Blogo įrašai

Pasaulio ir žmogaus samprata

Populiarus įvadas į hiperdimensinę fiziką pagal Davidą Wilkocką

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/populiarus-ivadas-i-hiperdimensine-fizika-pagal-davida-wilkocka/)

Teosofinė būties ir žmonijos evoliucijos samprata

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/teosofine-buties-ir-zmonijos-evoliucijos-samprata/)

Davidas Wilkockas: artėjanti kardinali žmonijos transformacija

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/this-is-a-blog-post-with-images7/)

Dvasinių būtybių (sielų) vaidmuo žmonijos gyvenime: dvasinio ir fizinio pasaulių sąveika

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/dvasiniu-butybiu-sielu-vaidmuo-zmonijos-gyvenime-dvasinio-ir-fizinio-pasauliu-saveika/)

Saulės sistemos padėtis Galaktikos centro atžvilgiu ir Saulės vaidmuo: naujasis pasaulėvaizdis

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/saules-sistemos-padetis-galaktikos-centro-atzvilgiu-ir-saules-vaidmuo-naujasis-pasaulevaizdis/)

Religijos, ideologijos, dvasiniai mokymai

Katalikiškasis tradicionalizmas ir ezoterizmas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/this-is-a-blog-post-with-images6/)

Krikščionybės kritikas Hermannas Deteringas apie šv. Paulių

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/krikscionybes-kritikas-hermannas-deteringas-apie-sv-pauliu/)

Egzoteologija: Mount Graham ir nežemiškų civilizacijų tyrimai

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/mount-graham-ir-nezemiskos-civilizacijos-kataliku-egzoteologija/)

Jėzaus Kristaus istoriškumo klausimas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/jezaus-kristaus-istoriskumo-klausimas/)

Žydų tauta ir judaizmas iki Bar Kochba sukilimo (132 - 135 m.)

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/zydu-tauta-ir-judaizmas-iki-ii-m-e-a/)

Obskurantizmo ir fanatizmo veidas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/krikscioniskojo-fanatizmo-veidas/)

Marcelino Iragui Redin: "Naujoji aušra: sąmonės nubudimas"

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/marcelino-redin-iragui-naujoji-ausra-samones-nubudimas/)

Pop. Jonas XXIII galimas dalykas buvo ezoterinių organizacijų nariu. Ar tai blogai savaime?

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/popiezius-jonas-xxiii-galimas-dalykas-buvo-ezoteriniu-paramasonisku-organizaciju-nariu/)

Katalikybė: viena ar kelios?

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/katalikybe-viena-ar-kelios/)

Religijų ir ideologijų konstravimo motyvacija: evangelizuotojo Billo Grahamo atvejis

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/religiju-ir-ideologiju-konstravimo-motyvacija-evangelizuotojo-billo-grahamo-atvejis/)

Algis Uždavinys: senovės egiptiečių būties samprata

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/algis-uzdavinys-senoves-egiptieciu-buties-samprata/)

Vlado Valbergo krikščionybės genezės koncepcija

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/vlado-valbergo-krikscionybes-genezes-koncepcija/)

Louis'o Lefebvre futurologija vaizdais: animacinio filmo "I, Pet Goat II" analizė

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/louis-o-lefebvre-istoriosofija-vaizdais-animacinio-filmo-i-pet-goat-ii-analize/)

Krikščionybės transformacijos neišvengiamumas: Giorgio Bongiovanni liudijimas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/krikscionybes-transformacijos-neisvengiamumas-giorgio-bongiovanni-liudijimas/)

Bažnyčia ir nežemiškos civilizacijos: vienas fragmentas iš XX a. 8 - o dešimtmečio

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/baznycia-ir-nezemiskos-civilizacijos-vienas-fragmentas-is-xx-a-8-o-desimtmecio/)

Vatikanas ir vadinamųjų ateivių klausimas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/vatikanas-ir-vadinamuju-ateiviu-klausimas/)

Ateiviai konservatyvių krikščionių akimis

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/ateiviai-konservatyviu-krikscioniu-akimis/)

Etniškumo teorijos

Tautiškumo (etniškumo) samprata pagal Nortautą Statkų

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/tautiskumo-etniskumo-samprata-pagal-nortauta-statku/)

Etniniai procesai pagal Julijaną Bromlėjų

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/etniniai-procesai-pagal-julijana-bromleju/)

Pasaulio istorija ir jos veiksniai

Naujas žmonijos moralinis standartas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/naujas-zmonijos-moralinis-standartas/)

Žydų tauta ir pasaulio istorijos procesas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/zydu-tauta-ir-pasaulio-istorijos-procesas/)

Masonai Alecho Karpentjero romane "Švietimo amžius"

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/masonai-alecho-karpentjero-romane-svietimo-amzius/)

Tradicionalizmas ir progresyvizmas pasaulio istorijos ir žmonijos ateities kontekste

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/tradicionalizmas-ir-progresyvizmas-pasaulio-istorijos-ir-zmonijos-ateities-kontekste/)

Transhumanizmas kaip scientistinės paradigmos ateities lūkesčių kvintescencija

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/transhumanizmas-kaip-scientistines-paradigmos-ateities-lukesciu-kvintescencija/)

Transpersonalinės psichologijos vaidmuo populiarinant holistinį pasaulėvaizdį

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/transpersonalines-psichologijos-vaidmuo-populiarinant-visuomeneje-holistini-pasaulevaizdi/)

2020 m. rudenį Rusijoje įvyks nacionalinė socialistinė revoliucija?

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/a2020-m-rusijoje-ivyks-nacionaline-socialistine-revoliucija/)

Peterio Lorenco romanas "Homunkulai"

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/homunkulai-peterio-lorenco-romane-1976-m/)

Žmonija perėjimo į naują epochą momente

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/zmonija-perejimo-i-nauja-epocha-momente/)

Pilietinio konflikto JAV pasaulėžiūrinis kontekstas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/pilietinio-konflikto-jav-pasauleziurinis-kontekstas/)

"Q" judėjimo ištakos ir pasaulėžiūra

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/q-judejimo-istakos-ir-pasauleziura/)

Kelios pastabos apie pasaulio galingųjų moralinę atsakomybę

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/kelios-pastabos-apie-pasaulio-galinguju-moraline-atsakomybe/)

Antroposofija: įspūdžiai perskaičius Bernardo Livehudo knygą " Žmogus ant slenksčio"

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/antroposofija-ispudziai-skaitant-bernardo-livehudo-knyga-zmogus-ant-slenkscio/)

Šiek tiek iš šiuolaikinės futurologijos ir konspirologijos apie koronaviruso pandemiją

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/siek-tiek-is-siuolaikines-futurologijos-ir-konspirologijos-apie-koronaviruso-pandemija/)

Deivido Vilkoko gyvenimo kelias: dvasinio lyderio tapsmas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/deivido-vilkoko-gyvenimo-kelias-dvasinio-lyderio-tapsmas/)

Taro kortos kaip savęs ir pasaulio pažinimo instrumentas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/taro-kortos-kaip-saves-ir-pasaulio-pazinimo-instrumentas/)

Galimi tolimesni globalaus valdančiojo elito planai: pasaulinio masto kibernetinė ataka

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/galimi-tolimesni-globalaus-valdanciojo-elito-planai/)

Kodėl valdantieji žaidžia su skaičiumi "666"?

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/kodel-valdantieji-zaidzia-su-skaiciumi-666/)

Buvusios iliuminatų ordino narės Svali interviu apie sąmonės valdymo metodus ir Ordino tikslus

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/buv-iliuminatu-ordino-nares-svali-interviu-gregui-simanski-apie-samones-valdymo-metodus-ordine-jo-tikslus-ir-vatikano-vaidmeni-jame/)

Iliuminatų ordino veikimo metodai ir tikslai pagal buvusios Ordino narės Svali liudijimą

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/iliuminatu-ordino-veikimo-metodai-ir-tikslai-pagal-buvusios-ordino-nares-svali-liudijima/)

Klauso Schwabo požiūris į artimiausią žmonijos ateitį ir galimos alternatyvos

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/klauso-schwabo-poziuris-i-artimiausia-zmonijos-ateiti-ir-galimos-alternatyvos/)

Miguel'io Serrano ezoterinis hitlerizmas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/miguel-io-serrano-ezoterinis-hitlerizmas/)

Ideologinės fikcijos kaip pažinimą temdantys proto virusai: socializmo vertinimo pavyzdys

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/ideologines-fikcijos-kaip-pazinima-temdantys-proto-virusai-socializmo-vertinimo-pavyzdys/)

Nežemiškos civilizacijos

Šiek tiek apie Slaptosios kosminės programos ištakas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/this-is-a-blog-post-with-images2/)

Nežemiškų civilizacijų technologijos ir jų tyrimai

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/nezemisku-civilizaciju-technologijos-ir-ju-tyrimai/)

Slaptoji kosminė programa ir ryšiai su nežemiškomis civilizacijomis

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/slaptoji-kosmine-programa-ir-rysiai-su-nezemiskomis-civilizacijomis/)

Boydo Bushmano liudijimas 2014 m. apie nežemiškų civilizacijų atstovus (ateivius)

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/boydo-bushmano-liudijimas-2014-m-apie-nezemisku-civilizaciju-atstovus-ateivius/)

Žmonijos kelias į ateitį: lemiamas istorijos momentas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/zmonijos-kelias-i-ateiti-lemiamas-istorijos-momentas/)

Rusų kosmonauto Pavelo Popovičiaus liudijimas apie NSO

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/rusu-kosmonauto-pavelo-popoviciaus-liudijimas-apie-nso/)

Bendradarbiavimo su nežemiškomis civilizacijomis atskleidimo belaukiant

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/bendradarbiavimo-su-nezemiskomis-civilizacijomis-atskleidimo-belaukiant/)

Nežemiškų civilizacijų atstovų (ateivių) charakteristika ir klasifikacija

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/nezemisku-civilizaciju-atstovu-ateiviu-charakteristika-ir-klasifikacija/)

Buvęs Izraelio kosminės programos vadovas H. Ashdas gruodžio 4 d. pripažino, kad nežemiškų civilizacijų atstovai aktyviai bendradarbiauja su pasaulio vyriausybėmis

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/buves-izraelio-kosmines-programos-vadovas-h-ashdas-gruodzio-4-d-pripazino-kad-nezemisku-civilizaciju-atstovai-aktyviai-bendradarbiauja-su-pasaulio-vyriausybemis/)

JAV ir SSRS bendradarbiavimas šaltojo karo metais santykiuose su nežemiškomis civilizacijomis

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/jav-ir-rusijos-bendradarbiavimas-saltojo-karo-metais-bendram-veikimui-su-nezemiskomis-civilizacijomis/)

JAV insaiderio Miltono Williamo Cooperio biografija

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/jav-insaiderio-miltono-williamo-cooperio-biografija/)

Nežemiškas protas ir žmonijos ateitis

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/nezemiskas-protas-ir-zmonijos-ateitis/)

Antigravitaciniai erdvėlaiviai ir jų sukūrimą įgalinę ryšiai su nežemiško proto atstovais XX - XXI amžiuje

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/antigravitaciniai-erdvelaiviai-ir-ju-sukurima-igaline-rysiai-su-nezemisko-proto-atstovais-xx-xxi-amziuje/)

Ateivių įsiveržimo inscenizavimo planai

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/ateiviu-isiverzimo-inscenizavimo-planai/)

Bazės Mėnulyje?

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/bazes-menulyje/)

Nežemiškų civilizacijų tikslai Žemėje sprendžiant iš NSO stebėjimų XX a. antroje pusėje - XXI a. pradžioje

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/nezemisku-civilizaciju-tikslai-zemeje-sprendziant-is-nso-stebejimu-xx-a-antroje-puseje-xxi-a-pradzioje/)

Kodėl apie vadinamuosius ateivius, Žemėje atkurtus jų skraidymo aparatus kalba reliatyviai nedaug žmonių?

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/kodel-apie-vadinamuosius-ateivius-zemeje-atkurtus-ju-skraidymo-aparatus-kalba-reliatyviai-nedaug-zmoniu/)

Žymūs visuomenės ir politikos veikėjai apie ateivių realumą

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/zymus-visuomenes-ir-politikos-veikejai-apie-ateiviu-realuma/)

Ateivių egzistavimo atskleidimo mechanizmas aukščiausiuose politiniuose ir kariniuose sluoksniuose: Edgar Mitchell ir DeLonge atvejis

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/realus-ateiviu-veikimo-atskleidimo-mechanizmas-auksciausiuose-politiniuose-ir-kariniuose-sluoksniuose-edgar-mitchell-ir-delonge-atvejis/)

Dirbtiniai objektai Saulės sistemos planetose ir jų palydovuose

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/dirbtiniai-objektai-saules-sistemos-planetose-ir-ju-palydovuose/)

JAV astronautų Neilo Armstrongo ir Buzzo Aldrino nusileidimo Mėnulyje (1969 m. liepos 20 d.) aplinkybės

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/jav-astronautu-neilo-armstrongo-ir-buzzo-aldrino-nusileidimo-menulyje-1969-m-liepos-20-d-aplinkybes/)

Vienio dėsnis: informacija apie kontaktavimą su nežemiškų civilizacijų konfederacija, atstovaujama Ra (https://www.ateitiesaidas.lt/l/vienio-desnis-informacija-apie-kontaktavima-su-nezemisku-civilizaciju-konfederacija-atstovaujama-ra-bei-paciais-kontaktuotojais/)

Naujosios technologijos

Specialaus agento Richardo Doty informacija apie naująsias technologijas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/specialaus-agento-ricardo-docio-informacija-apie-naujasias-technologijas/)

Slaptosios vadovybės Vokietijoje patarėjo Timo informacija apie naująsias technologijas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/slaptosios-vadovybes-vokietijoje-patarejo-timo-informacija-apie-naujasias-technologijas/)

D. Wilkockas "Paskutinis žaidimas": naujosios technologijos

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/d-wilckockas-paskutinis-zaidimas-naujosios-technologijos/)

Corey Goode informacija apie technologijas, naudojamas slaptojoje kosminėje programoje

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/corey-goode-informacija-apie-neiprastas-technologijas-naudojamas-slaptojoje-kosmineje-programoje/)

D. Wilkockas apie naująsias technologijas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/d-wilkockas-apie-naujasias-technologijas/)

Bazė Nr. 51|2021 rugpjūčio 1 d.

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/baze-nr-51/)

Nascos tuneliai ir superkostiumo technologijos

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/nascos-tuneliai-ir-superkostiumo-technologijos/)

Programa "20 ir atgal"

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/programa-20-ir-atgal/)

Technologinis išgelbėjimas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/technologinis-isgelbejimas/)

Slaptosios bazės technologijos

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/slaptosios-bazes-technologijos/)

Požeminės bazės

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/pozemines-bazes/)

Technologijos, pagrįstos skaičiumi "3"

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/technologijos-pagristos-skaiciumi-3/)

Informacija apie ateivių technologijas Vatikane

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/informacija-apie-ateiviu-technologijas-vatikane/)

Kallidus planetos atkūrimas: naujųjų Žemės technologijų galia

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/kallidus-planetos-atkurimas-ir-naujuju-zemes-technologiju-galia/)

Nežemiškų civilizacijų technologijų artefaktų tyrimai

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/nezemisku-civilizaciju-artefaktu-likuciai-menulyje/)

Nuo mikročipų iki kibernetinės revoliucijos

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/nuo-mikrocipu-iki-kibernetines-revoliucijos/)

Slaptos kosminės programos ir technologinis išsigelbėjimas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/slaptos-kosmines-programos-ir-technologinis-issigelbejimas/)

Tuneliai ir superkostiumo technologijos

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/tuneliai-ir-superkostiumo-technologijos/)

Naujų technologijų mokymasis

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/nauju-technologiju-mokymasis/)

Mokymas apie informacinį lauką ir jo pagrindu kuriamos technologijos

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/mokymas-apie-informacini-lauka-ir-jo-pagrindu-kuriamos-technologijos/)

Technologijos, pritaikytos trims pirštams

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/technologijos-pritaikytos-trims-pirstams/)

Judėjimo didesniu už šviesos greitį technologijos

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/judejimo-didesniu-uz-sviesos-greiti-technologijos/)

Ateivių technologijų panaudojimas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/ateiviu-technologiju-panaudojimas/)

Įvadas į morfinio lauko teoriją

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/ivadas-i-morfinio-lauko-teorija/)

Kankorėžinės liaukos prabudimas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/kankorezines-liaukos-prabudimas/)

Žmogaus sąmonės potencialas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/zmogaus-samones-potencialas/)

Technologijos, pagrįstos delfinų elgesio tyrimais

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/technologijos-pagristos-delfinu-elgesio-tyrimais/)

Eksperimentai su ateivių hibridais

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/eksperimentai-su-ateiviu-hibridais/)

Ateiviai ir vakcinos

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/ateiviai-ir-vakcinos/)

Kūno meridianinių taškų elektrizacijos technologijos

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/kuno-meridianu-tasku-elektrizacijos-technologijos/)

Žmogaus-augalo hibrido kūrimas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/zmogaus-augalo-hibrido-kurimas/)

Gydymas informaciniame lauke

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/gydymas-informaciniame-lauke/)

Slepiamos medicinos technologijos

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/slepiamos-medicinos-technologijos/)

Radionika kaip gydymo technologija

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/radionika/)

Kvantinis kompiuteris kaip sąmonės ir technologijų simbiozės pavyzdys

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/kvantinis-kompiuteris-kaip-samones-ir-technologijos-simbiozes-pavyzdys/)

Nulinio taško energija ir pažangi judėjimo technologija

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/this-is-a-blog-post-with-images3/)

Davido Wilkocko informantų (žmonių, dirbusių slaptojoje kosminėje programoje) liudijimai apie naująsias technologijas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/davido-wilkocko-informantu-zmoniu-dirbusiu-slaptojoje-kosmineje-programoje-liudijimai-apie-naujasias-technologijas/)

Lietuvos istorija: iki 1385 m.

Baltiškas asmenvardis, rastas ant VII a. sidabrinio žiedo Ispanijoje

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/baltiskas-asmenvardis-rastas-ant-vii-a-sidabrinio-ziedo-ispanijoje/)

Kęstučio sūnus Butautas Prahoje: baltiškasis Kęstutaičių patriotizmas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/kestucio-sunus-butautas-prahoje-baltiskasis-kestutaiciu-patriotizmas/)

"Chronografo" (1262 m.) su Sovijaus sakme reikšmė Lietuvos istorijai

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/chronografo-1262-m-su-sovijaus-sakme-reiksme-lietuvos-istorijai/)

Vilniaus genezė: XIII - XVI a. stačiatikių kapinių atradimo reikšmė

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/vilniaus-geneze-xiii-xvi-a-staciatikiu-kapiniu-atradimo-reiksme/)

Matas Pretorijus apie Prūsiją ir prūsus iki Vokiečių ordino užkariavimų

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/matas-pretorijus-apie-prusija-ir-prusus-iki-vokieciu-ordino-uzkariavimu/)

Sakralinės paskirties pastato likučiai Vilniuje

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/vaidiluciu-namai-trinapolyje-vilnius/)

Lietuvių diduomenės kapai Krėvoje

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/lietuviu-diduomenes-kapai-krevoje/)

XIII - XV a. kapinynas Vilniuje Bokšto gatvėje: lietuviai ir stačiatikybė

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/xiii-xv-a-kapinynas-vilniuje-boksto-gatveje-lietuviai-ir-staciatikybe/)

Perkūno šventykla Vilniuje Dlugošo išsigalvojimas?

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/perkuno-sventykla-vilniuje-dlugoso-issigalvojimas/)

Vykintas Vaitkevičius apie šventyklą Vilniaus arkikatedros vietoje

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/vykintas-vaitkevicius-apie-sventykla-vilniaus-arkikatedros-vietoje/)

Kuktiškių amuletas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/kuktiskiu-amuletas/)

Lietuvos istorija: 1385 - 1569 m.

Bandymai atkurti pagonybę Žemaitijoje 1440 m.?

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/bandymai-atkurti-pagonybe-zemaitijoje-1440-m/)

Liublino unijos sudarymo peripetijos

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/liublino-unijos-sudarymo-peripetijos/)

Gentinės lietuvių aristokratijos likimas arba LDK politinės (litvinų) tautos formavimasis XV - XVI a.: kunigaikščių Svirskių atvejis

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/gentines-lietuviu-aristokratijos-likimas-arba-ldk-politines-litvinu-tautos-formavimasis-xv-xvi-a-kunigaiksciu-svirskiu-atvejis/)

Lietuvos istorija: 1569 - 1795 m.

XVIII a. lietuvių valstiečių tikėjimas: tamsioji Mėnulio pusė

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/xviii-a-lietuviu-valstieciu-tikejimas-tamsioji-menulio-puse/)

Mangirdas Bumblauskas: Žemaitija sukrikščionėjo XVII a. pirmoje pusėje. Ar iš tiesų taip?

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/mangirdas-bumblauskas-zemaitija-sukrikscionejo-xvii-a-pirmoje-puseje-ar-is-tiesu-taip/)

"Lithpolonus" arba XVIII a. Marijampolės marijonų istorinės savimonės fragmentai

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/lithpolonus-arba-xviii-a-marijampoles-marijonu-istorines-savimones-fragmentai/)

Jotvingiai Baltarusijoje XVII a. antroje pusėje

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/jotvingiai-baltarusijoje-xvii-a-antroje-puseje/)

XVIII a. pabaigos Lietuva: dvarų, palivarkų, bajorkaimių ir nuo bajorų visiškai priklausomų valstiečių šalis

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/xviii-a-pabaigos-lietuva-dvaru-bajorkaimiu-bajoru-uzusieniu-ir-nuo-ju-visiskai-priklausomu-valstieciu-salis/)

Lietuvos istorija Žečpospolitos laikų Vilniaus universitete ir kolegijose

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/zecpospolitos-laiku-lietuvos-istorijos-samprata-vilniaus-universitete-ir-kolegijose/)

Tauragnai Žečpospolitos laikais

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/tauragnai-zecpospolitos-laikais/)

Baisogalos apylinkės Žečpospolitos laikais

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/baisogalos-apylinkes-zecpospolitos-laikais/)

Senoji baltų religija XVI - XVIII a. Lietuvoje

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/senosios-lietuviu-religijos-religijos-reliktai-xvi-xviii-a/)

Raganų teismo procesai XVIII a. Lietuvoje: vieno atvejo analizė

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/raganu-teismo-procesai-xviii-a-lietuvoje-vieno-atvejo-analize/)

Senojo baltiškojo tikėjimo ir gentinės tautinės tapatybės laikymosi atvejai Žemaitijoje XVII a. antroje pusėje

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/senojo-baltiskojo-tikejimo-ir-senosios-tautines-tapatybes-laikymasis-zemaitijoje-xvii-a-antroje-puseje/)

Senojo baltų tikėjimo reliktai Mažojoje Lietuvoje XVI - XVII a. pagal Matą Pretorijų

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/senojo-baltu-tikejimo-praktika-mazojoje-lietuvoje-xvi-xvii-a/)

Senojo baltų tikėjimo praktika Žemaitijoje XVI - XVII a. pagal Matą Pretorijų

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/senojo-baltu-tikejimo-praktika-zemaitijoje-xvi-xvii-a-pagal-mata-pretoriju/)

Lenkų civilizacija buvusiose rytinėse Žečpospolitos žemėse XIX a. ruso akimis

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/copy-of-lenku-civilizacija-buvusiose-rytinese-zecpospolitos-zemese-xix-a-ruso-akimis-2021-balandzio-26-d/)

XVI - XIX a. prancūzų požiūris į Lietuvą ir lietuvius

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/xvi-xix-a-prancuzu-poziuris-i-lietuva-ir-lietuvius/)

Masinio kryžių statymo pradžios klausimas Žemaitijos christianizacijos kontekste

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/masinio-kryziu-statymo-pradzios-klausimas-zemaitijos-christianizacijos-kontekste/)

Žydai Lietuvoje XVIII amžiuje pagal Gerschoną Hundertą

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/zydai-lietuvoje-xviii-amziuje/)

Liudijimai apie senojo lietuvių tikėjimo praktikavimą XVIII amžiuje Daukšių apylinkėse

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/liudijimai-apie-senojo-lietuviu-tikejimo-praktikavima-xviii-amziuje-dauksiu-apylinkese-marijampoles-raj/)

Lietuvos istorija: 1795 - 1883 m.

XVIII a. - XX a. pirmos pusės dievdirbystės ir sovietinio laikotarpio tautodailės palyginimas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/xviii-a-xx-a-pirmos-puses-dievdirbystes-ir-sovietinio-laikotarpio-tautodailes-palyginimas/)

Lietuvių valstiečių atsiminimai apie baudžiavą

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/lietuviu-valstieciu-atsiminimai-apie-baudziava/)

Baudžiava Kauno apskrityje (dešinioji Nemuno pusė) XIX a.

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/baudziava-kauno-apylinkese-xix-a/)

Baudžiava Kėdainių apskrityje XIX a.

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/baudziava-kedainiu-kraste-xix-a/)

Baudžiava Kupiškio valsčiuje XIX a.

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/baudziava-kupiskio-valsciuje-xix-a/)

Baudžiava Naujamiesčio valsčiuje XIX a.

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/baudziava-naujamiescio-valsciuje-xix-a/)

Baudžiava Viešintų krašte XIX a.

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/baudziava-viesintu-kraste-xix-a/)

Baudžiava Panevėžio apskrityje XIX a.

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/baudziava-panevezio-kraste-xix-a/)

Baudžiava Rokiškio krašte XIX a.

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/baudziava-rokiskio-apskrityje-xix-a/)

Baudžiava Prienų apylinkėse XIX a.

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/baudziava-prienu-apylinkese-xix-a/)

Baudžiava Seinų apskrityje XIX a.

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/baudziava-seinu-apskrityje-xix-a/)

Baudžiava Tauragės apskrityje XIX a.

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/baudziava-taurages-apskrityje-xix-a/)

Baudžiava Šiaulių apskrityje XIX a.

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/baudziava-siauliu-apskrityje-xix-a/)

Baudžiava Mažeikių apskrityje XIX a.

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/baudziava-mazeikiu-apskrityje-xix-a/)

Baudžiava Raseinių apskrityje XIX a.

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/baudziava-raseiniu-apskrityje-xix-a/)

Baudžiava Biržų apskrityje XIX a.

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/baudziava-birzu-apskrityje-xix-a/)

Baudžiava Zarasų apskrityje XIX a.

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/baudziava-zarasu-apskrityje-xix-a/)

Baudžiava Švenčionių apskrityje XIX a.

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/baudziava-svencioniu-apskrityje-xix-a/)

Baudžiava Utenos apskrityje XIX a.

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/baudziava-utenos-apskrityje-xix-a/)

Baudžiava Ukmergės apskrityje XIX a.

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/baudziava-ukmerges-apskrityje-xix-a/)

Baudžiava Žąslių apylinkėse XIX a.

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/baudziava-zasliu-apylinkese-xix-a/)

Petras Ruseckas apie liaudies girdymą degtine baudžiavos laikais XIX a.

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/petras-ruseckas-apie-liaudies-girdyma-degtine-baudziavos-laikais-xix-a/)

Baudžiava Alytaus apskrityje (dešinioji Nemuno pusė) XIX a.

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/baudziava-alytaus-apskrityje-desinioji-nemuno-puse-xix-a/)

Baudžiava Kauno apskrityje (kairioji Nemuno pusė) XIX a.

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/baudziava-kauno-apskrityje-kairioji-nemuno-puse-xix-a/)

Baudžiava Šakių apskrityje XIX a.

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/baudziava-sakiu-apskrityje-xix-a/)

Baudžiava Telšių ir Kretingos apskrityse XIX a.

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/baudziava-telsiu-ir-kretingos-apskrityse-xix-a/)

Petras Ruseckas apie baudžiavą Lietuvoje

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/petras-ruseckas-apie-baudziava-lietuvoje/)

Dvarininkų paternalizmas: valstiečių nuvertinimo ir žeminimo psichologinis pagrindas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/dvarininku-paternalizmas-kaip-ju-santykiu-su-valstieciais-psichologinis-ir-socialinis-pagrindas/)

Karališkųjų valstiečių gyvenimas Kėdainių krašte XIX a. viduryje: Mikalojaus Katkaus atsiminimai

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/karaliskuju-valstieciu-gyvenimas-kedainiu-kraste-xix-a-viduryje-mikalojaus-katkaus-atsiminimai/)

Lietuva ir 1830-1831 m. lenkų sukilimas: pasirinkimas tarp Vilniaus gubernijos ir Vilniaus vaivadijos statuso

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/lietuva-ir-1830-1831-m-lenku-sukilimas-pasirinkimas-tarp-vilniaus-gubernijos-ir-vilniaus-vaivadijos-statuso/)

1863 m. sukilimas Minčios apylinkėse (Utenos rajonas)

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/a1863-m-sukilimas-mincios-apylinkese-utenos-rajonas/)

1831 m. lenkų sukilimo dalyvis Jonas Goštautas apie Lietuvos bajorus ir valstiečius

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/a1831-m-lenku-sukilimo-dalyvis-jonas-gostautas-apie-lietuva-ir-lietuvius-valstiecius/)

Prof. Ignas Končius apie baudžiavos laikus Žemaitijoje

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/prof-ignas-koncius-apie-baudziavos-laikus-zemaitijoje/)

XIX a. pirmos pusės Žemaitijos socialiniai ir tautiniai santykiai vyskupo Valančiaus akimis

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/xix-a-pirmos-puses-zemaitijos-socialiniai-ir-tautiniai-santykiai-vyskupo-valancius-akimis/)

Vaižgantas apie baudžiavą Lietuvoje XIX a.

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/vaizgantas-apie-baudziava-lietuvoje-xix-a/)

Lietuva - Lenkijos Indija arba "Lenko katekizmas"

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/lietuva-lenkijos-indija-lenku-katekizmas-polskij-katekhizis/)

Čekų nacionalinio judėjimo veikėjas Františekas Palackis apie lenkų pretenzijas į ukrainiečių žemes

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/ceku-nacionalinis-veikejas-frantisekas-palackis-apie-lenku-veikeju-pretenzijas-i-ukrainieciu-zemes/)

Lenkų katalikų veikėjo kun. Zygmunto Szczęsny Felinskio požiūris (1858 m.) į lenkų tautą

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/lenku-kataliku-veikejo-kun-zygmunto-szczesny-felinskio-poziuris-1858-m-i-lenku-tauta/)

P. Proudhonas apie lenkų klausimą

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/p-proudhonas-apie-lenku-klausima/)

Lenkų civilizacija buvusiose rytinėse Žečpospolitos žemėse XIX a. ruso akimis

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/lenku-civilizacija-buvusiose-rytinese-zecpospolitos-zemese-xix-a-ruso-akimis/)

Andrius Ugianskis (1816 - 1870): radikalaus atsiribojimo nuo lenkų šalininkas ikiaušrinėje epochoje

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/andrius-ugianskis-1816-1870-radikalaus-atsiribojimo-nuo-lenku-salininkas-ikiausrineje-epochoje/)

Lietuviai "kirilicos epizode": pastangos išsivaduoti iš priklausomybės nuo lenkų

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/lietuviai-kirilicos-epizode-pastangos-issivaduoti-is-priklausomybes-nuo-lenku/)

Patikslintas Antano Mackevičiaus paveikslas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/patikslintas-antano-mackeviciaus-paveikslas/)

1863 m. sukilimo Lietuvoje sisteminė kiekybinė analizė

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/1863-m-sukilimo-lietuvoje-sistemine-kiekybine-analize/)

Lietuvos istorijos (1385 - 1883 m.) apžvalga

1795 - 1864 m. Lietuva kaip vidinė Lenkijos kolonija arba mintys apie XIX a. Lietuvos istoriją

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/1795-1864-m-lietuva-kaip-vidine-lenkijos-kolonija-arba-mintys-apie-xix-a-lietuvos-istorija/)

Lietuvos istorija: 1883 - 1918 m.

Lietuvos dvarininkų luominis egoizmas: Nalęcz-Gorskių giminės Žemaitijoje atvejis

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/lietuvos-aristokratijos-luomine-arogancija-nalecz-gorskiu-gimines-zemaitijoje-atvejis/)

Kunigų ideologinis nepakantumas prieš pirmąjį pasaulinį karą: kun. Juozo Šereivos atvejis

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/kunigu-ideologinis-nepakantumas-pries-pirmaji-pasaulini-kara-kun-juozo-sereivos-atvejis/)

Mikalojus Katkus apie lietuvių tautinį atgimimą XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje: atsiminimai

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/mikalojus-katkus-apie-lietuviu-tautini-atgimima-xix-a-pabaigoje-xx-a-pradzioje-atsiminimai/)

Žemaičių gyvensena, pasaulėjauta, pasaulėžiūra ir būdas XIX a. antroje pusėje - XX a. pradžioje

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/zemaiciu-gyvensena-pasaulejauta-pasauleziura-ir-budas-xix-a-antroje-puseje-xx-a-pradzioje/)

XIX a. pabaigos Anykščių krašto šviesuolis Jonas Navikas-Šmukštaras

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/xix-a-pabaigos-anyksciu-krasto-sviesuolis-jonas-navikas-smukstaras/)

Lietuvių tautos atgimimo prielaidos Vaižganto akimis

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/lietuviu-tautos-atgimimo-prielaidos-vaizganto-akimis/)

Vaižganto atsiminimai ir patyrimas kaip jo grožinių kūrinių pagrindas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/vaizganto-atsiminimai-ir-patyrimas-kaip-jo-groziniu-kuriniu-pagrindas/)

Vaižgantas apie tautinį lietuvių atgimimą savo kūrinyje "Gondingos kraštas"

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/vaizgantas-apie-tautini-lietuviu-atgimima-savo-kurinyje-gondingos-krastas/)

Raseinių krašto liaudies pasaulėžiūra XIX a. pabaigoje - XX a. pirmoje pusėje

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/raseiniu-krasto-liaudies-pasauleziura-xix-a-pabaigoje-xx-a-pirmoje-puseje/)

Žemaitija XIX a. pabaigoje vieno žemaičio prisiminimuose

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/zemaitija-xix-a-antroje-puseje-vieno-zemaicio-prisiminimuose/)

Lietuvos istorija: 1918 - 1940 m.

Ar planavo Lietuvos valdžia 1940 m. pirmoje pusėje konfliktą su RA karinėmis įgulomis?

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/ar-planavo-lietuvos-valdzia-1939-m-pabaigoje-1940-m-pradzioje-ra-igulu-uzpuolima-padedant-vokietijai/)

Jonas Šimkus apie tautininkų valdžios planus 1940 m. su Vokietijos pagalba likviduoti RA įgulas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/jonas-simkus-apie-tautininku-planus-1940-m-su-vokietijos-pagalba-likviduoti-ra-igulas/)

Vincas Vitkauskas apie Lietuvos santykius su Vokietija 1939 m. pabaigoje - 1940 m. pirmoje pusėje

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/vinco-vitkausko-informacija-apie-lietuvos-valdzios-santyki-su-vokietija-1939-m-pabaigoje-1940-m-pirmoje-puseje/)

Suomių istorikas S. Mylliniemi apie A. Smetonos orientaciją į Vokietiją 1940 m. pirmoje pusėje

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/suomiu-istorikas-s-mylliniemi-apie-a-smetonos-orientacija-i-vokietija-1940-m-pirmoje-puseje/)

Augustinas Povilaitis apie Lietuvos vyriausybės ir VSD bendradarbiavimą su Vokietija 1940 m.

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/vsd-direktorius-augustinas-povilaitis-apie-lietuvos-vyriausybes-ir-saugumo-bendradarbiavima-su-vokietija-1940-m/)

Lenkai tarpukario Lietuvoje: lietuviakalbės lietuvių tautos etnolingvistinė bazė

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/lenkai-tarpukario-lietuvoje-lietuviakalbes-lietuviu-tautos-lingvistine-ir-socialine-baze/)

Tautininkai ir tautinės mažumos: šalies lituanizacijos politika 1926 - 1940 m.

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/tautininkai-ir-lietuviu-tautinis-identitetas-1926-1940-m/)

Mikalojaus Katkaus kairuoliškumas ir laisvamaniška veikla nepriklausomoje Lietuvoje

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/mikalojaus-katkaus-kairuoliskumas-ir-laisvamaniska-veikla-nepriklausomoje-lietuvoje/)

Lietuvos Darbo jaunimo sąjungos ideologinės dilemos

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/lietuvos-darbo-jaunimo-sajungos-santykis-su-komunizmo-teorija-ir-praktika/)

Raseinių krašto liaudies pasaulėžiūra tarpukaryje

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/raseiniu-krasto-liaudies-pasauleziura-tarpukaryje/)

Lietuvos valdžia tarp SSRS ir Vokietijos 1939 m. pabaigoje - 1940 m. pirmoje pusėje

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/lietuvos-valdzia-tarp-ssrs-ir-vokietijos-1939-m-pabaigoje-1940-m-pirmoje-puseje/)

Tautininkų santykis su komunizmu ir SSRS Vinco Rastenio akimis

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/tautininku-santykis-su-komunizmu-ir-ssrs-vinco-rastenio-akimis/)

Lietuvos kariuomenės "R" planas 1939 - 1940 m. arba šiuolaikinės Lietuvos istoriografijos vienpusiškumas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/lietuvos-kariuomenes-r-planas-arba-siuolaikines-1939-1940-m-lietuvos-istoriografijos-bejegiskumas/)

Kas jis, paskutinysis Lietuvos kariuomenės vadas Vincas Vitkauskas?

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/vincas-vitkauskas-1890-1965-paskutinysis-kariuomenes-vadas-isdavikas-ar-lietuviu-tautos-patriotas/)

Sovietmečio Lietuvos istorikai apie Lietuvą 1938 - 1940 m.

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/n/)

Kai kurie liudijimai apie Vokietijos "nesuinteresuotumą" Lietuva 1939-1940 m.

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/kai-kurie-liudijimai-apie-vokietijos-nesuinteresuotuma-lietuva-1939-1940-m/)

Papildomi argumentai dėl VSD vadovybės ir kai kurių aukščiausių Lietuvos pareigūnų orientacijos 1939 - 1940 m. į Vokietiją: Petro Vitulskio atvejis

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/papildomi-argumentai-del-prezidento-vsd-vadovybes-ir-kai-kuriu-kitu-auksciausiu-lietuvos-pareigunu-orientacijos-1939-1940-m-i-vokietija-petro-vitulskio-atvejis/)

Kazio Maruko romanas "Žaliakalny šluoja gatves" kaip prieškario socialinių ir ideologinių realijų atspindys

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/kazio-maruko-romanas-zaliakalny-sluoja-gatves-kaip-prieskario-atspindys/)

Lietuvos pilietinis karas 1919 - 1920 m.

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/lietuvos-pilietinis-karas-1919-1920-m/)

Lietuvos istorija: 1940 - 1990 m.

Ateizmo diegimo sovietmečiu istorinė prasmė

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/ateizmo-diegimo-sovietmeciu-istorine-prasme/)

Tragiškasis pokaris ir lietuvių tautos išlikimo strategijos

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/tragiskasis-pokaris-ir-lietuviu-tautos-islikimo-strategijos/)

Partizanai ir socialinis teisingumas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/partizanai-ir-socialinis-teisingumas/)

Kazys Sideravičius: įsitikinęs komunistas ir lietuvis

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/kazys-sideravicius-isitikines-komunistas-ir-lietuvis/)

Jono Ragausko kunigystės atsisakymo motyvai

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/jono-ragausko-kunigystes-atsisakymo-motyvai/)

Keli momentai iš Mykolo Krupavičiaus bendradarbiavimo su sovietų valdžia 1940 - 1941 m.

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/krikscioniu-demokratu-lyderio-mykolo-krupaviciaus-santykiai-su-komunistais-1940-1941-m/)

Juozas Baltušis apie Lietuvą Sovietų Sąjungos sudėtyje

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/juozas-baltusis-apie-lietuva-sovietu-sajungos-sudetyje/)

Istorikė Aldona Gaigalaitė apie savo darbą sovietiniais laikais: keli epizodai

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/istorike-aldona-gaigalaite-apie-savo-darba-sovietiniais-laikais/)

Stribų (liaudies gynėjų) savirefleksijos atspindžiai Vytauto Petkevičiaus romane "Apie duoną, meilę ir šautuvą"

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/stribu-liaudies-gyneju-savirefleksijos-atspindziai-vytauto-petkeviciaus-romane-apie-duona-meile-ir-sautuva/)

Sovietinio laikotarpio liaudies menas: laisvinimosi iš bažnytinio meno kanono pirmieji vaisiai (iki 1966 m.)

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/sovietinio-laikotarpio-liaudies-menas-laisvinimosi-is-baznytinio-meno-kanono-vaisiai-kaip-galimybe-isreiksti/)

Antikomunistinis ginkluotas pasipriešinimas Tauragnų apylinkėse

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/antikomunistinis-ginkluotas-pasipriesinimas-tauragnu-apylinkese/)

Lietuviai komunistai ir lietuvių tauta: Kazio Sideravičiaus (1907 - 1971) atvejis

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/lietuviai-komunistai-ir-lietuviu-tauta-kazio-sideraviciaus-1907-1971-atvejis/)

Mindaugo Pociaus "Kita Mėnulio pusė" arba antikomunistinis ginkluotas pasipriešinimas pokario Lietuvoje

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/mindaugo-pociaus-kita-menulio-puse-arba-antikomunistinis-ginkluotas-pasipriesinimas-pokario-lietuvoje/)

Lietuviškumo variantai ir jų istorinės projekcijos

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/lietuviskumo-variantai-ir-ju-istorines-projekcijos/)

Ateizmo intelektualinė galia ir bejėgiškumas: Algimanto Žilinsko atvejis

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/ateizmo-intelektualine-galia-ir-bejegiskumas-algimanto-zilinsko-atvejis/)

Kita krepšininko ir gydytojo Leono Petrausko gyvenimo Mėnulio pusė

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/kita-krepsininko-ir-gydytojo-leono-petrausko-gyvenimo-menulio-puse/)

Justinas Marcinkevičius ir krikščioniškasis tikėjimas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/justinas-marcinkevicius-ir-tikejimas/)

Algirdas Pagareckas: kunigystės atsisakymo motyvai

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/algirdas-pagareckas-kunigystes-atsisakymo-motyvai/)

Ateizmas sovietinėje Lietuvoje: Vytauto Starkaus atvejis

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/ateizmas-sovietineje-lietuvoje-vytauto-starkaus-atvejis/)

Dėl kun. Mykolo Krupavičiaus laiško prezidentui Justui Paleckiui 1940 m.

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/kun-mykolo-krupaviciaus-laiskas-prezidentui-justui-paleckiui-1940-m/)

Lietuvos istorija: nuo 1990 m.

Lietuvių pasaulėžiūrinė įvairovė XXI a. pradžioje

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/this-is-a-blog-post-with-images5/)

"Landsberginė Lietuva": fikcija ar realybė?

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/landsbergine-lietuva-fikcija-ar-realybe/)

Lietuva rinkimų išvakarėse

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/lietuva-rinkimu-isvakarese/)

Lietuviakalbės lietuvių tautos ardymas: tautinių katalikų ir tautininkų atsakomybės klausimas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/lietuviakalbes-lietuviu-tautos-naikinimas-atsakomybes-klausimas/)

Nacionalinio susivienijimo tikslas katalikiškos Lietuvos atkūrimas?

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/nacionalinio-susivienijimo-tikslas-katalikiskos-lietuvos-atkurimas/)

Lietuvos dabarties istorinė refleksija stebėtojo iš šalies žvilgsniu

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/lietuvos-praeitis-ir-dabarties-aktualijos-stebetojo-is-salies-zvilgsniu/)

Lenkijos lietuvio Vytauto Rėkaus liudijimai apie Lenkijos pastangas sulenkinti Lietuvą

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/lenkijos-lietuvio-vytauto-rekaus-liudijimai-apie-lenkijos-pastangas-sulenkinti-lietuva/)

Kelios mintys gegužės 3 -osios dienos proga

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/kelios-mintys-geguzes-3-osios-dienos-proga/)

Aukų prasmė

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/auku-prasme/)

Lietuvos istorijos (nuo 1883 m.) apžvalga

Lietuvių tauta naujaisiais laikais: istorinio proceso logika

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/lietuviu-tauta-naujaisiais-laikais-istorinio-proceso-ideologines-prielaidos/)

Lietuvos istorija: istoriosofinis žvilgsnis

Lietuvių tautos christianizacijos procesas

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/this-is-a-blog-post-with-images4/)

Pasaulėžiūra ir Lietuvos istorijos interpretacijos: kelios pastabos

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/pasauleziura-ir-lietuvos-istorijos-interpretacijos-kelios-pastabos/)

Lietuvių tauta ir krikščionybė: istorinės sąveikos metmenys

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/lietuviu-tauta-ir-krikscionybe-istorines-saveikos-metmenys/)

Apie bandymą pasukti istorijos ratą atgal

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/apie-bandyma-pasukti-istorijos-rata-atgal/)

Kelios mintys apie lietuvių etnoso kaitą istorijos eigoje

(https://www.ateitiesaidas.lt/l/kelios-mintys-apie-lietuviu-etnoso-kaita-istorijos-eigoje/)