LIETUVOS ISTORIJA: 1940 – 1990 M.

 

Ateizmas sovietmečiu Lietuvoje buvo natūrali pasaulėžiūrinė alternatyva daugumos gyventojų išpažįstamai - tegul nemažai daliai tik kaip paveldėtą tradiciją - katalikybei. Ne tik ateizmo protegavimas iš valdžios pusės, draudimas vykdyti katalikišką propagandą ir apskritai nemažas spaudimas Bažnyčiai buvo ateistinių pažiūrų plitimo sovietmečio...

Algirdas Pagareckas (g. 1934 m.) 1962 m. metė kunigystę. Kas žinoma apie šį žmogų? Viešai prieinamuose šaltiniuose, internete, ne tiek jau daug. Jo autobiografinėje knygoje "Gyvenimas ar sutana" (Vilnius: Mintis, 1966) galime perskaityti, jog jis gimė ir/arba augo Panevėžyje, baigė vidurinę mokyklą, tarnavo tarybinėje kariuomenėje. Augo labai...

Česlovas Kavaliauskas (1923 - 1997) - kunigas, teologas, poetas, Biblijos vertėjas, įšventintas į kunigus 1946 m., suimtas 1950 m., kalėjęs Norilsko ir Magadano srities lageriuose, buvęs vienu iš Norilsko politinių kalinių sukilimo vadų, grįžęs į Lietuvą visą gyvenimą praleido mažose (daugiausia Kaišiadorių vyskupijos) parapijose. Lietuvos...

Mindaugas Tomonis (1940 - 1975) - gilus mąstytojas ir poetas, tragiškai žuvęs po traukinio ratais 1975 m. Technikos mokslų disertaciją apsigynęs ir paveldosaugos srityje sovietmečiu dirbęs, Mindaugas Tomonis visa savo esybe buvo pasinėręs ir visą laisvą laiką skyrė filosofijos studijoms bei integralios, harmoningos pasaulėžiūros susiformavimui. Ir...

Banali tiesa, jog lietuviai nėra vienodi. Ir tai pasakytina ne tik apie politines, ideologines, kultūrines pažiūras, madas, įvairiausius kasdieninės gyvensenos momentus. Ne, mums rūpi istoriškai susiformavę, sąlyginai stabilūs, lietuvio tipai, su pastoviais ne vieną dešimtmetį išliekančiais pažiūrų ir elgsenos elementų kompleksais. Tokius lietuvių...

Filosofas Romualdas Ozolas (1939 - 2015), vienas iš Sąjūdžio lyderių ir Lietuvos vadovų nepriklausomybės įtvirtinimo laikotarpiu, sovietmečiu, užimdamas svarbias Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pirmininko padėjėjo, "Minties" leidyklos vieno iš vadovų bei dėstydamas Vilniaus universitete filosofiją, vaidino nemenką Lietuvos kultūrinio ir visuomeninio...