NAUJOSIOS TECHNOLOGIJOS

 

Pristatysime naujausius mokslininkų atradimus ir technologijas bei prietaisus, susijusius su laisvosios (gravitacinės ar nulinio taško) energijos panaudojimu, kelionėmis laike, teleportacija, materializacija ir dematerializacija, naujausiais komunikavimo ir gydymo būdais.