Egzoteologija: Mount Graham ir nežemiškų civilizacijų tyrimai |2022 lapkričio 11 d.

11/11/2020

Kalbėsime apie Grahamo kalną (Mount Graham) Arizonos valstijoje JAV pietvakariuose, netoli sienos su Meksika ir jame pastatytas observatorijas, seniai siejamas su nežemiškomis civilizacijomis ir net tokia mitologine būtybe kaip Liuciferis. Oficialių sluoksnių nuomone kalnas (3190 m. aukščio) pasirinktas dėl regiono nuošalumo - čia nėra jokių didelių miestų ir apskritai čia reta gyvenviečių. Neatsitiktinai šią vietą jau nuo XX a. 9 - o dešimtmečio nusižiūrėjo astronomai. Pirmiausia čia įsikūrė Vatikano astronomai. Vatikano pažangiųjų technologijų teleskopas (Vatican Advanced Technology - VATT) pradėtas naudoti 1993 m. VATT bendradarbiauja su Arizonos bei Indianos Notre Dame universitetais. VATT vadovauja ir jame dirba daugiausia jėzuitai (Christopher J. Corbally, Richard P. Boyle, Paul Gabor ir kiti). Tais pačiais 1993 m. pradėjo veikti ir Heinrich Hertz Submillimeter Telescope (SMT). 10 - ajame dešimtmetyje pradėti statyti pastatai ir didžiausiam pasaulyje optiniam binokuliariniam teleskopui (Large Binocular Telescope - LBT). Oficialiai LBT atidarytas 2004 m. Tačiau tuo metu pradėjo veikti tik pirmasis veidrodis (abu veidrodžiai kartu - nuo 2008 m.). LBT buvo pastatytas ant 30 m. aukščio masyvaus cementinio pagrindo. 60 m. aukščio teleskopo pastatas saugo LBT nuo vėjo ir oro poveikio. LBT pradžioje buvo vadinamas "Columbus Project". Jį administruoja JAV, Italijos ir Vokietijos mokslinės institucijos: Istituto Nazionale di Astrofisica (Italijos astronomų organizacija), Arizonos, Minnesotos, Notre Dame, Virdžinijos universitetai ir Ohajo valstybinis universitetas, konsorciumas (LBT Beteiligungsgesellschaft in Germany), jungiantis Vokietijos mokslines institucijas (Max Planck Institute for Astronomy in Heidelberg, Landessternwarte in Heidelberg, Leibniz Institute for Astrophysics Potsdam (AIP), Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics in Munich and Max Planck Institute for Radio Astronomy in Bonn) taip pat - the Research Corporation for Science Advancement based in Tucson (tyrimų institutas, apimantis Ohajo valstybinį, Minesotos universitetą Notre Dame ir Virdžinijos universitetą). LBT pajėgumai įgalina vykdyti įvairius mokslinius projektus - tarp jų ir egzoplanetų tyrimus.

Taigi apibendrinant, galima konstatuoti, kad ant Grahamo kalno yra trys astronominiai įrenginiai - VATT, SMT ir LBT - priklausantys Mount Graham International Observatory (MGIO), kuri savo ruožtu yra Steward Observatory dalis ir Arizonos universiteto astronomijos departamento tyrimų skyrius. Atkreiptinas dėmesys taip pat į tai, kad atskirų į MGIO įeinančių observatorijų administravimą užtikrina iš esmės tos pačios JAV, Italijos ir Vokietijos institucijos - tiek VATT, tiek LBT atveju minimi Arizonos, Minnesotos, Notre Dame, Virdžinijos universitetai ir Ohajo universitetai.

Atrodytų, kad observatorijos įkurtos grynai moksliniais tikslais. Tad kur čia problema? Visų pirma, atkreiptinas dėmesys, kad čia gyvenančioms indėnų apačių gentims Mount Graham (Dzil Nchaa Si An vakarų apačių kalba) yra šventas kalnas (vienas iš keturių švenčiausių kalnų Šiaurės Amerikoje). Tokiu indėnų jis laikytas ir dėl neįprasto "dangiško" aktyvumo senovėje: indėnų mitai pasakoja apie "Gyvenantį aukščiau", kuris nusileido disku kūrimo pradžioje. Disko viduje buvo barzdotas vyras, indėnų laikytas Kūrėju. Galbūt Mount Graham - vienas iš metafizinių portalų, per kuriuos patenkama į kitas Visatos dimensijas?

Toliau - LBT pavadinimas. Oficialus jo pavadinimas anglų kalba: Large Binocular Telescope Near-infrared Spectroscopic Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research. Žodžių Large, Utility, Camera, Integral, Extragalatic ir Research pirmųjų raidžių abreviatūra yra LUCIFER. Iki 2012 m. tai ir buvo oficialus sutrumpintas teleskopo pavadinimas (2012 m. pervadintas į LUCI). Tačiau, reiktų patikslinti: Liuciferiu vadinama ne visa LBT sistema, bet tik vienas iš jo prietaisų - infraraudonųjų spindulių spektrografo imtuvas, reikalingas ieškant egzoplanetų. Liuciferis arba Ryto (Aušros) žvaigždė krikščionių tradicionalistų vienareikšmiškai tapatinamas su Šėtonu, Dievo antipodu.

Vienam iš "Exo-Vaticana" knygos (2012 m.) autorių - Thomui Hornui - VATT dirbę astronomai jėzuitai patvirtino, kad vienas svarbiausių VATT uždavinių - ieškoti egzoplanetų ir proto už Žemės ribų. Stebėtina, bet tiek VATT, tiek ir LBT darbuotojai labai laisvai kalbėjo ir apie kontaktus su NSO. Įdomu, kad Thomo Horno liudijimu LBT inžinierius teleskopą pakaitomis vadino tiek Liuciferiu, tiek Liuci. Nuostabą sukelia ir tai, kad įrenginys "Lucifer" išsamiai apibūdinamas Vatikano observatorijos tinklalapyje kaip infraraudonųjų spindulių teleskopas, pastatytas vokiečių bei NASA ir valdomas bei finansuojamas Vatikano su tikslu stebėti Nibiru/Nemesis. Neįprasta, kad Vatikano observatorija leido sau užsiminti apie šią tik konspirologų aptariamą hipotetinę Saulės sistemos planetą, kuri šiuo metu kai kurių nuomone artėja prie Žemės. O Liuciferiu (Liuci) vadinamas infraraudonųjų spindulių prietaisas kaip tik įgalina aptikti vėsius ar toli esančius ir silpnus objektus, tokius kaip tolimos planetos, kai kurie ūkai ir nykštukinės žvaigždės. Infraraudonųjų spindulių technologija įgalina stebėti ir NSO.

Vatikano dėmesys astronomijos mokslui (milžiniškos investicijos į VATT) puikiai dera su pastangomis plėtoti vadinamąją egzoteologiją, derinančią tradicinę katalikų doktriną prie nežemiško proto egzistavimo fakto. Pasak "Exo-Vaticana" knygos autorių Thomo Horno ir Criso Putnamo, Romos "Università della Santa Croce" teologijos profesorius t. Giuseppe Tanzella-Nitti teigė, kad katalikams teks permąstyti savo tikėjimą nežemiškų civilizacijų egzistavimo fakto šviesoje. Br. Guy Consolmagno SJ, dirbantis Vatikano observatorijoje Castel Gandolfo mieste (kur esama ir popiežiaus rezidencijos), o taip pat Mt. Grahame sutiko duoti knygos autoriams ne vieną interviu. Jis mielai pasidalijo savo nuomonėmis apie teologijos ir astrobiologijos sąveiką. Jis pripažino, kad ateiviai gali būti laikomi žmonijos gelbėtojais. Br. Consolmagno įsitikinęs, kad žmonės nėra vienintelės protingos būtybės Visatoje. Jo įsitikinimu apie nežemiškas, būtybes kalba ir Biblija. Consolmagno teigimu dangiškos būtybės minimos psalmėse. Pav. psalmėje Nr. 89 klausiama: "Kas iš dangiškųjų būtybių yra panašus į Viešpatį?". Nežemiškos materialios būtybės minimos ir Jobo 38: 7 bei Pradžios knygos 6 - ame skyriuje "Dievų sūnūs", nefilimai (milžinai). Consolmagno pabrėžia: galime šias būtybes aiškinti kaip norime - kaip angelus ar kaip ateivius, bet faktas tas, kad senovėje žmonės nelaikyti vienintelėmis protingos būtybės. Cituoja jis ir Jono 10:16, kur kalbama apie avis "ne iš šios avidės". Consologmano susitaikė su pačiomis fantastiškiausiomis versijomis. Net ir su svarstymais apie "Jėzaus sėklą", spėliojimais kokioje planetoje įmanomas protas ir ar Jėzus galėjo vaikščioti per metano jūras. O juk Br. Consologmano - svarbiausias Vatikano astronomas, kuriam šiuo metu patikėtas Vatikano observatorijos vadovo postas Optimistiškai ateivių egzistavimo, jų kontaktų ir net oficialaus pasirodymo Žemėje klausimu kalbėjo ir kiti aukšti Vatikano pareigūnai ir mokslininkai, dirbę ar besilankę Mt. Grahame. Tai ir VTT direktoriaus pavaduotojas iki 2012 m. dr. Christopheris Corbally. Jo įsitikinimu nežemiško proto atskleidimas pakeis Dievo sampratą. Teks atsisakyti "antropocentrinio" Dievo sampratos. Vatikano observatorijos direktorius, tėvas Josè Funes net įsitikinęs, kad protingos būtybės ne tik egzistuoja Visatoje ir yra mūsų broliai, bet ir "patvirtins krikščionybės tikėjimo teisingumą". Ilgametis Vatikano egzorcistas XX a. 8 - 9 dešimtmečiuose mons. Corrado Balducci Italijos nacionalinėje televizijoje daug kartų teigė, kad nežemiškas protas ne tik egzistuoja, bet ir kad Vatikano vadovai apie tai žinojo. Jis taip pat teigė, kad susitikimai su ateiviais nėra demoniški ir nėra susiję su psichologiniais sutrikimais. Jo teigimu Vatikanas atidžiai stebėjo šį reiškinį, ir per savo ambasadas rinko informaciją bei daiktinius įrodymus. Mons. Balducci buvo specialios Vatikano konsultantų grupės nežemiško gyvenimo klausimais narys. Jo teiginių Bažnyčia niekada nepaneigė. Katalikų teologas tėvas Malachi Martin SJ taip pat ne kartą kalbėjo apie kontaktus su nežemiškomis esybėmis. 1997 m. radijo stotyje "Coast to Coast AM", paklaustas kodėl Vatikanas tiek daug investavo į kosmoso tyrimus Grahamo kalne, jis atsakė, kad Vatikano administracija laukia kai ko per penkerius ateinančius metus. Vėlesniuose interviu jis kalbėjo apie paslaptingą "ženklą danguje", artėjantį iš šiaurės. Galbūt tai užuomina apie ateinantį svetimą protą. Jau minėtas t. tėvas Josè Funes 2008 m. savo interviu "L'Osservatore Romano" pavadinimu "Nežemiškas yra mano brolis" į klausimą ar reiktų išpirkti nežemiškus žmones, atsakė: "Dievas padarė žmogų Jėzuje, kad jis mus išgelbėtų", o kitoms protingoms būtybėms atpirkimo nebūtinai reikės. Jos gali likti visiškoje draugystėje su savo Kūrėju. Ir kai kurie kiti Vatikano teologai skaitosi su galimybe, kad nežemiškos būtybės morališkai pranašesnės už mus ir arčiau Dievo, todėl joms teks mus evangelizuoti, o ne atvirkščiai. Pav. t. Giuseppe Tanzella-Nitti manymu mes galime būti evangelizuoti per kontaktą su "dvasiniais ateiviais". Mums reiktų gerbti ateivius ir pripažinti jų kilmę iš to paties Kūrėjo. Pasak šio teologo nežemiškos kilmės Evangelija gali modifikuoti mūsų supratimą apie išganymą per Jėzų Kristų. Buvęs Vatikano observatorijos viceprezidentas Christopheris Corbally padarė išvadą, kad Jėzus paprasčiausiai gali nelikti vieninteliu išganymo Žodžiu. Jo teigimu nors Kristus yra pirmasis ir paskutinis žodis (alfa ir omega) žmonijai, jis nebūtinai yra vienintelis žodis, pasakytas visatai. Nežemiškų civilizacijų atstovai gali turėti savo logosus. Tėvas Domenico Grasso mano, kad tokios būtybės bus toli mus pralenkusios moksle. Labai galimas dalykas šios būtybės bus arčiau Dievo, nei žmogus. Jos gali turėti aukštesnę teologiją, kuri galėtų "pastebimai išplėsti" mūsų žemišką supratimą apie atpirkimą. Notre Dame universiteto teologas O'Meara taip pat mano, kad šios dieviškos būtybės, gyvenančios tolimiausiose planetose, kviečiamos į ypatingus santykius su Dievu. Tokie teologai tiki, kad Dievas galbūt sukūrė ateivių civilizacijas tam, kad ateityje jos galėtų evangelizuoti žmones. Mons. Januaris De Concilio (New Jersio Nekalto Prasidėjimo seminarija), tiki, "kad milžiniškas intelekto atstumas tarp žmonių ir angelų leidžia manyti, kad Dievas turėjo sukurti tarpines rūšis tarp angelų ir žmonių. Mons. Corrado Balducci su tuo visiškai sutinka. Jam tai būtybės, turinčios tokį kūną kaip mūsų, bet dvasiškai tobulesnės.

Taigi bent dalis Vatikano teologų ateivius linkę laikyti mūsų evangelizuotojais ar net matyti juose antrąjį Kristaus atėjimą. Kaip tai atrodys? Kas tie aukščiau pažengę humanoidai? T. Guy Consolmagno savo svarstymuose remiasi fantastiniu romanu pavadinimu "Sąžinės graužatis" (autorius - Thomas Jamesas Blishas.). Romane kunigas jėzuitas, vardu Tėvas Ruiz-Sanchezas, ir jo vadovaujama mokslininkų komanda keliauja į naujai atrastą planetą, pavadintą "Lithia", norėdami ištirti jos gyventojus lithius. Aiškinamasi ar jie turi atpirktas sielas. Jie nustato, kad lithiai yra protingi padarai, kurių moralė puikiai dera su krikščionybe, tačiau jie neturi jokios religijos ar Dievo sampratos. T. Ruiza-Sanchezas įspėja Vatikaną priskirti Lithia amžinai nuo Žemės ir žmonių atskirtų - karantinuotų - planetų grupei, nes Lihia gyventojai dalyvauja šėtoniškame - astroteologiniame - sąmoksle, turinčiame tikslą suklaidinti žmoniją. Kai mokslinės fantastikos rašytojas Jo Waltonas paklausė jėzuito Guy Consolmagno apie problemas, kurias Blishas iškėlė savo romane, Consolmagno pabėžė, kad jėzuitai pasisako už inkultūraciją, leisdami svetimoms kultūroms išlaikyti savo tikėjimą, taip modifikuodami ir krikščioniškus įsitikinimus. Tas pats galioja ir egzoplanetų gyventojams.

Filosofo ir teologo P. Teilhardo de Chardino mąstymas taip pat buvo labai kosmocentrinis. Jo įsitikinimu visa Visata vystosi nuo žemiausių materialių formų kol pasiekia aukščiausią noosferos tašką, - "Omegos tašką", kuris ir yra Kristus ir tuo pačiu tobulumą bei absoliutų solidarumą pasiekusi žmonija. Žinoma, tai ne Jėzus iš Nazareto, o kosminis Kristus, kuris vystosi (evoliucionuoja) kartu su visu pasauliu. Tai labai panteistinis (monistinis) požiūris. Akivaizdu, kad nežemiškų civilizacijų fakto pripažinimas griauna tradicinę krikščionybės doktriną ir vietoj jos kuria kažką nauja.

Remtasi: Thomas Horn, Cris Putnam knyga "Exo-Vaticana" (2013 m.), "Large Binocular Telescope: Webseite der deutschen LBT-Beteiligungsgesellschafft (LBT)" (https://www2.mpia-hd.mpg.de/homes/LBTBWEB/LBT/lbt.html) ir kitais tekstais.

Žr. br. Guy Consolmagne SJ pasisakymą televizijos laidoje nežemiško proto tyrimo klausimais (2013 m.).

https://youtu.be/kmU2gDbP_Tk