LIETUVOS ISTORIJA: 1795 – 1883 M.

 

Baltrus Sutkus, g. 1862 m. apie baudžiavą iš tėvo, giminių ir pažįstamų (A. Gintneris // Baudžiava: atsiminimai, padavimai, legendos. Surinko ir redagavo P. Ruseckas. - Kaunas, 1936). Tėvai baudžiavą ėjo Rūdelės dvare Lekėčių valsčiuje. Šaltyšiai varu varydavo žmones velykinės (išpažinties) ir mušdavę neklaužadas. Prie senosios Zapyškio bažnyčios...

(S. Kuzminskas // Baudžiava: atsiminimai, padavimai, legendos. Surinko ir redagavo P. Ruseckas. - Kaunas, 1936).Rietavo kunigaikštis I. Oginskis turėjo savo dvarus Rietavo, Endriejavo ir Veiviržėnų valsčiuose. Žemės valdė apie 30 000 ha baudžiauninkų ūkių, apie 15 000 ha palivarkais ir 15 000 ha servitutų. Pono administracija buvo: instigatoriai,...

Konspekto (bei tiesioginio citavimo) su paaiškinimais forma pristatysime prancūzų ekonomisto ir sociologo, vieno iš anarchizmo doktrinos pradininkų, Pierre-Josepho Proudhono (1809 - 1865) straipsnį "Apie lenkų klausimą", publikuotą leidinyje "Сборникъ статей разъясняющихъ польское дело по отношенiю к Западной Россiи" (составил С. Шолковичъ, Вильна,...

Konspekto su paaiškinimais forma pristatysime kun. Zygmunto Szczęsny Felinskio (1822 - 1895; nuo 1862 m. Varšuvos vyskupas) lekcijų Peterburgo katalikų dvasinės akademijos studentams (1858 m.) publikaciją ("Draugiški patarimai") leidinyje "Сборникъ статей разъясняющихъ польское дело по отношенiю к Западной Россiи" (составил С. Шолковичъ, Вильна,...

Konspekto su paaiškinimais forma pristatysime vieno iš čekų nacionalinio judėjimo veikėjų ir istoriko Františeko Palacký (1798 - 1876) straipsnį "Lenkų klausimas mūsų laikais", publikuotą leidinyje leidinyje "Сборникъ статей разъясняющихъ польское дело по отношенiю к Западной Россiи" (составил С. Шолковичъ, Вильна, 1885).