PASAULIO IR ŽMOGAUS SAMPRATA

 

Kas yra būtis, kokiu pavidalu - materialiu, dvasiniu, energetiniu ar infomaciniu - ji egzistuoja, kokia jos struktūra ir kokia žmogaus vieta joje? Į šiuo klausimus galimas monistinis - panteistinis, spiritualistinis, materialistinis - arba dualistinis atsakymas. Stipriai dualizmu nuspalvintas krikščionybės pasaulėvaizdis. Aiškinsimės ir kitų ideologinių, religinių, ezoterinių doktrinų filosofinius aspektus, o taip pat vis dar įtakingos materialistinės gamtamokslinės paradigmos bei nuo XX a. antros pusės sparčiai ją išstumiančios holistinės pasaulėžiūros santykį su ezoterinių doktrinų išpažįstamu emanaciniu evoliucionizmu, pasaulį laikant Absoliuto apraiška.  

Teosofijos mokymas, inspiruotas Elenos Blavatskajos ir atstovaujamas visų pirma 1875 m. įkurtos Draugijos, išsikėlusios tikslus sukurti visuotinės žmonijos brolijos branduolį, tyrinėti senąsias ir šiuolaikines religijas, filosofijas ir mokslus bei paslaptingus gamtos dėsnius ir psichines jėgas, išaugo į plačiai išsišakojusį medį. Veikia gausybė E....

Kalba eina apie neišvengiamą mūsų Saulės sistemos transformaciją. Pakėlimas ir energetinis poslinkis - tai pokyčiai šiuo metu vykstantys visame pasaulyje ir apimantys ne tik atskirus žmones, bet ir planetą bei Saulės sistemą ir pačią Galaktiką. Wilkockas, remdamasis nežemiškų sąmoningų būtybių (tokių kaip Ra) informacija, gauta čenelingo būdu, o...