LIETUVOS ISTORIJA: 1940 – 1990 M.

 

Ateizmas sovietmečiu Lietuvoje buvo natūrali pasaulėžiūrinė alternatyva daugumos gyventojų išpažįstamai - tegul nemažai daliai tik kaip paveldėtą tradiciją - katalikybei. Ne tik ateizmo protegavimas iš valdžios pusės, draudimas vykdyti katalikišką propagandą ir apskritai nemažas spaudimas Bažnyčiai buvo ateistinių pažiūrų plitimo sovietmečio...

Algirdas Pagareckas (g. 1934 m.) 1962 m. metė kunigystę. Kas žinoma apie šį žmogų? Viešai prieinamuose šaltiniuose, internete, ne tiek jau daug. Jo autobiografinėje knygoje "Gyvenimas ar sutana" (Vilnius: Mintis, 1966) galime perskaityti, jog jis gimė ir/arba augo Panevėžyje, baigė vidurinę mokyklą, tarnavo tarybinėje kariuomenėje. Augo labai...

Banali tiesa, jog lietuviai nėra vienodi. Ir tai pasakytina ne tik apie politines, ideologines, kultūrines pažiūras, madas, įvairiausius kasdieninės gyvensenos momentus. Ne, mums rūpi istoriškai susiformavę, sąlyginai stabilūs, lietuvio tipai, su pastoviais ne vieną dešimtmetį išliekančiais pažiūrų ir elgsenos elementų kompleksais. Tokius lietuvių...

Neaiškios lietuvių tautos ateities perspektyvoje būtų pats metas visoms lietuvių politinėms ir ideologinėms grupėms nustoti tampyti "antklodę" į savo pusę, kategoriškai stengiantis įamžinti sau mielą grupuotę istorijoje. Vietoj to geriau būtų, vadovaujantis lietuvišku instinktu, nuogos tiesos akimis pažvelgti į savo bendrą istoriją vardan lietuvių...

Konspekto su paaiškinimais forma pristatysime partizano Balio Grašio atsiminimus (Partizano Balio Grašio atsiminimai. - Užrašė ir parengė Živilė Driskiuvienė // Tauragnai. - Vilnius: Versmė, 2005). Atsiminimuose atsiskleidžia partizanų socialinė izoliacija ir jų kovos beviltiškumas antikomunistinio ginkluoto pasipriešinimo antrajame etape, kai...