LIETUVOS ISTORIJA: 1569 – 1795 M.

 

Liudijimai apie atvirą senojo lietuvių tikėjimo praktikavimą XVIII a. Suvalkijoje - Daukšių apylinkėse (Marijampolės rajonas) - tai bažnytkaimis tarp Gudelių (Prienų raj.) ir Liudvinavo (Marijampolės raj.) prie didžiulio, bet užpelkėjančio Žuvinto ežero, o taip pat Amalvo ežero - išskirtinės reikšmės. Juos pateikė kunigas Jonas Totoraitis (1872 -...

Žydų Lietuvoje klausimas apima kelis klausimus. Visų pirma savimonės klausimas: kuo žydai, gyvenę Lietuvoje, save laikė? Ir antras klausimas: kas, kokie faktoriai lėmė jų gausų apsigyvenimą Lietuvos teritorijoje? Paprastai teigiama, kad Lietuvoje gyvenę žydai buvo vadinami litvakais ir griežtai skyrė save nuo kitų pasaulio žydų etnokultūrinių...

Pernelyg neangažuotų katalikybei žmonių sąmonėje buvo įsitvirtinusi nuostata, kad masiškai Žemaitijoje kryžiai pradėti statyti XVIII a. antroje pusėje. Vis dėl to, atrodo, šį įsitikinimą teks šiek tiek pakoreguoti. Žymi kryždirbystės Lietuvoje tyrinėtoja Gabija Surdokaitė - Vitienė savo straipsnyje "Kryždirbystė XIX a. Žemaičių vyskupijoje: carinės...

Šiuolaikinėje visuomenėje paplitusios iliuzijos apie Lietuvą XVI - XVIII a. kaip apie savarankišką, išsaugojusią savo valstybingumą, griežtai skiriančią save nuo Lenkijos ir lenkų tautos. Ar taip yra iš tiesų leistų atsakyti išėjimas iš uždaro rato - lietuviškai-lenkiško pasaulio ribų ir galimybė pažvelgti į jį nesuinteresuotų užsieniečių akimis....

Konspekto su paaiškinimais forma pristatysime vieną iš raganų teismų procesų, kuriam vietos skirta šaltinių rinkinyje "Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai" (Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, T. 4: XVIII amžius, 2005). Tai 1746 m. liepos 8 d. Jono Steižio parodymai apie jo motinos ir jo paties raganavimą Mirabelio dvaro...

Konspekto su paaiškinimais forma pristatysime istoriko Mečislovo Jučo straipsnį "Senoji Baisogalos istorija" (Baisogala. - Vilnius: Versmė, 2014). Jame neblogai matoma indoktrinacinių bei baudžiavinės (administracinės, teisinės ir fizinės) prievartos veiksnių - Bažnyčios ir dvaro - stiprėjimo Baisogalos apylinkėse raida. Bažnyčia ir dvaras -...