LIETUVOS ISTORIJA: 1795 – 1883 M.

 

Petras Ruseckas (1883 - 1945) - knygnešys, visuomenės veikėjas, Nepriklausomybės kovų dalyvis. Aktyviai bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje, buvo 1905 m. revoliucijos ir Didžiojo Vilniaus Seimo dalyvis, vienas iš Lietuvos valstiečių sąjungos steigėjų. 1918 m. Lietuvos kariuomenės savanoriu, Krašto apsaugos ministerijoje suorganizavo literatūros...

(S. Kuzminskas // Baudžiava: atsiminimai, padavimai, legendos. Surinko ir redagavo P. Ruseckas. - Kaunas, 1936).Rietavo kunigaikštis I. Oginskis turėjo savo dvarus Rietavo, Endriejavo ir Veiviržėnų valsčiuose. Žemės valdė apie 30 000 ha baudžiauninkų ūkių, apie 15 000 ha palivarkais ir 15 000 ha servitutų. Pono administracija buvo: instigatoriai,...

Baltrus Sutkus, g. 1862 m. apie baudžiavą iš tėvo, giminių ir pažįstamų (A. Gintneris // Baudžiava: atsiminimai, padavimai, legendos. Surinko ir redagavo P. Ruseckas. - Kaunas, 1936). Tėvai baudžiavą ėjo Rūdelės dvare Lekėčių valsčiuje. Šaltyšiai varu varydavo žmones velykinės (išpažinties) ir mušdavę neklaužadas. Prie senosios Zapyškio bažnyčios...

Pasakoja J. Jančaitis iš savo ir tėvo Petro pergyvenimų (Garliavos valsčius) (V. Lieponis // Baudžiava: atsiminimai, padavimai, legendos. Surinko ir redagavo P. Ruseckas. - Kaunas, 1936). Klaba eina apie dvarininką Kazimierą Garliauską. Turtus įsigijo nedoru būdu. Jis tarnavo pas savo dėdę Kaune kasininku. Pavogė daug pinigų. J. Jančaičio tėvo...

Informacija apie baudžiavą paremta Simo Ulčinsko (1840 - 1929), gyvenusio Merkinės valsčiuje, pasakojimu (Baudžiava: atsiminimai, padavimai, legendos. Surinko ir redagavo P. Ruseckas. - Kaunas, 1936). Jis baudžiavą ėjo Makniūnų dvare Merkinės valsčiuje (p. 285). Simo Ulčinsko tėvas turėjo Raitininkuose valaką žemės ir neblogai gyveno. Bet nesutarė...

Pasakoja Marija Sabonienė, gyvenanti Paukščių kaime, Žąslių valsčiuje. Apie baudžiavą girdėjo prieš 28 metus iš Galubickienės, kuriuo metu turėjo 85 metus (Andrius Sabonis // Baudžiava: atsiminimai, padavimai, legendos. Surinko ir redagavo P. Ruseckas. - Kaunas, 1936). Baudžiavą Gelubickienė ėjo Papartėlių dvaro ponui Zaleskui. Baudžiavą iš jų 7...