PASAULIO ISTORIJA IR JOS VEIKSNIAI

 

Kas charakterizuoja pasaulio istorijos sampratą - cikliškumas, nuoseklus kilimas civilizacijos pažangos pakopomis ar progresas, pertraukiamas katastrofų ir kataklizmų? Aiškinsimės istorinių erų ir civilizacijų kaitos dvasinius, ideologinius ir gamtinius veiksnius, ypatingą dėmesį skirdami krikščioniškajai erai - paskutiniesiems dviems tūkstančiams metų - bei jos pagrindu susiformavusiai sekuliariai vakarų civilizacijai su jos naujųjų laikų ideologinėmis srovėmis (socializmu, komunizmu, liberalizmu ir kt.). Mūsų dėmesio lauke bus taip pat vakarų civilizacijos peraugimo į globalią civilizaciją XX - XXI a. sandūroje eiga, pasaulio globalėjimo pasaulėžiūrinės, kultūrinės ir technologinės apraiškos. 

Miguel'is Serrano (1917 - 2009) - šiek tiek neįprastas reiškinys. Tai be galo daugiašakė asmenybė - rašytojas, kultūrologas, naujo mokymo - ezoterinio hitlerizmo - kūrėjas, o taip pat ilgametis Čilės diplomatas. Čilietis, gimęs ir užaugęs Čilėje, nors ir turintis europietiškų šaknų, tiek susižavi nacionalsocializmu, kad tampa jo adeptu ir vienu...

Ką reiškia žinutės pareigūnų viešuose socialinių tinklų įrašuose su skaičiumi "666", kuris krikščionių, ir šiuo metu sudarančių labai didelę pasaulio gyventojų dalį, nuomone yra Antikristo ženklas ir reiškia perėjimą į naują, jo erą? Štai netikėtai prieš dvi dienas per Australijos aukštų vadovų pasisakymo per televiziją metu pasigirdo balsas, kuris...