LIETUVOS ISTORIJA: IKI 1385 M.

 

Čia pateiksime archeologo ir mitologo prof. Vykinto Vaitkevičiaus nuomonę apie galimą senojo lietuvių tikėjimo šventyklą dabartinės Vilniaus arkikatedros vietoje. Ši jo nuomonė buvo išsakyta vienos iš jo pravestos ekskursijos, skirtos Šventaragio slėnio istorijai ir mitologijai (programa "Vykinto keliai"), metu.

Pristatysime konspekto (bei tiesioginio citavimo) forma istoriko Dariaus Barono straipsnį "Perkūno šventykla Vilniuje: senų mitų ir naujų mokslinių tyrimų nedermė" (Naujasis židinys-aidai, 2012, Nr. 7, p. 442 - 447). D. Baronas, remdamasis šių laikų archeologiniais tyrimais (pradedant archeologo Gedimino Vaitkevičiaus publikacijomis, kurios šiuo...

Ar iš tiesų pagoniškoje Lietuvoje būta mūrinės sakralinės architektūros. Informacija apie tai nevienareikšmė. XVI - XVIII a. istorikai ir kronikininkai rodos tuo neabejojo, kaip ir XIX a. pirmos pusės istorikai romantikai. Vėlesni istorikai tokią versiją atmetė. Archeologai rodos taip pat neapsitiko mūrinių sakralinių pastatų likučių.