Pasaulis ir Lietuva kitaip

Pasaulis ir Lietuva kitaip

Tinklapyje aptariama pasaulio ir Lietuvos praeitis bei dabarties aktualijos šiuo metu žmonijos išgyvenamo perėjimo iš grubaus materialistinio mąstymo į informacinį-energetinį-dvasinį realybės supratimą atsivėrimo nežemiškoms civilizacijoms kontekste.


Kas paskatino imtis tinklapio kūrimo? Turbūt pats gyvenimo kelias. Vaikiškos fantazijos ir džiaugsmas keliauti po Žemės ir kosmoso platybes mintyse bei ilgus metus užtrukęs žvelgimas į pasaulį pro savo kambario langą buvo pasaulio pažinimo pradžia. Šis mažytis fiziškai pasaulis buvo pilnas ženklų ir užuominų apie Paslaptį, peržengiančią juslėmis apčiuopiamą realybę, paslaptį viliojančią ir baugią, aplankančią sapnais ir kažkodėl mirties dvelksmu iš tėvų portreto. Augimas ir brendimas sovietinėje Lietuvoje netapo mane ribojančiais rėmais: istorinio ir gamtamokslinio turinio knygos suformavo pakankamai platų akiratį. Tuo tarpu aiškus suvokimas, kad Lietuva nėra savarankiška, o jos ateitis neužtikrinta, skatino domėtis Lietuvos istorija ir sąmoningai puoselėti savo lietuviškumą. Jau nepriklausomoje Lietuvoje Paslapties atskleidimo procesas vyko literatūros apie paranormalius reiškinius skaitymu, pasinėrus į "New age" pasaulį. Nuovargis ir noras gauti greitus ir vienareikšmius atsakymus į visus klausimus, atvedė į krikščionybę. Ne vienerius metus užtrukusios jos studijos nesuteikė pilnatvės jausmo. Tai sugrąžino mane į atvirą paieškų jūrą, toliau iriantis Neatskleidžiamosios Paslapties link.

Naujausi blogo įrašai


Rašytojas Vytautas Petkevičius (1930 - 2008) pats buvo aktyvus komjaunimo veikėjas 5 - 6 dešimtmečiais, taip pat kompartijos funkcionierius Chruščiovo laikais, studijavo Maskvoje centrinėje komjaunimo mokykloje bei Maskvos Lomonosovo universitete. Kaip rašo Vikipedija 1946 m., 1947 ir 1949 m. vasaros metu buvo siunčiamas į įvairius Kauno apskrities...

Kaip žinome XVIII a. antroje pusėje pasirodė pirmieji pranešimai apie masiškai statomus kryžius ir liaudies menininkų - dievdirbių - kuriamas katalikiškos tematikos (Jėzaus Kristaus Švč. M. Marijos ir šventųjų) statulėles. XIX a. Lietuvoje kryžiai su koplytėlėmis ir jose esančiomis statulėlėmis paplinta masiškai. Dėl kryžių gausos Žemaitija...

Kaip žinome, Žemaitijos christianizacija buvo sudėtinga. Dėl komplikuotų santykių su Vokiečių Ordinu, 1387 m. krikštas Žemaitijos neapėmė. Krikšto akciją Vytautas ir Jogaila pravedė 1413 m. Tačiau tuomet galėjo būti pakrikštyta tik dalis bajorų. Masinis žemaičių krikštas buvo pravestas 1416 - 1417 m. po Konstancos susirinkimo. 1417 m. įsteigta...

Visą gyvenimą domėjausi istorija, sukaupiau nemažai šios srities žinių, tačiau nesu įsipareigojęs jokiai vieną ar kitą istorinės savimonės formavimo politiką diegiančiai grupuotei ("kamarilijai"). Taip pat neturiu įsipareigojimų ir politinėms, ideologinėms bei religinėms grupuotėms. Gyvenimas tiek sovietmečiu, tiek dabar - postsovietiniais laikais...

Įdomių dalykų galima rasti internete... Krikščioniškosios kultūros instituto viešųjų ryšių atstovas video, pavadintame "Balsuok prieš liberal-komunistinę revoliuciją", aistringai ragina balsuoti už Nacionalinį susirinkimą. Įdomiausia jo argumentacija, kurioje gerai atsiskleidžia jo (ir Nacionalinio susirinkimo?) Lietuvos istorijos samprata ir...

Rinkimų rezultatus žinome. Iš principo jie nenustebino. Konservatorių ir liberalų pergalė (tegul ir tik pirmame ture) dėsninga, atsižvelgiant į tuos procesus, kurie Lietuvoje vyksta jau trisdešimt metų. Dabar svarbiau susivokti situacijoje. Ką reiškia liberalų ir suliberalėjusių konservatorių pergalė? Ar kalba eina tik apie kanapių legalizavimą,...

Nepraleiskite naujausių straipsnių,užsisakykite naujienas el. paštu !