ETNIŠKUMO TEORIJOS

 

Konspekto (bei tiesioginio citavimo) su paaiškinimais forma pristatysime Julijano Bromlėjaus (Юльян В. Бромлей) knygą "Очерки теории этноса" (Москва: Наука, 1983). J. Bromlėjus (1921 - 1990) buvo žymus rusų (sovietinis) etnografas, etnologas, istorikas, profesorius. 1956 m. apsigynė kandidatinę disertaciją, o 1965 m. - daktarinę iš kroatų etninės...