LIETUVOS ISTORIJA: 1883 – 1918 M.

 

Konspekto su paaiškinimais forma pristatysime Vaižganto kūrinį "Pragiedruliai: vaizdai kovos dėl kultūros" (Vilnius: Vaga, Kn. 2: Vaduvų kraštas, 1969). Šiame Vaižganto kūrinyje puikiai atskleidžiama lietuvių valstiečių motyvacija laikyti laikyti save lietuviais, kitaip sakant - jų lietuviškumo ištakos, šaknys. O tai visų pirma kūdikystėje ir...

Konspekto su paaiškinimais forma pristatysime fiziko, etnografo, kraštotyrininko ir žymaus visuomenės veikėjo prof. Igno Končiaus (1886 - 1975) knygą "Žemaičio šnekos" (Vilnius: Vaga, 1996), pirmą kartą išleistą 1961 m. Londone, lietuviškoje leidykloje "Nida". Žemaitijoje gimęs ir visą gyvenimą žemaičiu save laikęs Ignas Končius kaip niekas kitas...

Konspekto su paaiškinimais forma pristatysime Mikalojaus Katkaus atsiminimus (Katkus Mikalojus. Raštai: Balanos gadynė. - Iš liaudies kūrybos, iš atsiminimų, straipsniai, laiškai. - Vilnius: Vaga, 1965). Mikalojus Katkus (1852 - 1944) labiausiai išgarsėjo savo memuarinio pobūdžio su gausiai panaudota etnografine medžiaga kūriniu "Balanos gadynė",...