LIETUVOS ISTORIJA: 1795 – 1883 M.

 

Konspekto (bei tiesioginio citavimo) su paaiškinimais forma pristatysime prancūzų ekonomisto ir sociologo, vieno iš anarchizmo doktrinos pradininkų, Pierre-Josepho Proudhono (1809 - 1865) straipsnį "Apie lenkų klausimą", publikuotą leidinyje "Сборникъ статей разъясняющихъ польское дело по отношенiю к Западной Россiи" (составил С. Шолковичъ, Вильна,...

Konspekto su paaiškinimais forma pristatysime kun. Zygmunto Szczęsny Felinskio (1822 - 1895; nuo 1862 m. Varšuvos vyskupas) lekcijų Peterburgo katalikų dvasinės akademijos studentams (1858 m.) publikaciją ("Draugiški patarimai") leidinyje "Сборникъ статей разъясняющихъ польское дело по отношенiю к Западной Россiи" (составил С. Шолковичъ, Вильна,...

Konspekto su paaiškinimais forma pristatysime vieno iš čekų nacionalinio judėjimo veikėjų ir istoriko Františeko Palacký (1798 - 1876) straipsnį "Lenkų klausimas mūsų laikais", publikuotą leidinyje leidinyje "Сборникъ статей разъясняющихъ польское дело по отношенiю к Западной Россiи" (составил С. Шолковичъ, Вильна, 1885).

Konspekto (bei tiesioginio citavimo) su paaiškinimais forma pristatysime "Lenko katekizmo" ("Польскiй Катехизисъ") publikaciją leidinyje "Сборникъ статей разъясняющихъ польское дело по отношенiю к Западной Россiи" (составил С. Шолковичъ, Вильна, 1885).

Konspekto su paaiškinimais forma pristatysime Vaižganto kūrinį "Pragiedruliai: vaizdai kovos dėl kultūros" (Vilnius: Vaga, Kn. 2: Vaduvų kraštas, 1969). Šiame Vaižganto kūrinyje, kuris yra skirtas pobaudžiaviniam kaimui, jau per kelis dešimtmečius nutolusio nuo baudžiavos laikų, ir atsiskleidžiama lietuvių valstiečių motyvacija laikyti laikyti save...