LIETUVOS ISTORIJA: 1569 – 1795 M.

 

Konspekto forma su paaiškinimais pristatysime Algirdo Baliulio straipsnį "Iš Tauragnų praeities" (Tauragnai. - Vilnius: Versmė, 2005). Gerai atskleidžiama Žečpospolitos laikų valsčiaus gyventojų struktūra, atskirų visuomenės kategorijų prievolės dvarui. Miestelėnų, nors ir nebaudžiauninkų tik sąlyginė laisvė dvaro atžvilgiu, kuri daugeliu atžvilgių...

Konspekto su paaiškinimais forma pristatoma Vyskupo I. J. Masalskio Kauno dekanato vizitacija (1782 m.) ir Kauno dekanato parapijų aprašymas (1784 m.) (Vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio Kauno dekanato vizitacija 1782 m. - Sudarė ir parengė Vytautas Jogėla. - Lietuvos istorijos šaltiniai, T. 6, Vilnius: Katalikų akademija, 2001). Šie dokumentai...

Istorikė Vaida Kamuntavičienė analizuoja XVII a. dokumentų liudijimus apie jotvingiais save laikiusius gyventojus (Kamuntavičienė Vaida. Jelnios parapijos gyventojai XVII a. (Stara Litwa, arba jotvingių pėdsakais Vilniaus vyskupijoje) // Lietuvos istorijos metraštis. 2011 metai. - Vilnius: LII leidykla, D. 2, 2012). Čia pateikiamas jos teksto...