LIETUVOS ISTORIJA: IKI 1385 M.

 

Pristatysime konspekto (bei tiesioginio citavimo) forma istoriko Dariaus Barono straipsnį "Perkūno šventykla Vilniuje: senų mitų ir naujų mokslinių tyrimų nedermė" (Naujasis židinys-aidai, 2012, Nr. 7, p. 442 - 447). D. Baronas, remdamasis šių laikų archeologiniais tyrimais (pradedant archeologo Gedimino Vaitkevičiaus publikacijomis, kurios šiuo...

Ar iš tiesų pagoniškoje Lietuvoje būta mūrinės sakralinės architektūros. Informacija apie tai nevienareikšmė. XVI - XVIII a. istorikai ir kronikininkai rodos tuo neabejojo, kaip ir XIX a. pirmos pusės istorikai romantikai. Vėlesni istorikai tokią versiją atmetė. Archeologai rodos taip pat neapsitiko mūrinių sakralinių pastatų likučių.