LIETUVOS ISTORIJA: 1569 – 1795 M.

 

Pernelyg neangažuotų katalikybei žmonių sąmonėje buvo įsitvirtinusi nuostata, kad masiškai Žemaitijoje kryžiai pradėti statyti XVIII a. antroje pusėje. Vis dėl to, atrodo, šį įsitikinimą teks šiek tiek pakoreguoti. Žymi kryždirbystės Lietuvoje tyrinėtoja Gabija Surdokaitė - Vitienė savo straipsnyje "Kryždirbystė XIX a. Žemaičių vyskupijoje: carinės...

Šiuolaikinėje visuomenėje paplitusios iliuzijos apie Lietuvą XVI - XVIII a. kaip apie savarankišką, išsaugojusią savo valstybingumą, griežtai skiriančią save nuo Lenkijos ir lenkų tautos. Ar taip yra iš tiesų leistų atsakyti išėjimas iš uždaro rato - lietuviškai-lenkiško pasaulio ribų ir galimybė pažvelgti į jį nesuinteresuotų užsieniečių akimis....

Konspekto su paaiškinimais forma pristatysime vieną iš raganų teismų procesų, kuriam vietos skirta šaltinių rinkinyje "Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai" (Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, T. 4: XVIII amžius, 2005). Tai 1746 m. liepos 8 d. Jono Steižio parodymai apie jo motinos ir jo paties raganavimą Mirabelio dvaro...

Konspekto su paaiškinimais forma pristatysime istoriko Mečislovo Jučo straipsnį "Senoji Baisogalos istorija" (Baisogala. - Vilnius: Versmė, 2014). Jame neblogai matoma indoktrinacinių bei baudžiavinės (administracinės, teisinės ir fizinės) prievartos veiksnių - Bažnyčios ir dvaro - stiprėjimo Baisogalos apylinkėse raida. Bažnyčia ir dvaras -...

Konspekto forma su paaiškinimais pristatysime Algirdo Baliulio straipsnį "Iš Tauragnų praeities" (Tauragnai. - Vilnius: Versmė, 2005). Gerai atskleidžiama Žečpospolitos laikų valsčiaus gyventojų struktūra, atskirų visuomenės kategorijų prievolės dvarui. Miestelėnų, nors ir nebaudžiauninkų tik sąlyginė laisvė dvaro atžvilgiu, kuri daugeliu atžvilgių...