„Q“ judėjimo ištakos ir pasaulėžiūra| 2020 liepos 19 d.

07/19/2020

Ar "Q" yra įrankis Katalikų Bažnyčios rankose?

Apie "Q" (arba Qanonų) judėjimą Lietuvoje jau žinoma (https://minfo.lt/pasaulis/straipsnis/kas-yra-q-judejimas). Paslaptingi, simboliški, alegoriški ir metaforiški anonimo (ar anonimų grupės) pranešimai, pasirašomi "Q" arba "QAnon", kuriuose aprašoma ar anonsuojama JAV kariškių, teisėsaugos organų atstovų ir kitų sričių patriotų kova su Gilumine valstybe (Deep state), atstovaujama M. Obamos, Hilari Clinton, Dž. Sorošo ir kitų dabartinio globalaus elito atstovų, kuriuose pranašaujami viso šio kenksmingo žmonijai elito pašalinimas nuo istorinės arenos (areštai bei nuteisimas) ir kurie turi akivaizdų JAV prezidento Donaldo Trampo palaikymą, sukūrė ištisą tam simpatizuojančių žmonių tinklą ar bendruomenę - judėjimą. Nepaisant to, kad "Q" smerkia Vatikaną kaip vieną iš "satanistų židinių", netikėtai rusų menotyrininkas bei konspirologas Olegas Nasobinas išreiškė nuomonę, kad "Q" judėjimas vienareikšmiškai sietinas su Katalikų Bažnyčia (https://www.youtube.com/watch?v=UzsTazjZifU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1eYO-LMoTbMd91a0kPWsgSyHgh7hNJS7KW0WvKw1vXUhqVLJXbN8cX7vo). Jo manymu "Q" ir jo stovintį Trampą remia kardinolas Raymond Burke ir tai reiškia, kad Trampas atstovauja Katalikų Bažnyčios interesus. Lygiai tokią pat nuomonę išsakė ir kai kurie lietuvių ezoterikos specialistai. Trumpai tariant išeitų, kad Trampas apsuptas katalikų ir vykdo jų valią. Tokia peršasi išvada iš šių apžvalgininkų pateikiamos informacijos. Qanonai vienu svarbiausių savo reikalavimu laiko grįžimą krikščionybės kaip visuomeninės normos. Tačiau Nasobinas akcentuoja: nors kalba eina apie krikščionybę tarsi plačiąja prasme, tačiau turima galvoje katalikybė. Jis sudėlioja tokią seką: Donaldas Trampas konfliktuoja su popiežiumi Pranciškumi, o Qanono tikslas aiškus - atvesti į antrą kadenciją Trampą, todėl, suprask, Trampas turi remtis popiežiaus Pranciškaus opozicija.

Nasobinas įsitikinęs, kad kuriant "Q" vienu svarbiausių žaidėjų buvo Stephen Kevin Bannon, buvęs vyriausiais JAV prezidento D. Trampo patarėjas. Pasak Nasobino Bannonas kaip žmogus, oficialiai nutraukęs santykius su Trampu, ir toliau darbuojasi jo interesų labui. Nasobino teigimu Qanono programa ir retorika šimtu procentų atitinka Benono psichologinį, dorovinį ir intelektualinį portretą. O už Bannono stovi amerikietis kardinolas Raymond Burke. Bannonas - katalikas, tikrai tikintis žmogus ir turintis glaudžius ryšius su JAV kleru. O vienas žymiausių žmonių JAV katalikų bendruomenėje, kuri savo įtaka ir turtais jau lygi JAV protestantams, tai minėtas kardinolas Burke. Toliau Nasobinas samprotauja taip: o jeigu Benonas ir Burke tai Qanonų (už kurių ištisas judėjimas) stulpai, tai mums ranka paduoti iki Maltos ordino - ne dabartinio, bet to, kuris egzistavo iki 2017 m., kai buvo pakeistas ordino magistras, su kuriuo artimai bendradarbiavo kardinolas Burke savo kovoje su pop. Pranciškumi. O kadangi popiežiaus opozicijai vadovauja amerikietis kardinolas Burke, jis ir Trampo stovykla, taigi ir Qanonai, turi galimybių pasinaudoti turtingos JAV katalikų bendruomenės pinigais ir įtaka. Be to, iki 2017 m. pradžios, Maltos ordino patronu buvęs kardinolas Burke, savo kovoje su popiežiumi Pranciškumi glaudžiai bendradarbiavo su magistru Matthew Festing, kurio vadovaujamas ordinas tuo metu buvo monolitinis kaip kumštis. Burke kartu kartu su magistru Festingu pakėlė maištą prieš popiežių. Tai buvo tikras karas Vatikane pasak Nasobino. Tačiau 2017 m. pradžioje Matthew Festing buvo popiežiaus pašalintas, magistru išrinktas kitas žmogus, artimas popiežiui. Kardinolas Burke perėjo į opoziciją. Jis liko įtakingas kardinolas ir ypač JAV. O iki to laiko juk įvyko prezidento rinkimai, o Bannonas tapo kone antruoju žmogumi JAV. Nasobino manymu Bannonas galėjo pasinaudoti ir Maltos ordino galia - įtaka Vakarų pasaulio diplomatiniame korpuse ir tuo, kad Maltos ordinas aktyviai veikia filmų industrijos ir meno srityje (kuri Nasobinui puikiai žinoma - jis apsigynęs menotyrinės tematikos disertaciją ir sukosi šiose sferose Europoje, o taip pat gerai buvo pažįstamas ir su Matthew Festingu). Pav. kino studija "Warner Bros. Entertainment, Inc." pasak jo priklausoma nuo Maltos ordino. Tai štai jo nuomone dar vienas Qanonų finansavimo šaltinis puikiausiai galėjo būti garsių dailininkų feikinių kūrinių pardavinėjimas už milžiniškas sumas, kurios, atsiradus "Q", galėjo būti nukreiptos šiam judėjimui finansuoti.

Taigi Nasobino teigimu Katalikų Bažnyčioje veikia kardinolo Burke vadovaujama opozicija, kuri paremta kažkokiais asmeniniais kardinolo Burke interesais (kitų motyvų jis nenurodo). Ar iš tiesų taip? Minimi pinigai, galios ir įtakos siekimas, net neužsimenant apie tai, kad katalikybė yra visų pirma ideologinis reiškinys ir apie santykius Bažnyčioje reiktų spręsti pirmiausia pagal santykį su katalikų doktrina. O juk akivaizdu, kad bent naujaisiais laikais - XIX - XX a. - Katalikų Bažnyčioje vyko didžiulė kova tarp ortodoksaliųjų, ištikimų tradicinei Bažnyčios doktrinai (tradicionalistų, konservatorių) ir progresyviųjų, atvirų pasaulio įtakoms. Vatikano II Susirinkimo (1962 - 1965) išdavoje progresyvieji galutinai paėmė viršų ir tapo dominuojančiu, apsprendžiančiu Bažnyčios mokymą ir praktinę Bažnyčios politiką veiksniu, keičiančiu ir plačiųjų katalikų masių nuostatas. Senasis ortodoksinis požiūris, grindžiamas maxima "extra ecclesiam nulla salus" (už Bažnyčios išganymo nėra) nebeapsprendė ne tik po minėto susirinkimo pakeisto Bažnyčios mokymo, bet ir plačiųjų katalikų masių nusistatymo. Dominuojančiu tapo ekumeninis nusistatymas ir pripažinimas, kad Dievas kalba per visas religijas. Konservatyvieji kuo toliau, tuo labiau darėsi mažuma. Paskutiniu metu jie desperatiškai bando susitelkti ir suformuoti bent šiokią tokią atsvarą pažangiųjų blokui. Tokios būtų pagrindinės priešpriešos Katalikų Bažnyčioje, žvelgiant iš katalikų tradicinio mokymo perspektyvų. Kaip progresyvieji, kurių atstovas yra ir dabartinis popiežius Pranciškus (o ir Jonas Paulius II) supranta katalikybę ir kokią vietą jie mato jai kitų religijų kontekste? Jie žvelgia į ją Vatikano II Susirinkimo nutarimų kontekste, pagal kuriuos visos kitos krikščioniškos denominacijos ir kitos religijos yra katalikybės (arba krikščionybės) dalis, jų pačių išpažinėjams net patiems to nežinant, teigiant, kad visi žmonės yra krikščionys ir visi bus išganyti, jei tik jie lieka ištikimi savo sąžinei. Tai humanistinis požiūris, reiškiantis prievartos kitų religijų ir ideologijų išpažinėjų atžvilgiu pabaigą, t.y. atsisakymą vadovautis inkvizicijos siaubu dvelkiančia ilgaamže Katalikų Bažnyčios maxima "Už Bažnyčios išganymo nėra". Jis reiškia dabartinės Bažnyčios vadovų pripažinimą, kad mes, žmonės, visi esame broliai ir nė vienas nesame geresni už kitus dėl savo tikėjimo. Kita vertus toks požiūris puikiai pasitarnauja paskutiniu metu išryškėjusioms valdančiojo pasaulio elito pastangoms kurti globalų unifikuotą pasaulį, su viena religija, kas visiškai atitinka "New age" sluoksnių mąstyseną, mentalitetą, siekius, pasaulio supratimą. Be to, kai kurie progresyviojo bloko atstovai įtariami praktikuojantys antihumaniškus satanistinius ritualus, jų metu taikant prievartą vaikų atžvilgiu. Tradicionalistai tai traktuoja kaip katalikybės išdavystę ir mano, kad tai yra pasidavimas laukiamai Antikristo valdžiai su viena šio pasaulio religija.

Tai štai Nasobino minimas kardinolas Raymond Leo Burke (g. 1948 m. Richland, Viskonsino valstijoje JAV) ir yra vienas iš tokių tradicionalistų. Ir netgi ne šiaip tradicionalistas, o žymiausias Katalikų Bažnyčios tradicionalistinio flango ir katalikiškosios ortodoksijos lyderis. Jis apskritai pop. Bendikto XVI laikais buvo vienas svarbiausių Bažnyčios pareigūnų (2008 - 2014 m. - Apaštalinės Signaturos prefektas), popiežiaus Pranciškaus dėl jo konservatyvumo pamažu stumtas į užribį. Burke yra pagrindinis senųjų tridentinių mišių šalininkas, dažnai aukodamas jas ir teikdamas įšventinimus tradicionalistų kunigams. Jis visaip užtarė tradicionalistinę šv. Pijaus X kunigų broliją, darydamas viską, kad jai būtų leista susivienyti su Katalikų Bažnyčia. Burke viešai susirėmė su popiežiumi Pranciškumi, energingai priešindamasis bandymams sušvelninti Bažnyčios požiūrį į gėjus ir tuos katalikus, kurie išsiskyrė ir susituokė ne bažnyčioje. Kardinolas Burke nuolat aštriai kritikuoja popiežių Pranciškų dėl Bažnyčios doktrininio ir moralinio mokymo iškreipimo. 2019 m. rugsėjo mėn. Burke ir vyskupas Athanasius Schneider iš Kazachstano paskelbė laišką, kuriame smerkė šešias teologines klaidas vyskupų sinodo darbo dokumente, skirtame Amazonės regionui. Burke ir Schneideris sukritikavo dokumentą dėl jo "numanomo panteizmo", paramos vedusiems dvasininkams ir didesnio moterų vaidmens liturgijoje bei dėl to, ką jie laiko per dideliu atvirumu pagoniškoms apeigoms ir praktikoms, paplitusioms tarp Amazonijos tautų. Burke teigė, kad Donaldo Trampo pergalė 2016 m. JAV prezidento rinkimuose buvo nulemta jo pritarimo kovai su abortais. 2019 m. vasario mėn. Burke pasirašė atvirą laišką, adresuotą popiežiui Pranciškui, ragindamas nutraukti "homoseksualų darbotvarkės marą", kurį jis kaltino dėl seksualinės prievartos krizės, apėmusios Bažnyčią. 2018 m. balandžio 7 d. Burke spaudos konferencijos metu pasmerkė liturgijos modernizavimą po Vatikano II Susirinkimo. 2019 m. birželio 10 d. kartu su kitais kardinolais paskelbė 40 punktų "Tiesos deklaraciją", kuria dar kartą patvirtino tradicinį Bažnyčios mokymą. Deklaracijoje teigiama, kad "religija, gimusi iš tikėjimo į Jėzų Kristų" yra "vienintelė Dievo norima religija". Buvo pasmerktas Dokumentas apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje, kuriame teigiama, kad "religinė įvairovė" yra "Dievo noras".

Ir kitas tradicionalistas - kardinolas Carlo Vigano - suartėjo su Trampu ir netiesiogiai išreiškė paramą ir Qanonų judėjimui, parašydamas 2020 birželio 7 d. viešą laišką prezidentui Trampui, kuriame jis išgyrė Trampą tvirtindamas, kad "abu esame toje pačioje mūšio pusėje, nors ir kovodami skirtingais ginklais". Viganò pridūrė, kad kai kurie vyskupai, įskaitant Vašingtono arkivyskupą Wiltoną Gregory, kritikavusį Trumpą, yra "pavaldūs giliajai valstybei, globalizmui, Naujajai pasaulio tvarkai, į kurią jie vis dažniau kreipiasi vardan visuotinės brolybės, kurioje nėra nieko krikščioniško, nes ji remiasi masonų idealais, noru viešpatauti pasaulyje, išstumiant Dievą iš teismų, iš mokyklų, iš šeimų ir galbūt net iš bažnyčių". Kas tas kardinolas Carlo Maria Vigano? Tai irgi buvęs aukštas Vatikano pareigūnas (2009 m. buvo paskirtas Vatikano miesto vyriausybės generaliniu sekretoriumi), 2011 - 2016 m. buvęs apaštališkuoju nuncijumi JAV. Nuo 2018 m. jis rašo viešus laiškus, kuriuose kritikuoja progresyvistinį popiežiaus Pranciškaus kursą. 2020 m. birželio mėn. Viganò tvirtino, kad Vatikano II Susirinkimas inicijavo schizmą, ir Katalikų Bažnyčioje nuo šiol egzistuoja netikra Bažnyčia. Arkivyskupas taip pat kritikavo konkrečius Vatikano II Susirinkimo dokumentus, vadindamas juos "pagrindinėmis šiuolaikinių problemų priežastimis". Viganò teigimu nuo Susirinkimo iš viršaus kuriama Bažnyčia, visiškai priešinga tikrajai Kristaus Bažnyčiai. Vigano priduria, kad "susikūrusi modernistinė ir masonų Bažnyčia siekia įveikti Kristaus Bažnyčią, pakeisdama ją "nebažnyčia".

Nenuostabu, kad tokie konservatyvūs kardinolai kaip Vigano ir Burke parėmė Trampą. Suprantama, kad Trampo oponentų moralinis reliatyvizmas turėjo atkreipti šių tradicionalistų dėmesį į jį. Nestebina ir amerikiečio Burke suartėjimaas su Steve Bannonu. Tai įvyko be kita ko ir per Žmogiškojo orumo institutą (the Institute for Human Dignity), kurio vienas vadovų buvo kardinolas Burke. Tie ryšiai aplinkiniams tapo vis akivaizdesni. Kardinolas Burke imtas tapatinti su Bannono politine programa, todėl 2019 m. birželio mėn. jis turėjo nutraukti palikti institutą. Prieš 2016 m. JAV prezidento rinkimus Burke susitiko su Bannonu, kuris griežtai priešinosi nelegaliai musulmonų imigracijai. Teigiama, kad šie du vyrai bent retkarčiais ir toliau palaikė ryšius.

Kas tas Stephen (Steve) Kevin Bannon? Bannonas (g. 1953 m.) buvo žinomas kaip žymus žiniasklaidos veikėjas, politinis strategas, dirbęs bankininkystės srityje, o taip pat tautinių dešiniųjų pažiūrų informacijos agentūros "Breitbart News" vykdomasis direktorius. Prieš tai dirbo duomenų analizės įmonės "Cambridge Analytica" valdyboje. Septynerius metus 8 - dešimtmečio pabaigoje ir 9 - o dešimtmečio pradžioje buvo JAV karinio jūrų laivyno karininkas. Baigęs karinę tarnybą, dirbo "Goldman Sachs" investiciniame banke užimdamas svarbius postus (vienu metu net viceprezidento). 1993 m. jis tapo laikinuoju tyrimų projekto "Biosfera 2" direktoriumi. 1990 m. tapo vykdomuoju prodiuseriu Holivude ir 1991- 2016 m. sukūrė 18 filmų. 2007 m. jis buvo vienas iš senųjų dešiniųjų (alt-right) "Breitbart News" svetainės įkūrėjas. Nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. vadovavo Trampo rinkiminei kampanijai. Lapkričio 13 d. po Trampo pergalės tapo Baltųjų rūmų strategu prezidento Trumpo administracijoje ir išrinktojo prezidento vyriausiuoju patarėju. 2017 m. rugpjūčio 18 d. jis paliko šias pareigas. Tačiau Trampas ir toliau su juo palaikė ryšius neoficialiai.

Bannonas iš tiesų katalikas. Baigė privačią katalikišką vidurinę mokyklą Ričmonde (Virdžinija). Bannonas palaiko Žmogaus orumo (Dignitatis Humanae) institutą, kuriame bendradarbiauja ir kai kurie katalikų hierarchai ir kurį įkūrė konservatyvių katalikų grupė Romoje. 2014 m. Bannonas dalyvavo konferencijoje šiame institute (konferenciją surengusios grupės patariamosios tarybos pirmininkas buvo kardinolas Raymondas Burke), pasisakydamas už krikščionių - žydų civilizacijos išsaugojimą. Jis daug kalbėjo apie krikščionybės (katalikybės) reikšmę Vakarų civilizacijai, apie judėjų-krikščionių civilizacijos krizę, apie tai, kad reikia išsaugoti judėjų ir krikščionių tikėjimų pagrindu sukurtą kapitalizmą, įveikiant objektyvizuoto kapitalizmo, operuojančio vertybiniais popieriais, prekėmis ir nebematančio žmogaus, tendenciją. Labiausiai matomos yra Banonno nacionalistinės ir konservatyvios, dešiniosios socialinės bei moralinės pažiūros. Bannonas save identifikuoja kaip konservatorių ir ekonominį nacionalistą, kritikuojantį objektyvistinį kapitalizmą, kuris, jo manymu, siekia "padaryti žmones prekėmis". Išėjęs iš Baltųjų rūmų, Bannonas paskelbė apie savo ketinimą kurti "globalią nacionalinių judėjimų infrastruktūrą". Jis palaikė daugelį nacionalinių politinių judėjimų visame pasaulyje. Į Putiną žvelgė labiau palankiai, matydamas jame sąjungininką prieš Turkiją, kurios formuojamą ašį su Kinija ir Iranu laikė didžiausiu pavojumi JAV ir iššūkiu Vakarams.

Nepanašu, kad Bannoną būtų galima laikyti kataliku tradicionalistu. Jis greičiau ezoterinio tradicionalizmo, matančio amžiną pirminę tradiciją už visų religijų, pasekėjas. Jam didžiulės įtakos turėjo René Guénono tradicionalizmas, išryškinantis "pirmykščių" tikėjimo tradicijų, tokių kaip Vedanta, budizmas, sufizmas ir viduramžių krikščionybė, t. y., dvasinių tradicijų, kurioms gresia vakarietiškas sekuliarizmas, socialinį efektyvumą. Didžiulę įtaką jam daro nekrikščioniškojo tradicionalizmo atstovas italas Julius Evola. Bannono susidomėjimą tradicionalizmo mokyklos idėjomis paskatino Evola knyga "Sukilimas prieš šiuolaikinį pasaulį" ("Revolt Against the Modern World") ir Guénono knygos "Žmogus ir jo tapsmas pagal vedantą ("Man and His Becoming According to the Vedanta") ir "Šiuolaikinio pasaulio krizė". 2016 m. kovo mėn. Bannonas pareiškė, kad vertina "bet kokį kūrinį, kuriame minimas Evola". Banonui ypač didelę įtaką darė hinduistų šventraštis Bhagavad Gita ir senovės Kinijos karinis traktatas "Karo menas". Galima paminėti ir tokį jo sukurtą filmą kaip "Amerikos dharma". Jam be kita ko didelės įtakos turėjo Neilo Howe ir Williamo Strausso "Ketvirtojo posūkio" teorija apie istorijos periodiškumą. Jis priėmė tai, ką "BBC News" apibūdina kaip Savitri Devi "pasakojimą apie istoriją kaip ciklinę gėrio ir blogio kovą".

Bannono politinio ir ekonominio konservatizmo bei ezoterinio tradicionalizmo kontekste katalikų tradicionalistų pastangas suartėti su Trampu ir jo konservatyviu ideologu Bannonu, galima aiškinti tik desperatiškomis pastarųjų pastangomis gelbėti tradicinę katalikybės doktriną šliejantis prie tų, kuriuos jie kitomis aplinkybėmis paniekinančiai deklasuotų kaip "eretikus", nacionalistus ar "New age' dvasingumo pasekėjus. O dabar jiems jie buvo puikūs sąjungininkai kovoje su pastangomis kurti satanistinę pasaulinę religiją kaip Antikristo valdžios įrankį - būtent taip tradicionalistai pristato savo oponentų progresyvistų siekius. Bet negi pačių katalikų tradicionalistų pozicija galėtų būti laikoma autentiška Kristaus valios išraiška? Jokiu būdu ne. Tai klaidingos alternatyvos. Visų pirma pats katalikiškasis tradicionalizmas - tai inkvizicinio mentaliteto persmelkta doktrina, kuri, suprasta pažodžiui ir bandoma taip realizuoti, neturi vietos ateities pasaulyje, nes būsimajame meilės pasaulyje  joks prievartinis bet kokios religijos ir ideologijos diegimas daugiau nebebus įmanomas. Taip pat ir dalies (o gal net ir daugelio) Katalikų Bažnyčios pažangiųjų veikėjų ar net ir visos dabartinės Katalikų Bažnyčios hierarchijos pasitarnavimas ar net vadovavimas globalaus totalitarinio pasaulio kūrimui ir dalyvavimas vienos pasaulio religijos kūrimui kaip totalitarinio globalizmo įrankio, jokiais būdais nesukompromituoja žmonių brolybės ir įvairių religinių doktrinų taikaus sambūvio idėjos. Tai greičiau šios idėjos korupcija, o ne šios idėjos esmė. Ir jau juo labiau tai ne pagrindas bėgant nuo pasaulio totalitarinio režimo religinio antstato kūrimo pastangų mestis į viduramžiško inkvizicinio mentaliteto apologetų glėbį. Tai tik skirtingi ateities variantai, kurių yra bent trys iš čia jau paminėtų: draugiškas religinių doktrinų sambūvis, viena pasaulio religija kaip globalaus totalitarinio režimo religinis antstatas, na ir katalikų tradicionalistų galvose vis dar tebešmėkščiojantis siekis primesti žmonijai "vienintelę teisingą" religiją. Iš tiesų variantų gali būti ir daugiau. Galimas dalykas, kad žmonijai įgimtas religijos troškimas atves į naujos, išaugusią žmonijos sąmonę atitinkančios religijos atsiradimą. Visi šie ateities variantai nereiškia kokio nors krikščionybės nuvertinimo ar siekio ją eliminuoti ateities pasaulyje. Krikščionybė turi milžinišką kultūrinę tradiciją. Ji apsprendė ir tebeapsprendžia daugelio žmonių kartų mąstyseną, mentalitetą, siekius, lūkesčius. Žinoma, ne viskas iš to, ką jos doktrinoje randame, galės išlikti ateitis pasaulyje. Taikiame žmonių bendrabūvyje nebegalės išlikti tokios maksimos kaip "extra ecclesiam nulla salus". Tačiau niekas krikščionims ir toliau negalės uždrausti kitų laikyti "anoniminiais krikščionimis". Tai humanistinė pozicija. 

"Q" ištakos ir įtaka

Konstatavę "Q" siejimo su katalikybe fiktyvumą, galime vis dėl to paanalizuoti tikrąsias "Q" kūrėjų pažiūras. Bet tam reiktų išsiaiškinti judėjimo ištakas. Liberalioje žiniasklaidoje į "Q" žvelgiama iš šiuolaikinės mainstryminės sociologijos ir religijotyros kampo. Konstatuojama, kad "Q" apsireiškė pirmą kartą anoniminių skelbimų platformoje "4chan". Vėliau persikėlė į 8chan, o po kurio laiko - į "Reddit". "Q" pranešimai buvo ir yra replikuojami "Facebook", "YouTube" ir "Twitter" platformose. Asmuo, identifikuojamas kaip "Q Clearance Patriot" (vėliau pasirašydavo kai kada ir "QAnon", o savo informacijų gale prideda raidelę Q), pirmą kartą pasirodė 2017 m. spalio 28 d. "4chan" poste, paskelbdamas pranešimą pavadinimu "Ramybė prieš audrą", nurodydamas, kad ateina laikas - "Audra" - kai tūkstančiai politiniam, kultūriniam ir žiniasklaidos elitui priklausančiųjų įtariamųjų bus areštuoti, įkalinti, o kai kuriems jų bus įvykdyta mirties bausmė. Tai buvo aiški nuoroda į prezidento Trampo viešą pasisakymą kariškių apsuptyje prieš kelioliką dienų. Kadangi platforma "4chan" leidžia skelbtis anonimiškai, be jokios registracijos, visiškai neaišku, kas slypi už "Q" - vienas anonimas ar jų grupė. Aišku tik tiek, kad už "Q" stovintis (-ys) slapyvardžio "Q" pasirinkimą grindė noru įrodyti, kad jo pateikiama informacija ateina iš vyriausybinių šaltinių. Tai nuoroda į Q ženklą, kurį naudoja Energetikos departamentas. Tai turėjo reikšti, kad šis asmuo turi Q pažymėjimą, t. y. JAV energetinio saugumo patikrinimo DOE pažymėjimą, liudijantį galimybę gauti slaptą informaciją apie branduolinius ginklus ir medžiagas. Ir iki "Q" nemažai anonimų taip pat tvirtino turintys specialią vyriausybės prieigą. Pav. 2016 m. liepos 2 d. "FTB Anonas" save charakterizavo kaip "aukšto lygio analitiką ir strategą" ir teigė turintis informacijos apie H. Clinton bylos užkulisius. Buvo ir daugiau "Q" pirmtakų ar vėliau jo kopijų. Chronologiškai "Q" sekė po 2016 m. spalio ir lapkričio mėn. "WikiLeaks" įvykdyto Hillary Clinton rinkiminio štabo vadovo Johno Podestos laiškų paskelbimo, kas galiausiai išsivystė į vadinamąjį "picageitą" (laiškuose galima įžvelgti, kad kai kurie su demokratų partija susiję politikai atlikdavo ritualinės prievartos prieš vaikus veiksmus).

Dėl "Q" tapatybės atsirado įvairiausių versijų. Buvęs "8chan" domeno savininkas Frederickas Brennanas mano, kad "Q" pažįsta Jimas Watkinsas, į kurio rankas perėjo "8chan" arba jo sūnus Ronas Watkinsas, šios platformos administratorius. Esą jiems "Q" buvo reikalingas vartotojų pritraukimui į savo platformą. "NBC News" pateikė netiesioginius įrodymus, kad "Q "yra "QAnon" rėmėjas, vardu Colemanas Rogersas, nors Rogersas viešai tai paneigė. Italų kairiųjų aktyvistų kolektyvas (Roberto Bui, Giovanni Cattabriga, Federico Guglielmi ir Luca Di Meo), dabar veikiantis Wu Mingo fondo vardu, atkreipė dėmesį į jų 1999 m. Luther Blissett vardu išleistą knygą pavadinimu "Q", šokiruojančiai panašią į QAnoną. "Luther Blissett" vardą italų kairieji aktyvistai, menininkai ir kultūriniai agitatoriai naudojo ir plačiau: "Lutheris Blissettas" tai tinklas. Knygoje aprašomas XVI a. religiniuose katalikų ir protestantų disputuose visoje Europoje dalyvaujantis bevardis anabaptistų radikalas ir jo pasekėjai, kuriuos seka jo priešas "Q", slaptai informuojantis apie jų veiklą popiežių Džiovanį Petrą Karafą. Knygos autoriai atkreipia dėmesį į tai, kad "Q" QAnonų bendruomenės yra apibūdinamas beveik tiksliai taip pat kaip knygoje - kaip maždaug 10 - ies žmonių vienetas, turintis aukštą statusą žvalgyboje.

Pats "Q" formuojamas vaizdas apie save maždaug toks: "Q" - tai asmuo ar asmenų grupė, disponuojanti giliausia žvalgybos institucijų informacija apie tai, kad JAV ir kiti pasaulio lyderiai, pareigūnai, politikai, sudarantys vadinamąją giluminę valstybę (Deep state), siekia totalitarinio pasaulio užvaldymo, o satanistinių religinių ritualų metu prievartauja, kankina ir žudo vaikus. Su jais kovoja patriotiškai nusiteikę JAV kariškiai ir žvalgybininkai, padedami JAV prezidento Donaldo Trampo. "Q" suvokiama kaip atvirojo kodo karinės žvalgybos operacija, prieinama internete ir kurią suprojektavo patriotai, kovojantys su korupcija žvalgybos bendruomenėje ir kariuomenėje. Šios operacijos tikslas - pateikti visuomenei slaptą informaciją. Kai kurie iš "Q" pasekėjų mano, kad "Q" yra dvidešimties metų vyras, vardu Austinas Steinbartas, išmanantis kvantinį skaičiavimą. Sąmokslo teoretikas Jackas Posobiecas 2018 m. rugsėjo mėn. "One America News Network" teigė, kad "QAnon" palaipsniui sukūrė du Trampą palaikantys troliai, pasivadinę "Microchip" ir "Dreamcatcher". Kovos su abortu aktyvistas Cheryl Sullenger QAnon pavadino "mažą pašalinių asmenų grupę, artimą prezidentui Donaldui Trumpui". Kiti mano kad tai pats Trampas, jo sūnus Donaldas Trampas jaunesnysis arba dirbtinis intelektas. Daugelis "Q" sekėjų vis dėl to mano, kad "Q" komandą įkūrė admirolas Michaelas Rogersas, buvęs Nacionalinės saugumo agentūros direktorius ir JAV kibernetinės vadovybės vadovas.

Dar kitų nuomone tai Steve Bannonas. Kaip jau minėta tokio požiūrio laikosi O. Nasobinas. Anot jo Qanono programa ir retorika šimtu procentų atitinka psichologinį, etinį ir intelektualinį Benono portretą. Kad Bannonas gali būti susijęs su "Q" labai įtikėtina, bet panašiau, kad pats Bannonas buvo tam tikrų jėgų keliamas į viršų. Tai matosi peržvelgus jo jo biografiją. Sunkiai įtikėtina kaip vos ne iš darbininkų kilęs asmuo, būtų pasiekęs tokias aukštumas, į kurias jis kilo nuosekliai, tarsi kažkieno būtų kažkam ruošiamas. Prisiminkim tik jo Nacionalinio saugumo studijas Džordžtauno universitete, tarnavimą Ramiojo vandenyno flotilės vadovybės pareigūnu, o po to - specialiuoju Pentagono jūrų operacijų viršininko padėjėju, turint pareigą rašyti pranešimus apie karinio jūrų laivyno būklę visame pasaulyje, o 1980 m. atliekant svarbų vaidmenį Irano įkaitų krizės metu vykdant operaciją "Eagle Claw". Baigęs karinę tarnybą, Bannonas dirbo viename didžiausių JAV bankų - "Goldman Sachs" viename iš departamentų. Po to įkūrė savą investicinę kampaniją. Po kurio laiko perėjo į medijų biznį, specializuodamasis žiniasklaidoje, įsigydamas net 5 televizijos laidas, įsitraukdamas į pramogų ir žiniasklaidos verslą bei tapdamas vykdomuoju prodiuseriu Holivudo kino ir žiniasklaidos industrijoje. Jis ir internetinių žaidimų bendrovės "Affinity Media" generalinis direktorius. Bannonas taip pat užėmė duomenų analizės įmonės "Cambridge Analytica" valdybos viceprezidento pareigas. Buvo vienas iš "Breitbart News", dešiniųjų naujienų tinklalapio, steigėjų ir vadovų. Taigi, Bannonas jau daugiau kaip 30 metų atsiduria raktinėse karinio ir politinio planavimo, bankų biznio, informatikos, kultūros ir medijų verslo pozicijose.

Kai kurie įtaria, kad prie komandos turėjo prisidėti socialinių medijų direktorius Dan Scavino, nes "Q" tekstai pernelyg kokybiški - prie jų turėjo pridėti ranką komunikacijos ekspertai. Jų dėka "Q" virto nauju Trampo ginklu informaciniame kare, apeinant priešišką jam žiniasklaidą ir taip įgyjant galimybę tiesiogiai bendrauti su visuomene. Priimant Scavino autorystę "Q" būtų galima vertinti kaip Trumpo "Twitter" paskyros partnerį. "Q" yra paslaptingas, gudrus ir subtilus veikėjas, siūlantis tik įkalčius ir nepateikiantis jokio konteksto ar sąsajų. "Q" veikia taip: "Q" skelbia pranešimus (dar vadinamus "lašais" arba "trupiniais") anoniminiame internetiniame forume, kuriuos aptaria, analizuoja ir kritikuoja šios, o vėliau ir kitų internetinių platfomų vartotojai (vadindami save "Q" tyrėjais), dalindamiesi "Q" informacijomis ir jų interpretacijomis bei analizės rezultatais su kitais.

Ryškiai matoma paties Trampo parama "Q" judėjimui. Patį "Q" terminą "Audra", matyt, įkvėpė 2017 m. spalio 5 d. Trampo bendravimo su žurnalistais 20-ies aukšto rango kariškių Baltuosiuose rūmuose apsuptyje pasakyti žodžiai. Žurnalistai buvo pakviesti stebėti, kaip Trampo svečiai pozavo ir šypsojosi. Atrodė, kad Trampas negalėjo nustoti kalbėti. "Jūs, vaikinai, žinote, ką tai reiškia?" - paklausė jis tuo pačiu metu dešiniuoju rodomuoju pirštu ore pavaizduodamas netaisyklingą apskritimą. "Pasakyk mums, pone", - paklausė vienas apžvalgininkas. Prezidento reakcija į klausimą buvo savimi patenkinto žmogaus reakcija: "Gal tai ramybė prieš audrą". "Kas yra audra?" - paklausė vienas iš žurnalistų. "Gali būti, kad tai ramybė - ramybė prieš audrą", - dar kartą pasakė Trumpas.  Šių žodžių kartojimas skambėjo dramatiškai. Žurnalistas vėl perklausė: "Kokia audra, pone prezidente?". Trumpas: "Sužinosite". Kadangi tuo metu jis buvo apsuptas aukšto rango karininkų, "Q" šalininkai jo žodžius įvertino kaip pasirengimą įvykdyti karinę operaciją (keršto šturmą, "pelkės nusausinimą") prieš savo politinius priešininkus - "audrą".

Trampas pateikė daugybę užuominų ir ženklų, liudijančių, kad jis žino "Q" pranešimus, juos seka ir su jais korespnonduoja: 2018 m. vasario 21 d. prieš pasakydamas kalbą Major Stoneman Douglas vidurinės mokyklos mokytojų ir tėvų susitikime, Trumpas buvo nufotografuotas (16: 21 val.) laikantis rankose lapelį su kalbos planu, punktais, kuriuos jis buvo pasirengęs aptarti. Neįprasta tai, kad Trampas lapelį su tekstu laikė rankose atsukęs į kamerą, o ne į save ir būtent taip leido save nufotografuoti. Tai leido pamatyt, kas parašyta lapelyje ir labai įdomu, kad jo piršai uždengė didesnę dalį teksto, tačiau nurodė į sakinį "Aš girdžiu tave". O praėjus vos kelioms valandoms po susitikimo (19:34 val.), QAnon paskelbė koduotą įrašą, kuriame nurodomi penki saugumo testai. Kitą dieną QAnon kartu su vėliau užkoduotu pranešimu paskelbė nuotrauką su minėtu Trampo laikomu lapeliu. Paaiškėjo, kad Trampo ranka išdėstyti penki užrašo taškai yra susiję su QAnon koduotu įrašu. Taigi panašu, kad Trampas leidosi nufotografuojamas su tekstu į išorę (kamerą) tam, kad galėtų perduoti užkoduotą žinutę, kuria norėjo pasakyti, kad jis mato ir girdi "Q" ir jo milijonus šalininkų (sakinys - "Aš girdžiu tave"). Tai reiškia, kad Donaldas Trumpas aktyviai dalyvauja siunčiant užkoduotus pranešimus QAnonui ir tai patvirtina, kad jo administracija yra tiesiogiai susijusi su QAnon ir tai, kad Trampas sankcionuoja įslaptintos informacijos atskleidimą per QAnono žinutes.

Tokių Trampo žinučių ir ženklų jos paskyroje Twiteryje, pasisakymų interviu ir sąmoningai suplanuotų nuotraukų susitikimų su savo šalinininkais metu gausybė. 2018 m. rugpjūčio 24 d. Trumpas Ovaliniame kabinete priėmė Williamą "Lionel" Lebroną, pagrindinį "QAnon" sąmokslo propaguotoją, tam, kad padarytų bendrą nuotrauką. 2019 m. rugsėjo 9 d. Trumpas retransliavo vaizdo įrašą iš QAnon reklamuojančios "Twitter" paskyros "Nešvari tiesa", kuriame kritikuotas buvęs FTB direktorius Jamesas Comey. Po 2019 m. Kalėdų Trampas retransliavo daugiau nei tuziną Qanon pasekėjų. Viename iš savo mitingų jis pritariamai linktelėjo vyrui su "Q" marškinėliais, ir tai atsitiko dėl to, kad kažkas iš Trampo komandos manė, kad šiam vyrui reikia leisti stovėti pirmose eilėse. Prezidento konditerijos šefės Jeanine Pirro paskyroje pilna nuorodų į "Q", o jos daugelis kepinių papuošti "Q" tematikos ženklais. Ir liberali žiniasklaida pripažįsta Trampo dėmesį "Q". Pasak "The New York Times" 2019 m. Trumpas retransliavo paskyras su "Q" informacijomis bei jų interpretacijomis bent 145 kartus. 2020 m. kovo mėn., kai Pasaulio sveikatos organizacija oficialiai paskelbė koronavirusą pandemija, Trumpas referavo "QAnon" pranešimo turinį: "Kas žino, ką tai reiškia, bet man tai skamba gerai!", - prezidentas parašė kovo 8 d., pasidalydamas "Photoshopped" įvaizdžiu tarsi pats grotų smuiku, su užklijuotu užrašu iš "Q" pranešimo su žodžiais "Niekas negali sustabdyti to, kas ateina". 2020 m. kovo 9 d. "Q" išleido triptiką grėsmingų pranešimų, kurių pirmame buvo dalijamasi Trumpo tvitu iš vakarykštės dienos ir pakartota: "Niekas negali sustabdyti to, kas ateina". 2018 m. Tampoje (Florida) vykusiame prezidento Trumpo mitinge, transliuotame didžiausiuose naujienų tinkluose, jo dalyviai vilkėjo marškinėlius su didžiosiomis raidėmis Q. Viename "Fox News" kadre prezidentą iš dalies užtemdė ženklas minioje, su užrašu "Mes esame Q". 2019 m. mitinge Šiaurės Karolinoje Trumpas atkreipė dėmesį į kūdikį, dėvintį šliaužtinukus su didele raide Q. Trumpo reklamose buvo vaizduojami "Q" fanai, o mitingų metu naudojama viena iš "Q" frazių - "Šie žmonės serga".

Atsižvelgdamas į šią Trampo simpatijos "Q" ženklus, žinomas bendradarbiavimo su nežemiškomis civilizacijomis tyrinėtojas Davidas Wilkockas atvirai skelbia, kad "Q" yra Aljanso, kovojančio su gilumine valstybe ir iškėlusio Trampą į prezidentus, ruporas. Wilkockas savo svetainėse, laidose, filmuose, straipsniuose ir knygose bent nuo 1996 m. pristato problematiką, kuri labai artima "Q" judėjimo problematikai: o būtent Šviesos arba gerųjų jėgų kova su Kabala, tamsos jėgomis. Tos gerosios jėgos jam reiškiasi įvairiais aspektais, bet itin akivaizdžiai Kabalai nepaklūstančiais kariškiais ir žvalgybos darbuotojais, susivienijusiais į Aljansą, užmezgusį ryšius su nežemiškų civilizacijų atstovais. O nuo "Q" įžengimo į dienos šviesą - Wilkockui ir apie jį susitelkusiems įvairiausiems kariškių, slaptosios kosminės programos (SKP), vyriausybės ir kitokiems insaideriams, būtent "Q" virto Aljanso balsu. Štai 2018 m. Wilkockas rašė: "Šiuo metu "Qanonas yra vienintelis oficialiai sankcionuotas Aljanso, siekiančio Kabalos agentų arešto ir ryšių su nežemiškomis civilizacijomis bei aukštųjų technologijų atskleidimo balsas. Pasak Wilkocko Aljanso ištakos siekia mažų mažiausiai Korėjos karą. Aljansas suvokęs, kad turime reikalo su žmonijos genocido siekiančia grupuote, ėmėsi kovos su ja, ne vienu savo egzistavimo laikotarpiu planuodamas perversmą. Dauguma Aljanso anonimų yra aukštesnieji veikiantys arba išėję į pensiją karininkai. 1995 m. grupė aukštųjų karininkų siekė nužudyti Prezidentą už karinių paslapčių atskleidimą Kinijai. Bušai žinojo, kad jiems gali pasipriešinti 60 JAV admirolų ir generolų. Generolai per plauką nuo perversmo buvo M. Obamos valdymo laikotarpiu. Bet karinis perversmas vis dėl to atrodė pernelyg traumuojantis visuomenę dalykas. Be to Alajnsas dar neturėjo pakankamos materialinės bazės. Todėl M. Obamos kadencijai einant į pabaigą, Aljansas kreipėsi į Donaldą Trampą. Greičiausiai dėl to, kad jis pasirodė pajėgus įgyvendinti jų misiją: 1) jis įžymybė, populiari daugelio tarpe; 2) jis galėjo finansuoti savo rinkiminę kampaniją ir dėl to nesusisaistyti įsipareigojimais su kitais; 3) jis nebuvo įsitraukęs į Giluminės valstybės neigiamus veiksmus; 4) jis buvo savimyla, pasitikintis savimi, ko labai reikia didžiulės neapykantos akivaizdoje; 5) jis turi bebaimio dominavimo savybę. Žurnalistas Jerome Korssi teigė dar trys metai prieš Trampo išrinkimą kalbėjęs su trimis generolais apie jų pasirengimą nuversti Obamą. Paskui šie generolai pranešė Korsi, kad jie persigalvojo, užmezgė kontaktus su Trampu ir tas sutiko balotiruotis į prezidentus. Tarp kariuomenės vadovybės patriotinio flango atstovų ir Trampo buvo sudarytas susitarimas. Galimas dalykas generolai Trampui pademonstravo kai kuriuos baisius elito darbelius (galbūt kažką panašaus į picageitą). Ufologas Michael Salla taip pat konstatavo, kad Trampas apsupo save vyresniaisiais karininkais, siekiančiais "nusausinti pelkę". Jo Nacionalinės saugumo agentūros ir JAV kibernetinės vadovybės (USCYBERCOM) vadovas jūrų pajėgų admirolas Michael Rogers kai Trumpas buvo išrinktasis prezidentu, 2016 m. lapkričio 17 d. nuvyko į "Trump Tower", kad įspėtų jį apie "Deep State" planus, nepranešęs apie tai savo tuometiniams viršininkams. 

"Q" pateikia operacinius kodus ir pranešimus per 4Chan ir 8Chan. Tie kodai svarbūs Aljanso grupėms. Wilkockas atkreipia dėmesį į "Q" postus, kuriuose matomas "Q" ryšys su kariškiais. Pav. 2018 m. rugsėjo 10 d. Qanon pareiškė, kad įsitraukę į areštų organizavimą pareigūnai nesikreips į "Q" platformą. Tačiau "bala" mėgins priešintis. Įdomu, kad šį Q postą netrukus paantrino Trampas. 

Nenuostabu, kad ir dėl prezidento administracijos palankumo ar net viešos paramos "Q", jo žinomumas ir kartu įtaka sparčiai augo visuomenėje. Remiantis "The Washington Post" 2018 m. rugpjūčio mėnesio apklausa, 58% floridiečių yra pakankamai gerai susipažinę su QAnon, kad turėtų savo nuomonę apie tai. QAnon šalininkai pradėjo rodytis per 2018 m. vasarą vykusius D. Trumpo perrinkimo kampanijos mitingus. 2018 m. rugpjūčio 24 d. Bill Mitchell, transliuotojas, propaguojantis "QAnon" sąmokslo teoriją, dalyvavo Baltųjų rūmų "socialinės žiniasklaidos viršūnių susitikime" 2019 m. liepą FTB savo memorandume "QAnon" vadovaujamus ekstremistus įvardijo kaip vidaus terorizmo grėsmę. Praėjus kelioms valandoms po memorandumo paskelbimo Trampo perrinkimo kampanijos mitinge Brandonas Straka - gėjus, teigiantis, kad buvo liberalas demokratas, bet dabar yra "Trump" rėmėjas - apšilimo kalboje prieš Trumpo kreipimąsi į minią, panaudojo vieną iš pagrindinių QAnon'o šaukinių: "Kur mes einame, ten einame visi" . 2018 m. sausio 9 d. "Fox News" komentatorius Seanas Hannity savo "Twitter" paskyroje pasidalino su QAnon susijusia medžiaga. Televizijos aktorė Roseanne Barr 2017 ir 2018 metais "Twitter" reklamavo "QAnon" savo 900 000 sekėjų. 2020 m. liepos 4 d. buvęs patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Michael Flynn savo "Twitter" paskyroje paskelbė vaizdo įrašą, kuriame panaudojo "Q" devizą "Kur mes einame, ten einame visi". 2018 - 2020 m. nemaža respublikonų partijos narių, partijos skyrių, kandidatų į Kongreso ir Senato narius platino, reklamavo, dėvėjo "Q" simboliką, jo devizą, informaciją. Mažiausiai 35 dabartiniai ar buvę kongreso kandidatai yra parėmę "Q". Pav. Matthew Luskas iš Floridos, respublikonų kandidatas į kongresą iš Floridos, įtraukė klausimą apie "Q" į savo kampanijos svetainės skyrių "Klausimai". 2018 m. birželio 28 d. "Time" žurnalo straipsnyje anoniminis "Q" paminėtas tarp 25 - ių 2018 m. įtakingiausių žmonių. Jau tuo metu internete buvo daugiau nei 130 000 su "Q" susijusių vaizdo įrašų "YouTube". Tuo tarpu Q įtaka auga ir už JAV ribų: protestuotojai Honkonge, Irane ir Prancūzijoje laikė Q ženklus ir skandavo Q citatas. 

Anot tyrinėtojos Adrienne LaFrance susikūrė ištisa su "Q" susijusi infrastruktūra, literatūra, gerbėjų būrys, simbolikos pardavėjų tinklas. Atsirado prekių, maisto papildų ir gyvenimo būdo patarimų pramonė. Pardavinėjama įvairių daiktų su "Q" simbolika - logotipai, marškinėliai, sagos, kava, apyrankės su sidabriniais picos papuošimais (nuoroda į picageitą). Susikūrė milžiniška "Q" auditorija internete. Davidas Hayesas, žinomas su savo internetine paskyra "PrayingMedic" kaip geriausias "Q" evangelistų. Jis turi daugiau nei 300 000 "Twitter" sekėjų ir panašų skaičių "YouTube" prenumeratorių. Hayeso vaizdo klipas "Q pradedantiesiems, 1 dalis" buvo peržiūrėtas daugiau nei 1 milijoną kartų. Tracy Diaz, "QAnon" evangelistas, internete žinomas "TracyBeanz" vardu, turi 185 000 sekėjų "Twitter" ir daugiau nei 100 000 "YouTube" prenumeratorių. Dustinas Nemosas, buvęs nekilnojamojo turto agentas iš Delavero, sukūrė "YouTube" kanalą, kurį prenumeravo 50 000 žmonių. "Q visata" apima daugybę tinklaraščių, patentuotų svetainių ir įvairių tipų pokalbių programinę įrangą, alternatyvių socialinės žiniasklaidos platformų. "QAnon" remia garsenybės, įskaitant Roseanne Barr ir Curt Schilling, buvusią beisbolo žvaigždę, turintį podcast'ą "Breitbart" su 49 000 sekėjų. "Q" pasekėjų vaizdo įrašų komentatoriai ir interpretuotojai surinko milijonus peržiūrų "YouTube", o tvitų skaičius yra per didelis, kad būtų galima suskaičiuoti. Nasobino teigimu Qanonų įtaka auga liaudyje (vadinamųjų rednekų tarpe) ir viduriniojoje klasėje, iš dalies ir aukštojoje viduriniojoje klasėje, tarp ekonomiškai savarankiškų žmonių. O jie visi ginkluoti. Qanonas įgauna masinį charakterį ir tai vyksta prieš rinkimus. Qanonas kreipėsi į plačiąsias mases. Jie bet kada gali pakelti rednekus į ginkluotą kovą. 

"Q" evangelinis protestantiškas krikščioniškumas

Ryškiausiai į akis krinta "Q" krikščioniškumas. Viena vertus Trampo rinkiminis štabas sąmoningai metė tradicinių, konservatyvių religinių, socialinių, šeimos vertybių gynimo šūkius, siekdamas patraukti savo potencialiai ištikimiausią JAV elektorato dalį - baltuosius anglosaksų kilmės protestantiškoms denominacijoms priklausančius JAV piliečius. Kita vertus, protestantiškoji krikščionybė buvo ir tebelieka daugelio Trampo rėmėjų - mažų ir vidutinių miestų darbininkų, fermerių, tarnautojų - tapatybės dalis. "Q" lašai dažnai apima Biblijos ištraukas, o raštų ir "Q" tekstų tyrimo stilius - kruopštus paslėptos pranašiškos prasmės ieškojimas - yra religinio pobūdžio. "Q" šalininkų filmuose demonstruojamas kryžius, Jėzus Kristus kaip dievas, teisėjas ir karalius. Jau susiformavo ir QAnon bažnyčia - Omega Karalystės tarnavimas (ministerija - OKM). Joje remiamasi neocharizmatinių namų bažnyčių modeliu - kuriamas judėjimas iš tūkstančių nepriklausomų organizacijų, kuriose užsiėmimų metu QAnon teorijos yra aiškinamos per Bibliją. Organizacijos dvasinis patarėjas yra Markas Tayloras, pasiskelbęs "Trumpo pranašu" ir "QAnon" influenceriu.

Respektabilūs religijotyrininkai ir sociologai žvelgia į "Q" ideologiją kaip į naują besiformuojančią religiją ar sektą. Šiai begimstančiai anot religijotyrininkės Adrienne LaFrance religijai didžiausią įtaką padarė evangelinis protestantizmas. Religijotyrininkams nekelia abejonių tai, kad "Q" ideologija pagrįsta evangelizmu ir neocharizmatiniais judėjimais, išplėtojusiais savo veiklą XX a. 8 - 9 dešimtmečiais. QAnon vartoja dvasinio karo kalbą, aptinkamą daugelyje neoharizmatinių judėjimų. "Q" dramos centre be jokios abejonės yra evangelinė krikščionybė. Opozicinio JAV liberaliam elitui kanalo "Infowar" savininkui ir žurnalistui Arthur Jonesui, skeptiškai nusiteikusiam "Q" atžvilgiu, jis primena jo vaikystę, praėjusią evangelikų krikščionių šeimoje. Jis pastebi, kad daugybė pamaldžių evangelikų krikščionių iki šiol gyvena Jono apokalipsės vaizdiniais ir gėrio bei blogio karo lūkesčiais. QAnono žodynas yra glaudžiai susiję su religinėmis milenarizmo ir apokaliptikos sąvokomis. QAnon žodynas atkartoja krikščionių tropus, tokius kaip "Audra" (iš Pradžios knygos apie Tvaną arba aprašymų apie Paskutinį Teismą) ir "Didysis pabudimas", primenantis didžiuosius religinius pabudimus nuo XVIII amžiaus pradžios iki XX amžiaus pabaigos. Tai JAV evangelikams ir fundamentalistams būdingas apokaliptinis mąstymas. Tai įrodo ir radikalus QAnon būdingas dualizmas (absoliutus blogis prieš absoliutų gėrį, tamsa prieš šviesą). La France pažymi, kad "QAnon" judėjimo struktūra tiesiogiai kyla iš JAV kalvinistinės evangelikų krikščionybės atmainos. "Q" iš esmės yra naujausias amerikiečių apokaliptinis judėjimas, vedantį į Didįjį pabudimą. Būtent evangelikaline Didžiojo pabudimo idėja remiasi vieno žymiausių "Q" propagandistų Hayeso "Q" aiškinimas. Trampo ir "Kabalos" mūšis suvokiamas kaip biblinio masto "kova už žemę ir gėrį".  "Q" pasekėjai sutinka, kad Didysis pabudimas per didžiulę įtampą, nerimą ir kovą atneš išgelbėjimą. Anot prof. Josepho Uscinski QAnon tęsia apokaliptinio mąstymo tradiciją. Apokaliptinis milenaristinis "Q" mąstymas turi ryškių analogijų su 1831 m. veikusio baptistų pamokslininko Williamo Millerio antrojo Jėzaus Kristaus atėjimo skelbimu. Nors 1844 m. skelbtas Kristaus pasirodymas neįvyko, tai nereiškė šio religinio judėjimo pabaigos. Millerio šalininkai virto adventistais, o vėliau Septintosios dienos adventistais. O "Q" jau dabar turi daugiau pasekėjų nei adventistai savo judėjimo pradžioje. Kita analogija - Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia. Galų gale ir ateivių vaidmens Žemėje tyrinėtojas D. Wilkockas pažymi, kad Biblija atrodo vis labiau ir labiau patikima. Anot jo didelė dalis Vakarų pasaulio vis dar globaliojo elito kulto rankose. Tai Jono apokalipsės pranašystės apie "Apreiškimo Didįjį Žvėrį, viešpatausiantį Žemėje" išsipildymas. Tai jam atitikmens tarp Biblijos ir šiuolaikinio pasaulio realybės liudijimas. Filmas "Q pranašystės" baigiasi QAnon litanija: "Žmonės išreiškia savo tikėjimą atsidavę "Q" lašų kaip pagrindinio teksto studijoms, plėtodami "Q" garbinimo grupes ir plačiai dėkodami už tai, ką "Q" atnešė jų gyvenimui. Ar svarbu, kad mes nežinome, kas yra "Q"? Dieviškumas visada yra paslaptis. Ar svarbu, kad negalima patvirtinti pagrindinių "Q" mokymo aspektų? QAnon žmonių tarpe tikėjimas išlieka absoliutus. Jie tikri, kad artėja Didysis pabudimas. Jie lauks tiek laiko, kiek reikės, kad būtų išgelbėti. Raginama pasitikėti planu (2020 m. kovo 9 d. "Q" paskelbė pranešimą su žodžiais - "Niekas negali sustabdyti to, kas ateina"). "Q" nuolat naudojasi Pauliaus Laiško Efeziečiams eilutėmis 6: 10-18: "Pagaliau būkite tvirti Viešpatyje ir jo galybės galia. Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose". K. Juraičio ir Lt Anono sukurtas filmas "Štormo akis: iš tamsos į Šviesą" baigiamas Laiško Filipiečiams (2: 10) eilute: "kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme". Filme "Q Štormas" pakiliai teigiama: "mes esame anonai, mes esame patriotai" ir remiamasi Zacharijo pranašyste (14:9): Viešpats karaliaus visai Žemei. Bus vienas Viešpats ir jo vardas bus vienas. 

"Q" ideologijos nekrikščioniški sinkretiniai aspektai

Tačiau "Q" ideologija rėmėsi ne tik evangeline krikščionybe. Joje būta ir pakankamai ezoterinių, artimų "New age" mąstysenai ar bent ezoteriniam tradicionalizmui aspektų. Štai jau minėtas D. Wilkockas ir jo rato žmonės gyvena bendradarbiavimo su nežemiškomis civilizacijomis atskleidimo viltimi. Kaip suderinti nežemiškas civilizacijas su katalikybe ar evangeline krikščionybe? Na, jeigu ir įmanoma suderinti, tai tokia katalikybė ar krikščionybė neturi nieko bendro su tradicine krikščionybe. Tai kažkas visiškai naujo. Štai K. Juraičio pašnekovas LT Anonas ("Varlinas") cituoja "Q" bendruomenės pasisakymą apie Vandenio erą: Vandenio era yra ta era, kai viskas tampa suvienyta. Šiame naujame amžiuje mes ištrūksime iš amžiaus trukusios netikros doktrinos, destruktyvių indoktrinacijų, absurdiškų doktrinų ir vaikiškų istorijų apie Dievą, išsilavinimą, mediciną ir meilę. [...]. Tai yra krizių laikai ir tai nėra signalas pasaulio pabaigos. Kas artėja tai nėra pabaiga, tai tik pradžia. [...]. Mes atsibusime šviesioj naujoj dienoj, su nauju šviesiu keliu. Taigi dabar, šiame Vandenio amžiuje, viskas taps suvienyta. Visi mūsų skirtumai, visi mūsų dualumai susimaišys kartu kaip gėlių parduotuvės aromatai. Su visomis skirtingomis gėlėmis, sudedančiomis savo buketus į vieną, vientisą miksą, kuris permuš viską. Kiekviena individuali gėlė išliks išsiskirianti ir individuali. Kiekvienas kvapas yra unikalus ir atskiriamas kai tu prieini prie jo ir iš arti ir jį pajauti. Tačiau susijungę kartu, vienybėje vienas su kitu, jie sudarys stebuklingą mišinį, kuris kvepės per visą pasaulį. Mūsų individuali vertė ateina iš mūsų vidaus, iš to, ką mes turime viduje kiekvienas. Per mūsų išsivystymą, per mūsų evoliuciją ir per tai, ką mes galime duoti visuomenei. Taigi dabar mūsų drastiški skirtumai ištirps ir mes integruosimės į bendrą visumą. Mes gyvename chaose, mes plaukiame per chaosą. [...]. Kiekvieną dieną mes ieškome faktų ir prasmės. Kiekvieną dieną mes interpretuojame trupinukus, kuriuos gauname. Mes esame anonai, mes esame patriotai".

"Q" ideologiją liberali žiniasklaida, remdamasi sociologų religijotyriniais tyrimais traktuoja kaip naują sinkretistinę religiją. "The Atlantic" publikuotame straipsnyje Adrienne LaFrance teigia, kad "Q" atveju stebime naujos - "hiperrealios" - religijos gimimą. Ji remiasi Jean Baudrillard darbu apie simuliacijas, darydama prielaidą, kad tikrąją mūsų realybę formuoja popkultūra. "QAnon" savo kosmologijai ir antropologijai kurti atvirai naudoja populiariosios kultūros, žiniasklaidos, pramogų, amerikietiško evangelizmo kūrinius, tropus, vaizdinius, pav. filmo "Matrica" epizodas apie mėlynas ir raudonas tabletes naudojamas iliustruoti pasirinkimui tarp Didžiojo pabudimo arba "užmigimo". Devizas "Kur mes einame, ten einame visi" paimtas iš filmo "Baltasis skliautas". Mainstryminių sociologų ir religijotyrininkų požiūriu "Q" įsisavino ir šėtoniškos ritualinės prievartos (SRA) panikos (dar žinomos kaip "satanic panic"), kilusios iš JAV XX a. 9 - ame dešimtmetyje elementus. "Q" ideologijoje ryški neopagonybė bei "New age" dvasingumas. Anot sąmokslo teorijų eksperto Renee DiResta, "QAnon" modelis yra panašus į religinių kultų verbavimo techniką. Jau minėtos QAnon bažnyčios - Omega Karalystės tarnavimo (ministerijos - OKM). "dvasininkai" Wagneris ir Bushey'as 2020 m. balandžio 26 d. kalbėjo apie "Project Looking Glass", kuris kaip teigiama remiasi JAV kariuomenės slapta sukurtų laiko kelionių technologijomis. Wagneris OKM tikintiesiems aiškino, kad laiko kelionės gali būti paaiškintos Biblija.

"Q" postai apie tai, kad mes ne vieni Visatoje, o taip pat paties Trampo, neabejotinai pritariančio "Q" veiklai, kalbos apie JAV kosminį aktyvumą su užuominomis apie nežemiškas civilizacijas, tik dar labiau išryškina "Q" ideologijos nekrikščioniškumą tradicinės krikščionybės prasme. Trumpas savo inauguracijos metu kalbėjo: "Mes esame naujojo tūkstantmečio gimimo stadijoje, pasirengę atrakinti kosmoso slėpinius, išlaisvinti žemę nuo ligų kančių ir panaudoti rytojaus energijas, pramonę ir technologijas". 2018 m. kovo ir gegužės mėn. Trampas ne kartą kalbėjo apie JAV kosmines iniciatyvas. Kovo mėn. Trampas kalbėjo grupei jūrų pėstininkų Miramar karinėje aviacijos bazėje San Diege: "Mes turime tapti žinančias... Jūs matote, kas vyksta. Jūs matote raketas, pakylančias į viršų, į kairę, į dešinę. Jūs to seniai nematėte. Labai greitai mes keliausime į Marsą. Jūs negalėtumėte nuskristi į Marsą, jei laimėtų mano oponentas". Ką reiškia skrydis į Marsą? Jeigu misija būtų rengiama įprastinėmis NASA priemonėmis, prie tradicinių technologijų, tai užtruktų ne vienerius metus. Tokia misija būtų labai brangi ir labai pavojinga kosmonautams. Tačiau po "Q" pareiškimo apie slaptosios kosminės programos egzistavimą (apie tai žr. žemiau) tai įgauna visai kitą prasmę. 2018 m. gegužės mėn. Trampas kalbėjo: "Mūsų naujoji nacionalinė kosmoso strategija pripažįsta, kas kosmose gali būti vedami kariniai veiksmai, kaip ir ant žemės, ore bei vandenyje. Mes turime oro pajėgas. Turime jūrų pajėgas. Bus ir kosminės. Aš jau užsiminiau apie tai, todėl, kad mes vykdome didelį darbą kosmose. Aš kalbėjau, kad mums galimas dalykas, prireiks naujos jėgos. Mes ją pavadinsime Kosminėmis pajėgomis. Anksčiau aš ne visai rimtai kalbėjau, kad mums reikalinga nauja kariuomenės rūšis, o dabar aš galvoju, kad tai puiki idėja. Tai iš tiesų gali įvykti. Tai būtų milžiniškas proveržis". Po kurio laiko Trampas ir vėl erzino minią, susirinkusią prie Baltųjų rūmų Kosminių pajėgų idėja. Tai buvo Trampo komentaras jam įteikiant Vyriausiojo kariuomenės vado apdovanojimą armijos futbolo komandai už pergalę prieš karinio jūrų laivyno ir karinių oro pajėgų komandas už 2017 metus. Trampas pasakė: "Mes iš tiesų galvojame apie šeštąją kariuomenės rūšį ir tai bus Kosminės pajėgos". Trampas tęsė: "Mes jau daug ko pasiekėm kosmose, todėl ir dėl karinių ir dėl kitokių priežasčių mes rimtai mąstome apie Kosmines pajėgas". Bet juk oficialiai NASA net nepaleido pilotuojamų kosminių misijų. Oficialiai visa, kas buvo padaryta, tai tik mažų transportinių laivų paleidimas. Na dar yra palydovai orbitoje. Tai ir viskas. Tai kokie tie "pasiekimai"? Ir koks gali būti karinis dalyvavimas kosmose? Visa tai atrodo taip, jei nepriimam domėn faktų, liudijančių SKP egzistavimą. Šiame kontekste galime prisiminti ir 2018 m. rugsėjo mėn. prie Baltųjų Rūmų buvo išstatytą kosminės Oriono kapsulės modelį.  

2018 m. birželio 18 d. prezidentas Donaldas Trampas pasakė kalbą, kurioje jis paragino sukurti JAV kosmines pajėgas, kurios perimtų dabartines JAV oro pajėgų kosmoso funkcijas. Siūlomos kosminės pajėgos taptų šeštąja JAV kariuomenės atšaka ir joms būtų prilyginta JAV karinių pajėgų galia. Baltuosiuose rūmuose vykusiame Nacionalinės kosmoso tarybos posėdyje Trumpas kalbėjo: "Privalome užtikrinti JAV dominavimą kosmose... Aš pavedu Gynybos departamentui ir Pentagonui nedelsiant pradėti procesą, reikalingą įkurti kosmines pajėgas kaip šeštąją ginkluotųjų pajėgų šaką .... Mes turėsime oro pajėgas ir kosmoso pajėgas. Atskiri, bet lygūs. Tai bus kažkas itin svarbaus". Po šios kalbos Trampas įsakė generolui Josephui Dunfordui, Jungtinio štabo viršininkui, "vykdyti šią užduotį". Trampo pozicija prieštarauja ankstesniems JAV oro pajėgų štabo viršininko ir gynybos sekretoriaus Jameso Mattiso pareiškimams, kuriais pasipriešinta Kongreso iniciatyvai 2017 m. įkurti Kosminį korpusą. Trumpas neturi įgaliojimų kurti naują karinę tarnybą, tačiau jis turi įgaliojimus pradėti planuoti tokios kariuomenės rūšies kūrimą, ką jis pademonstravo, įsakydamas generolui Dunfordui pradėti jos kūrimo procesą. Michael Salla klausia: kaip siūlomos kosminės pajėgos susisieja su informatorių kol kas viešai neatskleista informacija, kad oro pajėgos jau turi slaptą kosmoso programą? Galiausiai, ką reiškia liudijimai, kad JAV karinis jūrų laivynas turi žymiai tobulesnę programą "Deep Space" su kilometro ilgio kosminiais nešėjais, naudojančią "Space Marines" kaip kovos jėgą? Svarbu suprasti, kad Trumpas kratosi biurokratinio ir korporacinio medžio, slepiančio slaptą kosmoso programą, kurią vykdo oro pajėgos kartu su Nacionaline žvalgybos tarnyba, Gynybos tarnyba ir Nacionalinio saugumo agentūra. Didžiulės aviacijos ir kosmoso kompanijos, tokios kaip "Lockheed Martin", "Northrup Grumman", "Raytheon", "General Dynamics" ir kitos tiekia slaptajai kosminei erdvės programai technologijas ir komponentus. Trampas siekia nuo viso to atsipalaiduoti ir galimas dalykas tai susiję su planais atskleisti dviejų ar daugiau kosminių stočių egzistavimą kartu su antigravitaciniais skraidančiais trikampiais (TR-3B) ir kitais šių korporacijų pastatytais egzotiškais kosminiais laivais. M. Salla, remdamasis savo paties darytomis fotografijomis šalia "MacDill" oro pajėgų bazės ir fotografo, bendravusio su lėktuve esančiais asmenimis, patirtimi teigia, jog akivaizdu, kad JAV oro pajėgų specialiųjų operacijų vadavietė teikia personalą "USAF Secret Space Program". Oro pajėgų kosminė vadovybė tvarko kosminių operacijų logistiką ir technologijas, o AF specialiųjų operacijų vadovybė - personalą. Todėl tikrasis Trumpo, siūlančio kosmines pajėgas, tikslas pasak M. Salla yra noras paspartinti informacijos atskleidimo procesą, išimant slaptojoje kosminėje programoje naudojamas technologijas iš korporacijų, o faktiškai giluminės valstybės. Trumpas siekia, kad Baltieji rūmai vaidintų tiesioginį vaidmenį nustatant būsimų kosminių operacijų, kurių eigą iki šiol apsprendė karinis pramoninis kompleksas, darbotvarkę. Bendradarbiavimo su nežemiškomis civilizacijomis atskleidimas pasak M. Sallos yra neišvengiamas, tačiau jis greičiausiai įvyks palaipsniui. Nepaisant to, pažangių technologijų kaip holografinis gydymas, nulinio taško energija ir antigravitacinis variklis taikymas iš esmės pakeis situaciją planetoje. 

"Q" pranešimais santykių su nežemiškomis civilizacijomis tema labai plačiai remiasi ir D. Wilkockas. Jis įsitikinęs, kad Kabalai nepaklūstantys kariškiai ir žvalgybos darbuotojai, susivienijo į Aljansą, užmezgusiu ryšius su nežemiškų civilizacijų atstovais. Wilkockas detaliai analizuoja visus "Q" pranešimus, susijusius su Aljjanso ir Trampo administracijos kova su Deep state (Hilary Clinton, Comey ir kitais), ypač akcentuodamas "Q" pritarimo nežemiškų civilizacijų egzistavimo ir ateivių bendradarbiavimo su žmonija ženklus. Šiuo metu "Qanonas yra vienintelis oficialiai sankcionuotas Aljanso, siekiančio Kabalos agentų arešto ir ryšių su nežemiškomis civilizacijomis bei aukštųjų technologijų atskleidimo, balsas. Čia ypač svarbūs du "Q" pranešimai 2018 m. rugsėjo 19 d. Viename iš jų "Q" patvirtino, kad mes nesame vieni Visatoje ir kad žmonija turi slaptąją kosminę programą. Štai šie du Qanono postai:

Taigi, kai Qanono paklausė ar egzistuoja Slaptosios Kosminės programos, Q atsakymas buvo toks: "Programos egzistuoja, bet už viešumo zonos". Toks atsakymas patvirtina Kori Gudo, Viljamo Tompkinso, Pito Pitersono, Emeri Smito ir kitų informatorių liudijimus apie slaptąją kosminę programą. Šių dviejų Qanono postų klausimų - atsakymų eiliškumas buvo toks. Klausimas: Ar mes vieni? Roswell? Atsakymas: "Ne. Didžiausias įslaptinimas. Apsvarstykite kosmoso erdvės mastus". Klausimas: ar sufalsifikuotas NASA nusileidimaas Mėnulyje? Ar mes buvome nuo tada Mėnulyje? Ar egzistuoja Slaptosios kosminės programos? Ar ne tam buvo sukurtos Kosminės pajėgos? Atsakymas: "Melas, nusileidimai Mėnulyje realūs. Programos egzistuoja, bet už viešumo zonos". Atsakymas į kažkieno užduotą klausimą atėjo vos po 20 minučių. Taigi, Qanonas patvirtino tai, ką ufologai ir ypač apie Wilkocką besiburiantys kalbėjo jau ne vieną dešimtmetį. Ateivių laivas sudužo Rouzvele prieš 70 metų. Tai pakankamai ilgas laikas, kad pastatyti ištisą laivų flotilę. Pakako laiko ir bazių statybai Mėnulyje, Marse ir kitur. Ufologas dr. Michael E. Salla apie šiuos "Q" postus rašė: Rugsėjo 19 d. "Q" Anonas numetė dvi bombas, patvirtinančias slaptų kosminių programų egzistavimą ir nežemišką gyvenimą. Šie du įrašai atveria plačias duris milijonams, kurie sekė "Q" informaciją, sužinoti apie slaptas kosmoso programas ir nežemišką gyvenimą bei tai, kaip jie buvo paslėpti nuo plačiosios visuomenės. Anot M. Salla "Q" atsakymas aiškiai parodo, kad nesame vieniši ir kad tiesa apie "Roswell" skraidančios lėkštės katastrofą turi "aukščiausią klasifikaciją". Galbūt tikėdamasis skepticizmo, "Q" toliau pasisako už tai, kad skaitytojai apsvarstytų kosmoso platybes, kad suprastų, jog mūsų galaktika ir apskritai Visata tikrai yra kupina gyvenimo, o kai kurios nežemiškos civilizacijos yra pakankamai technologiškai išsivysčiusios, kad galėtų keliauti per mūsų galaktiką ir aplankyti Žemę, ką ir liudija Roswello incidentas. Teigdamas, kad "nusileidimai ant Mėnulio yra tikri", "Q" paneigia sąmokslo teorijas, kad amerikiečių nusileidimas Mėnulyje buvo apgaulė. Tai leidžia visuomenei aiškintis, kas iš tikrųjų vyko Mėnulyje po "Apollo" nusileidimo. Kitame pranešime "Q" patvirtina, kad egzistuoja kosmoso programos, kurios "nepriklauso viešajai erdvei". Tai reiškia, kad "Q" nori, kad skaitytojai suprastų, jog informacija apie šias neviešo naudojimo kosmoso programas yra labai įslaptinta ir skirta tik tiems, kurie gali apie žinoti pagal savo pareigas. Be to, "Q" perspėja skaitytojus apie tai, kad daug informacijos apie šias slaptas kosmoso programas yra privačiose korporacijoje, gal būt JAV vyriausybei mažai ką apie tai žinant. 

Vienas aktyviausių Qanonnų pranešimų ir ideologijos propaguotojų yra žurnalistas ir D. Wilkocko filmo "Above Majestik" prodiuserių Jordan Sather. Jis akivaizdžiai laikosi tų pačių tikslų ir pasaulėžiūrinių nuostatų kaip ir David Wilkock, t. y., yra įsitikinęs, kad nežemiškos civilizacijos egzistuoja, jos padeda mums arba kenkia. Taip pat jam akivaizdu, kad žmonijos valdantieji bendradarbiauja su nežemiškomis civilizacijomis, kad egzistuoja labai pažangios technologijos, kad egzistuoja reinkarnacija ir vyksta kova su kenkiančiu žmonijai režimu ("Kabala"). Taigi, jis laikosi ezoterinio tradicionalizmo ("amžinosios tradicijos") pozicijų. Visiškai akivaizdu ir tai, kad jis yra vienas aktyviausių "Q" judėjimo propaguotojų JAV. Tai matosi ir iš Sathero twiterio paskyros. Ten daug vietos skiriama "Qanon" judėjimui, nežemiškoms civilizacijoms, NSO ir kovai su Kabala. Apie "Q" judėjimą jis daug kalba savo interviu ir savo sukurtuose filmuose. Pav. dokumentinio filmo "Jordan Sather on the Mystery of QAnon" apraše rašoma: Jordan Sather yra įtakingas "Q" judėjimo balsas, kurį internete stebi daugiau nei 350 000 prenumeratorių, kurie žiūri jo "YouTube" vaizdo įrašus, skaito jo "Twitter" įrašus ir seka jį "Facebook". Taigi Jordan Sather paniręs į "Q" judėjimo pranešimų analizavimą ir santykių su nežemiškomis civilizacijomis atskleidimo problematiką.

"Q" taip pat sureagavo ir į Jordan Sather filmą apie "Above Majestik". 

J. Sather labai teigiamai įvertino kardinolo Vigano laišką prezidentui Trampui: "Vigano, žinomas kaip Vatikano informatorius, šiandien paskelbė laišką prezidentui Trampui ir jis tiesiai nusako Deep State kaip socialinę covid inžinerijos ir šių riaušių priežastį". 

Baigiamosios mintys

Mes čia, Lietuvoje, žinome "Q" daugiau taip, kaip jis pristatomas K. Juraičio pašnekovo LT Anono ("Varlino"). Tačiau šis asmuo nereprezentuoja viso "Q". Už QAnono žmonių arba jų judėjimo plačiąja prasme ir tokie žmonės, kuriuos atstovauja Davidas Wilkockas - tvirtai įsitikinę nežemiškų civilizacijų egzistavimu ir bendradarbiavimu su žmonija, slaptosios kominės programos egzistavimu ir visaip siekiantys jos atskleidimo. Mes matėm, kad slaptosios kosminės programos egzistavimas patvirtintas ir "Q" pranešimuose. Kosminių pajėgų kūrimą ir veikimą kosmose visaip palaiko ir prezidentas Trampas, kuris savo ruožtu mažų mažiausiai simpatizuoja "Q". O kaip bežiūrėsi nežemiškos civilizacijos ir krikščionybė, jau nekalbant apie tradicinę katalikybę, sunkiai suderinami dalykai. Tiesa, šiais laikais bandoma katalikų doktriną priderinti prie galimo kitų protingų būtybių egzistavimo fakto, bet tuo užsiima progresyvieji katalikai, kurių nuomone ateiviai yra tiek dori, kad jiems nereikia išganymo, arba jie tapatinami su angelais, arba bandoma aiškinti, kad kiekvienas pasaulis už Žemės ribų turi savo  nuosavą išganytoją (žr. https://www.ateitiesaidas.lt/l/mount-graham-ir-nezemiskos-civilizacijos-kataliku-egzoteologija/). Nesunku suprasti, kad tokios spekuliacijos veda tik prie visiškai kitokios krikščionybės, faktiškai kitos religijos formavimo. Ir be abejo tai reiškia, kad bandymai laikyti "Q" Katalikų Bažnyčios įrankiu yra visiška fikcija. Kita vertus šiuolaikiniai sociologai ir religijotyrininkai "Q" judėjimo atveju kaip tik bando įžvelgti būtent tokios kitokios krikščioniško pobūdžio religijos formavimąsi. Jų pastebėjimai apie religinį sinkretinį "Q" ideologijos pobūdį verti dėmesio. Nepaisant to, kad "Q" ideologijos pamatas yra evangelinis amerikietiškas protestantizmas, nuspalvintas apokaliptiniu ir milenaristiniu mąstymu, vis dėl to ryškūs ezoterinio mąstymo ("New age") pėdsakai (pav. istorijos dalijimas į astrologines eras (kalbama apie Vandenio erą, į kurią įžengėme), priimama reinkarnacijos idėja, didelis dėmesys skiriamas naujausioms technologijoms, kurių veikimas pagrįstas sąmonės poveikiu), o taip pat nežemiškų civilizacijų ir jų bendradarbiavimo su žmonija fakto pripažinimas turbūt pagrįstai šiems mainstryminiams religijotyrininkams ir sociologams leidžia kalbėti apie sinkretinę "Q" religiją. Žinoma, nereikia pamiršti, kad jiems "Q" pažiūrų sistemos analizavimas religijos kontekste tėra pastangos nuvertinti "Q" kaip darinį, atsisakantį švietėjiško racionalumo, Apšvietos laikų idealų, tuo pačiu paverčiant "Q" tamsių pasąmonės gaivalų ir neracionalių obskurantiškų idėjų mišiniu. Mums toks požiūris visiškai nepriimtinas. Nepaisant to, kad "Q" ideologijos pamatas evangelinė protestantiška apokaliptika ir milenarizmas, nėra jokio pagrindo "Q" laikyti apribota krikščioniškumo. Juk absoliučiai visiems žmonėms būdinga realybę suprasti binarinėmis kategorijomis - priešpriešomis, nors jos ir užpildomos skirtingu turiniu. O tas "Q" būdingas apokaliptinis aistringumas tėra racionali, faktais paremta, reakcija į krizinę šio laikmečio žmonijos būklę ir jos visiškai naujų vystymosi galimybių nuojauta.

Summa summarum "Q" reiškinyje racionaliausia būtų matyti su globalistiniu elitu kovojančio JAV kariškių ir žvalgybos institucijų patriotinės dalies Aljanso kartu su prezidento Trampo administracijos žinia sukurtą projektą, skirtą JAV visuomenės sąmonės pokyčiams Trampo ir Aljanso norima kryptimi, pasinaudojant amerikiečių visuomenėje iki šiol didžiulę įtaką turinčios evangelinės krikščionybės vaizdiniais, modifikuotais "New age" dvasioje bei nemažą dėmesį skiriant bendradarbiavimui su nežemiškoms civilizacijoms. 

Literatūra

Olego Nasobino požiūris

Хроники Текущих Событий. Q-заговор в США. Олег Насобин №77 (https://www.youtube.com/watch?v=UzsTazjZifU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1eYO-LMoTbMd91a0kPWsgSyHgh7hNJS7KW0WvKw1vXUhqVLJXbN8cX7vo).

Literatūra apie Stephen Bannon, kardinolus Raymon Burke ir Carlo Vigano bei katalikybės problematiką apskritai

https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Bannon

https://www.buzzfeednews.com/article/lesterfeder/this-is-how-steve-bannon-sees-the-entire-world.

https://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Leo_Burke.

https://www.catholicnewsagency.com/news/trump-twitter-mention-latest-twist-in-archbishop-carlo-vigano-saga-51396.

https://www.lifesitenews.com/blogs/archbishop-vigano-third-secret-of-fatima-has-not-yet-been-fully-published).

https://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Maria_Vigan%C3%B2)

https://wherepeteris.com/the-redpilled-pope-of-the-qatholic-church/

https://www.thedailybeast.com/roger-stones-commutation-and-the-constitutional-amendment-that-could-save-us-from-the-next-trump?ref=scroll

Literatūra apie "Q" judėjimą

https://en.wikipedia.org/wiki/QAnon

https://rationalwiki.org/wiki/QAnon

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/06/qanon-nothing-can-stop-what-is-coming/610567/

https://www.adl.org/resources/backgrounders/qanon

https://www.thegospelcoalition.org/article/the-faqs-what-christians-should-know-about-qanon/

https://www.buzzfeednews.com/article/ryanhatesthis/its-looking-extremely-likely-that-qanon-is-probably-a

https://catholictruthblog.com/tag/qanon/:

https://www.americanthinker.com/articles/2020/01/an_introduction_to_q.html:

https://minfo.lt/pasaulis/straipsnis/kas-yra-q-judejimas

https://www.nytimes.com/2018/08/01/us/politics/what-is-qanon.html

https://narratively.com/my-father-the-qanon-conspiracy-theorist/

https://www.thedailybeast.com/roger-stones-commutation-and-the-constitutional-amendment-that-could-save-us-from-the-next-trump?ref=scroll

https://www.adl.org/resources/backgrounders/qanon

https://www.jasoncolavito.com/blog/q-anon-david-wilcock-and-the-rise-of-a-new-right-wing-populist-religion

https://religiondispatches.org/in-the-name-of-the-father-son-and-q-why-its-important-to-see-qanon-as-a-hyper-real-religion/

https://www.getreligion.org/getreligion/2020/5/18/atlantic-probes-qanon-sect-and-finds-shocking-another-evangelical-ish-conspiracy

https://flipboard.com/@MartyR6q00/is-qanon-the-newest-american-religion/a-owKwuln4RaqfJ3To1VpKbQ%3Aa%3A3245590948-bcb4d7c113%2Ftheweek.com

https://theconversation.com/the-church-of-qanon-will-conspiracy-theories-form-the-basis-of-a-new-religious-movement-137859

https://www.adl.org/resources/backgrounders/qanon

Kazimiero Juraičio ir LTanon filmas "Štormo akis: iš tamsos į Šviesą" (2020 04 04) (https://www.brighteon.com/335cbc12-5f77-40ab-a1ac-a8c218657f32):

Kazimiero Juraičio ir LTanon filmas "Išdavystė. Pabaigos pradžia" (2020 06 02) (https://www.brighteon.com/1bfae58a-d67b-45c9-88c2-4f7d0dcfb96e).

Kazimiero Juraičio ir LTanon filmas "Q Štormas" (2020 03 22) (https://www.brighteon.com/670f14ef-983c-47a3-b78e-0ce0fa67b5c8).

Davido Wilkocko bei kitų autorių tekstai apie bendradarbiavimą su nežemiškomis civilizacijomis

https://www.reddit.com/user/CaptainRoyD/comments/9qzulh/david_wilcox_promotes_space_forcepotusand_qanon/.

https://www.theblackvault.com/documentarchive/podcast/ep-51-special-guest-jordan-sather/

https://cryptic-conspiracies.com/?s=Q&submit=Search

https://divinecosmos.e-puzzle.ru/page.php?al=447

https://divinecosmos.e-puzzle.ru/page.php?al=510_6

https://divinecosmos.e-puzzle.ru/page.php?al=409

https://divinecosmos.e-puzzle.ru/page.php?al=alyans

https://divinecosmos.e-puzzle.ru/page.php?al=434

https://divinecosmos.e-puzzle.ru/page.php?al=387

https://vk.com/@zlvp2015-novye-brifingi-alyans-izymaet-trilliony-dollarov-pohischenny

https://www.exopolitics.org/trumps-plan-for-us-space-force-challenges-deep-state-secrecy/

https://www.zerohedge.com/news/2018-05-02/space-force-trump-teases-sixth-branch-us-military-again

https://www.exopolitics.org/president-trump-validates-qanon-how-will-ufo-ssp-disclosure-happen/

https://www.exopolitics.org/q-confirms-secret-space-programs-real-extraterrestrial-life-exists/