LIETUVOS ISTORIJA: NUO 1990 M.

 

Čia aptarsime Lietuvos geopolitinė orientacijos, politines bei kultūrines aktualijas žmonijos šiuo metu išgyvenamo perėjimo iš materialistinio mąstymo į informacinį-energetinį-dvasinį realybės supratimą atsivėrimo nežemiškoms civilizacijoms kontekste. Bandysime suformuluoti lietuvių tautos išlikimo bei sėkmingo tolesnio vystymosi būdus.

Sudėtingas yra tyrinėtojų darbas kai turima reikalo su visuomenės egzistenciją pagrindžiančiomis tiesomis, vaizdiniais, simboliais. Ar kišti savo šaltą, bejausmį proto skalpelį prie vienos ar kitos visuomenės brangios tiesos, įvykio, reiškinio ir imtis jį preperuoti, su grėsme, kad paaiškės jį buvus gerokai ne tokiu, kokiu jį mato visuomenė? Sunkus...

Šie pamąstymai ne apie Lenkijos 1791 m. gegužės 3 - osios konstituciją, kurios santykis su Lietuva gerai žinomas - ji ten paprasčiausiai neminima (ir net 1791 m. spalio 20-osios vadinamasis "Abiejų Tautų įžadas" nieko nekeičia - jame Lenkijos Karalystė ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė suvokiamos kaip viena tėvynė - Lenkijos Respublika). Tad...

Visą gyvenimą domėjausi istorija, sukaupiau nemažai šios srities žinių, tačiau nesu įsipareigojęs jokiai vieną ar kitą istorinės savimonės formavimo politiką diegiančiai grupuotei ("kamarilijai"). Taip pat neturiu įsipareigojimų ir politinėms, ideologinėms bei religinėms grupuotėms. Gyvenimas tiek sovietmečiu, tiek dabar - postsovietiniais laikais...

Įdomių dalykų galima rasti internete... Krikščioniškosios kultūros instituto viešųjų ryšių atstovas video, pavadintame "Balsuok prieš liberal-komunistinę revoliuciją", aistringai ragina balsuoti už Nacionalinį susirinkimą. Įdomiausia jo argumentacija, kurioje gerai atsiskleidžia jo (ir Nacionalinio susirinkimo?) Lietuvos istorijos samprata ir...

Rinkimų rezultatus žinome. Iš principo jie nenustebino. Konservatorių ir liberalų pergalė (tegul ir tik pirmame ture) dėsninga, atsižvelgiant į tuos procesus, kurie Lietuvoje vyksta jau trisdešimt metų. Dabar svarbiau susivokti situacijoje. Ką reiškia liberalų ir suliberalėjusių konservatorių pergalė? Ar kalba eina tik apie kanapių legalizavimą,...

Kokią situaciją mes turime 2020 m. rinkimų į Seimą išvakarėse? Turime kelias vadinamąsias sistemines - "didžiąsias" - partijas, kurios neabejotinai pateks į Seimą ir mažąsias - autsaideres - kurioms iš anksto numatytas pralaimėtojų statusas. Tik didžiųjų partijų galimybes aptarinėja didžioji spauda, televizija, radijas, didieji internetiniai...

Dažnai politinėse diskusijose išgirstame frazę -"landsberginė Lietuva". Sakoma: buvo tarpukario Lietuva ("smetoninė" Lietuva), buvo sovietinė Lietuva ir štai - landsberginė Lietuva, ją suvokiant kaip režimą, egzistuojantį nuo 1990 m. iki šių dienų. Tai ar egzistuoja/egzistavo tokia "landsberginė Lietuva"? Žinoma, pirmiausia reiktų išsiaiškinti kokį...

Prieš pradėdami kalbėti apie šiuolaikinės lietuvių visuomenės pasaulėžiūrines ir ideologines nuostatas bei jų įtaką lietuvių identitetui ir potencialioms Lietuvos geopolitinėms orientacijoms, apsibrėžkime svarbiausius analizės markerius. Prieš suformuluojant juos galima pastebėti, kad žmonių nuostatas apibrėžia jų realybės plačiąja prasme samprata,...