Naujausi blog įrašai


Mykolo Krupavičiaus, S. Kalvarijos Romos katalikų parapijos klebono memorandumas katalikų su komunistais bendradarbiavimo reikalu (1940 m. spalis): Socijalinis teisingumas, kova už skriaudžiamą ir išnaudojamą žmogų, už įvedimą lygybės ir teisingesnio turto padalinimo raudonu siūlu tęsiasi per visą krikščionijos gyvenimą. Krupavičius daro išvadas:...

Įprastinės moralės normos, Vakarų pasaulyje paprastai išreiškiamos vadinamuoju dekalogu - negatyviais įsakymais nemeluok, nevok, nepaleistuvauk, nežudyk, gerbk savo tėvą ir motiną ir pan. - tėra orientyrai, rėmai, kuriais įmanoma vadovautis tik tos visuomenės, kurioje jie funkcionuoja interpretaciniuose rėmuose, kurie numato jų taikymo ribas. Pav....

BLOGAS

 

Tinklapyje aptariama pasaulio ir Lietuvos praeitis bei dabarties aktualijos šiuo metu žmonijos išgyvenamo perėjimo iš grubaus materialistinio mąstymo į informacinį-energetinį-dvasinį realybės supratimą atsivėrimo nežemiškoms civilizacijoms kontekste