LIETUVOS ISTORIJA: 1385 – 1569 M.

 

Kaip žinome, Žemaitijos christianizacija buvo sudėtinga. Dėl komplikuotų santykių su Vokiečių Ordinu, 1387 m. krikštas Žemaitijos neapėmė. Krikšto akciją Vytautas ir Jogaila pravedė 1413 m. Tačiau tuomet galėjo būti pakrikštyta tik dalis bajorų. Masinis žemaičių krikštas buvo pravestas 1416 - 1417 m. po Konstancos susirinkimo. 1417 m. įsteigta...