LIETUVOS ISTORIJA: 1569 – 1795 M.

 

Konspekto su paaiškinimais forma pristatoma Vyskupo I. J. Masalskio Kauno dekanato vizitacija (1782 m.) ir Kauno dekanato parapijų aprašymas (1784 m.) (Vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio Kauno dekanato vizitacija 1782 m. - Sudarė ir parengė Vytautas Jogėla. - Lietuvos istorijos šaltiniai, T. 6, Vilnius: Katalikų akademija, 2001). Šie dokumentai...

Istorikė Vaida Kamuntavičienė analizuoja XVII a. dokumentų liudijimus apie jotvingiais save laikiusius gyventojus (Kamuntavičienė Vaida. Jelnios parapijos gyventojai XVII a. (Stara Litwa, arba jotvingių pėdsakais Vilniaus vyskupijoje) // Lietuvos istorijos metraštis. 2011 metai. - Vilnius: LII leidykla, D. 2, 2012). Čia pateikiamas jos teksto...

Mangirdas Bumblauskas pretenduoja į originalios lietuvių (žemaičių) visuomenės christianizacijos koncepcijos autoriaus statusą. Šį kartą paanalizuosime M. Bumblausko žemaičių christianizacijos, arba, anot jo, konversijos koncepciją ("Žemaitijos virsmo iš pagoniškos į krikščionišką visuomenę klausimu" (Sakralieji baltų kultūros aspektai. - Vilnius:...

Katalikai linkę formuoti idilišką vėlyvosios LDK visuomenės vaizdą kaip tobulai katalikiškos. Ne tik bajorija bei miestiečiai, tačiau net ir valstiečiai vaizduojami kaip sąmoningi katalikai, nuoširdžiai lankantys bažnyčias, priimantys sakramentus, gausiai dalyvaujantys atlaiduose ir kituose katalikiškuose renginiuose. Istorikė Jolita Sarčevičienė...