NAUJOSIOS TECHNOLOGIJOS

 

Pristatysime naujausius mokslininkų atradimus ir technologijas bei prietaisus, susijusius su laisvosios (gravitacinės ar nulinio taško) energijos panaudojimu, kelionėmis laike, teleportacija, materializacija ir dematerializacija, naujausiais komunikavimo ir gydymo būdais.

Yra faktų, kurie rodo, kad valdžią ir galią turintis pasaulio elitas naudoja gydymo, judėjimo, sąmonės (mąstymo) keitimo, energijos išgavimo, medžiagos replikavimo ir kitokias technologijas, kurios neprieinamos ir net nežinomos absoliučiai daugumai Žemės gyventojų. Šiame tekste pristatomi liudijimai apie tokias technologijas iš asmenų, kurie...