinis žaidimas": naujosios technologijos

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/d-wilckockas-paskutinis-zaidimas-naujosios-technologijos/)

Corey Goode informacija apie technologijas, naudojamas slaptojoje kosminėje programoje

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/corey-goode-informacija-apie-neiprastas-technologijas-naudojamas-slaptojoje-kosmineje-programoje/)

D. Wilkockas apie naująsias technologijas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/d-wilkockas-apie-naujasias-technologijas/)

Bazė Nr. 51|2021 rugpjūčio 1 d.

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/baze-nr-51/)

Nascos tuneliai ir superkostiumo technologijos

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/nascos-tuneliai-ir-superkostiumo-technologijos/)

Programa "20 ir atgal"

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/programa-20-ir-atgal/)

Technologinis išgelbėjimas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/technologinis-isgelbejimas/)

Slaptosios bazės technologijos

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/slaptosios-bazes-technologijos/)

Požeminės bazės

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/pozemines-bazes/)

Technologijos, pagrįstos skaičiumi "3"

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/technologijos-pagristos-skaiciumi-3/)

Informacija apie ateivių technologijas Vatikane

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/informacija-apie-ateiviu-technologijas-vatikane/)

Kallidus planetos atkūrimas: naujųjų Žemės technologijų galia

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/kallidus-planetos-atkurimas-ir-naujuju-zemes-technologiju-galia/)

Nežemiškų civilizacijų technologijų artefaktų tyrimai

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/nezemisku-civilizaciju-artefaktu-likuciai-menulyje/)

Nuo mikročipų iki kibernetinės revoliucijos

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/nuo-mikrocipu-iki-kibernetines-revoliucijos/)

Slaptos kosminės programos ir technologinis išsigelbėjimas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/slaptos-kosmines-programos-ir-technologinis-issigelbejimas/)

Tuneliai ir superkostiumo technologijos

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/tuneliai-ir-superkostiumo-technologijos/)

Naujų technologijų mokymasis

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/nauju-technologiju-mokymasis/)

Mokymas apie informacinį lauką ir jo pagrindu kuriamos technologijos

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/mokymas-apie-informacini-lauka-ir-jo-pagrindu-kuriamos-technologijos/)

Technologijos, pritaikytos trims pirštams

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/technologijos-pritaikytos-trims-pirstams/)

Judėjimo didesniu už šviesos greitį technologijos

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/judejimo-didesniu-uz-sviesos-greiti-technologijos/)

Ateivių technologijų panaudojimas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/ateiviu-technologiju-panaudojimas/)

Įvadas į morfinio lauko teoriją

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/ivadas-i-morfinio-lauko-teorija/)

Kankorėžinės liaukos prabudimas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/kankorezines-liaukos-prabudimas/)

Žmogaus sąmonės potencialas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/zmogaus-samones-potencialas/)

Technologijos, pagrįstos delfinų elgesio tyrimais

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/technologijos-pagristos-delfinu-elgesio-tyrimais/)

Eksperimentai su ateivių hibridais

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/eksperimentai-su-ateiviu-hibridais/)

Ateiviai ir vakcinos

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/ateiviai-ir-vakcinos/)

Kūno meridianinių taškų elektrizacijos technologijos

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/kuno-meridianu-tasku-elektrizacijos-technologijos/)

Žmogaus-augalo hibrido kūrimas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/zmogaus-augalo-hibrido-kurimas/)

Gydymas informaciniame lauke

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/gydymas-informaciniame-lauke/)

Slepiamos medicinos technologijos

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/slepiamos-medicinos-technologijos/)

Radionika kaip gydymo technologija

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/radionika/)

Kvantinis kompiuteris kaip sąmonės ir technologijų simbiozės pavyzdys

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/kvantinis-kompiuteris-kaip-samones-ir-technologijos-simbiozes-pavyzdys/)

Nulinio taško energija ir pažangi judėjimo technologija

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/this-is-a-blog-post-with-images3/)

Davido Wilkocko informantų (žmonių, dirbusių slaptojoje kosminėje programoje) liudijimai apie naująsias technologijas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/davido-wilkocko-informantu-zmoniu-dirbusiu-slaptojoje-kosmineje-programoje-liudijimai-apie-naujasias-technologijas/)