LIETUVOS ISTORIJA: 1569 – 1795 M.

 

Konspekto su paaiškinimais forma pristatysime vieną iš raganų teismų procesų, kuriam vietos skirta šaltinių rinkinyje "Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai" (Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, T. 4: XVIII amžius, 2005). Tai 1746 m. liepos 8 d. Jono Steižio parodymai apie jo motinos ir jo paties raganavimą Mirabelio dvaro...

Konspekto su paaiškinimais forma pristatysime istoriko Mečislovo Jučo straipsnį "Senoji Baisogalos istorija" (Baisogala. - Vilnius: Versmė, 2014). Jame neblogai matoma indoktrinacinių bei baudžiavinės (administracinės, teisinės ir fizinės) prievartos veiksnių - Bažnyčios ir dvaro - stiprėjimo Baisogalos apylinkėse raida. Bažnyčia ir dvaras -...

Konspekto forma su paaiškinimais pristatysime Algirdo Baliulio straipsnį "Iš Tauragnų praeities" (Tauragnai. - Vilnius: Versmė, 2005). Gerai atskleidžiama Žečpospolitos laikų valsčiaus gyventojų struktūra, atskirų visuomenės kategorijų prievolės dvarui. Miestelėnų, nors ir nebaudžiauninkų tik sąlyginė laisvė dvaro atžvilgiu, kuri daugeliu atžvilgių...

Konspekto su paaiškinimais forma pristatoma Vyskupo I. J. Masalskio Kauno dekanato vizitacija (1782 m.) ir Kauno dekanato parapijų aprašymas (1784 m.) (Vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio Kauno dekanato vizitacija 1782 m. - Sudarė ir parengė Vytautas Jogėla. - Lietuvos istorijos šaltiniai, T. 6, Vilnius: Katalikų akademija, 2001). Šie dokumentai...